سفارش آنلاین غذا > کافه فست فود دامون کافه فست فود دامون نبش اسدآبادی 14 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
برگر
برگر مخصوص دامون ۴۰۰۰۰ تومان +
رویال برگر با قارچ و پنیر ٢۸۰۰۰ تومان +
قارچ برگر با پنیر ٢۶۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ٢٢۰۰۰ تومان +
مک دونالد ۳۴۰۰۰ تومان +
چیز برگر ٢۵۰۰۰ تومان +
زینگر ۳۰۰۰۰ تومان +
پاستا
پاستا چیکن آلفردو ۳۸۰۰۰ تومان +
پاستا بیف آلفردو ۴۵۰۰۰ تومان +
پاستا میکس بیف و چیکن ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا رست بیف(خانواده) سس مخصوص دامون،گوشت فیله گوساله،قارچ بلنچ ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) سس مخصوص دامون،گوشت جرخ کرده گوساله،قارچ بلنچ ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسوی(خانواده) سس مخصوص دامون،گوشت فیله،فیله گریل شده مرغ،قارچ بلنچ ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(خانواده) سس مخصوص دامون،فیله مرغ کباب شده،قارچ بلنچ ۶٧۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه (خانواده) سس مخصوص دامون،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ بلنچ ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) سس مخصوص دامون،ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس کوکتل،قارچ بلنچ ۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(خانواده) سس مخصوص دامون،ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ شده،،قارچ بلنچ ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(خانواده) سس مخصوص دامون،ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ شده،،فیله گریل شده مرغ،قارچ بلنچ ۶۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) سس مخصوص دامون،فیله مرغ ریش شده،قارچ بلنچ ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) سس مخصوص دامون،ژامبون پپرونی،قارچ بلنچ ۵٧۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا رست بیف(متوسط) سس مخصوص دامون،گوشت فیله گوساله،قارچ بلنچ ۶۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص دامون،گوشت جرخ کرده گوساله،قارچ بلنچ ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسوی(متوسط) سس مخصوص دامون،گوشت فیله،فیله گریل شده مرغ،قارچ بلنچ ۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(متوسط) سس مخصوص دامون،فیله مرغ کباب شده،قارچ بلنچ ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(متوسط) سس مخصوص دامون،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ بلنچ ۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) سس مخصوص دامون،ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس کوکتل،قارچ بلنچ ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) سس مخصوص دامون،ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ شده،،قارچ بلنچ ۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(متوسط) سس مخصوص دامون،ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ شده،،فیله گریل شده مرغ،قارچ بلنچ ۵۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) سس مخصوص دامون،فیله مرغ ریش شده،قارچ بلنچ ۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس مخصوص دامون،ژامبون پپرونی،قارچ بلنچ ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا رست بیف(مینی) سس مخصوص دامون،گوشت فیله گوساله،قارچ بلنچ ۴۶۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص دامون،گوشت جرخ کرده گوساله،قارچ بلنچ ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسوی(مینی) سس مخصوص دامون،گوشت فیله،فیله گریل شده مرغ،قارچ بلنچ ۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(مینی) سس مخصوص دامون،فیله مرغ کباب شده،قارچ بلنچ ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(مینی) سس مخصوص دامون،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ بلنچ ۴۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص دامون،ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس کوکتل،قارچ بلنچ ٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(مینی) سس مخصوص دامون،ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ شده،،قارچ بلنچ ۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) سس مخصوص دامون،ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ شده،،فیله گریل شده مرغ،قارچ بلنچ ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) سس مخصوص دامون،فیله مرغ ریش شده،قارچ بلنچ ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس مخصوص دامون،ژامبون پپرونی،قارچ بلنچ ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(خانواده)
پیتزا سبزیجات(ایتالیایی) کدو،بادمجان،فلفل دلمه،زیتون،قارج بلنچ ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(ایتالیایی) سس مخصوص دامون،گوشت ریش شده گوساله،قارچ بلنچ ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(ایتالیایی) سس مخصوص دامون،ژامبون پپرونی،فلفل دلمه،قارچ بلنچ ۶۳۰۰۰ تومان +
پیتزا شاه دامون سس مخصوص دامون،برگر کبابی،ابر هات داگ،جوجه کبابی،زیتون،فلفل دلمه،قارچ بلنچ ۹۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ویژه ٢۵۰۰۰ تومان +
چیکن سیب زمینی ٢۶۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده ۱٧۰۰۰ تومان +
گنده گنده ٢۳۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ٢۴۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر ٢٢۰۰۰ تومان +
لازانیا گوشت ۳۳۰۰۰ تومان +
سالاد نودل کوچک ۱۳۰۰۰ تومان +
سالاد نودل بزرگ ٢٢۰۰۰ تومان +
سالاد سزار ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبر دستی مخصوص دامون ٢۸۰۰۰ تومان +
همبر دستی ۱۵۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ٢۶۰۰۰ تومان +
زاپاتا ۳۰۰۰۰ تومان +
میکس سرآشپز ۳۳۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی ٢۸۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی با قارچ و پنیر ٢۹۰۰۰ تومان +
فیله کبابی ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف ۳۳۰۰۰ تومان +
سادندویچ گوشت ٢۶۰۰۰ تومان +
مرغ و قارچ ۱٧۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ٢٢۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت ٢۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ۸۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۸۵۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (مشکی) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (زرد) ۶۵۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۵۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۱۳۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۱۳۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱۴۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ قارچ و پنیر ٢۴۰۰۰ تومان +
رویال هات داگ ٢۵۰۰۰ تومان +
هات داگ تنوری ٢٢۰۰۰ تومان +
هات کورن پنیری ٢۴۰۰۰ تومان +
هات کورن ٢٢۰۰۰ تومان +
ابر هات داگ ۳۵۰۰۰ تومان +
هات داگ ۱۹۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان نبش اسدآبادی 14
زمان سرویس دهی 11 - 15:30 و 19 - 23
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 4000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 4000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،پشت پمپ گاز جاده شهرک ،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
امین برزویی کیفیت پیتزا افتضاح، مواد مونده، گوشت چرخ کرده بوی فساد میداد، مرغ بوی موندگی میداد، خمیر پیتزا نازک و سفت مث لاستیک، با سلامتی مردم بازی نکنید. 1400/03/14
امیرعلی تسبندی فوق العاده فوق‌العاده داغوووونغذارو دیر به دستمون رسوندن چون مواد اولیشو نداشتنوقتی هم رسید سرد بودپاستا اصلا به پاستا نمیموندهمه غذاها یه راست رفت سطل اشغال 1400/02/10
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق