سفارش آنلاین غذا > کافه رستوران لمون کافه رستوران لمون انتهای خیابان بهار - پارک سه گوش - پلاک 2 حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 30 تا 60 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس مخصوص لمون ۱۰۰۰ تومان +
سس خردل ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید ۴۰۰ تومان +
سس سفید تند ۴۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین ۴۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۴۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۴۰۰ تومان +
قارچ اضافه ۳۰۰۰ تومان +
پنیر اضافه ۳۰۰۰ تومان +
برگر
برگر مخصوص لمون 200 گرم گوشت مزه دار شده،پنیر چدار،خیارشور،گوجه،کاهو،سیب زمینی ۵۶۰۰۰ تومان +
چوریتسو برگر 200 گرم گوشت مزه دار شده،چوریتسو،خیارشور،گوجه،کاهو،سس قارچ،پنیر چدار ۵۹۰۰۰ تومان +
چیز برگر 180 گرم گوشت مزه دار شده،پنیر چدار،خیارشور،گوجه،کاهو،سس قارچ ۴۴۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ 180 گرم گوشت مزه دار شده،خیارشور،گوجه،کاهو،سس قارچ ۴۸۰۰۰ تومان +
مسینا برگر 180 گرم سینه مرغ گریل شده ،خیارشور،گوجه،کاهو،سس قارچ ۳۹۰۰۰ تومان +
چیکن برگر 180 گرم سینه مرغ چرخی مزه دار شده،خیارشور،گوجه،کاهو،سس قارچ ۳۸۰۰۰ تومان +
چیکن برگر با قارچ و پنیر 180 گرم سینه مرغ چرخی مزه دار شده،پنیر و قارچ،خیارشور،گوجه،کاهو،سس قارچ ۴٢۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی 180 گرم گوشت گوساله،خیارشور،گوجه،کاهو ۴٢۰۰۰ تومان +
دوبل برگر چیزبرگربا قارچ و پنیر،خیارشور،گوجه،کاهو،کلم،سس مخصوص ۵۹۰۰۰ تومان +
زاپاتا برگر،ژامبون مرغ،فیله مرغ،پنیر،قارچ،خیارشور،گوجه،کاهو،سس مخصوص ۵۳۰۰۰ تومان +
پاستا
پاستا چیکن آلفردو مرغ،قارچ،سس آلفردو،پنه ۴۸۰۰۰ تومان +
پاستا چیکن آلفردو کراتینه مرغ،قارچ،سس آلفردو،پنه،پنیر موزارلا ۵٢۰۰۰ تومان +
پاستا مخصوص فیله گوساله،فبله مرغ،قارچ،سس آلفردو،پنیر موزارلا،پنه ۵۴۰۰۰ تومان +
بیف آلفردو فیله گوساله،قارچ،سس آلفردو،پنه ۵٧۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص لمون(خانواده) کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کوکتل ممتاز،کالباس خشک،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۱۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(خانواده) کراکف،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶۱۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) کالباس پپرونی،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ(خانواده) گوشت مرغ،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶۶۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت(خانواده) گوشت رست بیف،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٧۶۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(خانواده) فیله مرغ،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶۹۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و مرغ(خانواده) گوشت فیله گوساله،شنسل مرغ،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٧۹۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (خانواده) قارچ،پیاز،هویج،نخود فرنگی،ذرت شیرین،جعفری،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیانو(خانواده) ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶۹۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(خانواده) قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۸۹۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص لمون(متوسط) کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کوکتل ممتاز،کالباس خشک،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(متوسط) کراکف،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴۶۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) کالباس پپرونی،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ(متوسط) گوشت مرغ،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴۹۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت(متوسط) گوشت رست بیف،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۹۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(متوسط) فیله مرغ،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و مرغ(متوسط) گوشت فیله گوساله،شنسل مرغ،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۹۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(متوسط) قارچ،پیاز،هویج،نخود فرنگی،ذرت شیرین،جعفری،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیانو(متوسط) ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴۹۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(متوسط) قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص لمون(مینی) کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کوکتل ممتاز،کالباس خشک،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٢۶۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) کراکف،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) کالباس پپرونی،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ(مینی) گوشت مرغ،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت(مینی) گوشت رست بیف،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(مینی) فیله مرغ،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و مرغ(مینی) گوشت فیله گوساله،شنسل مرغ،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) قارچ،پیاز،هویج،نخود فرنگی،ذرت شیرین،جعفری،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیانو(مینی) ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(مینی) قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴۱۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(خانواده)
پیتزا مخصوص لمون 80 گرم گوشت مرغ مزه دار شده،80 گرم فیله گوساله مزه دار شده،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶۳۰۰۰ تومان +
پیتزا چانو 120 گرم فیله گوساله مزه دار شده،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶٧۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن لاور 100 گرم مرغ مزه دار شده،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا کلزونه 100 گرم گوشت رست بیف،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا بلونز 100 گرم گوشت چرخی مزه دار شده،سس مخصوص،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۶۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ساده ۱۸۰۰۰ تومان +
سیب زمینی مخصوص سیب زمینی پنیری،ژامبون،قارچ،سس قارچ ٢٧۰۰۰ تومان +
هات چیپس چیپس،قارچ،پنیر،ژامبون مرغ ٢۶۰۰۰ تومان +
نان سیر ٢۸۰۰۰ تومان +
بوفالو وینگز بال مرغ،سس سوئیت چیلی،سیب زمینی ۳۱۰۰۰ تومان +
هات پلیت چیپس سیب زمینی،قارچ،پنیر،گوشت چرخ کرده،سوسیس ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ مرغ 170 گرم سینه مرغ،سس،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر 170 گرم سینه مرغ،قارچ،پنیر،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ جوجه 170 گرم فیله مرغ،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ جوجه با قارچ و پنیر 170 گرم فیله مرغ،قارچ،پنیر،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ گوشت 200 گرم گوشت گوساله،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کاهو ۳۴۰۰۰ تومان +
هات داگ هات داگ،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۱۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ،قارچ،پنیر،گوجه،کاهو ،خیارشور ٢۶۰۰۰ تومان +
هات داگ تنوری هات داگ تنوری،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۴۰۰۰ تومان +
کوکتل کوکتل،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۱۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر کوکتل،قارچ،پنیر،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۶۰۰۰ تومان +
بلغاری سوسیس بلغاری،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۱۰۰۰ تومان +
بلغاری با قارچ و پنیر سوسیس بلغاری،قارچ،پنیر،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۶۰۰۰ تومان +
بندری کوکتل،قارچ،فلفل دلمه،پیاز،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۱۰۰۰ تومان +
بندری پرسی کوکتل،قارچ،فلفل دلمه،پیاز،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۹۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت سرد ٢۳۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ سرد ٢۳۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ٢۸۰۰۰ تومان +
کباب ترکی 180 گرم گوشت گوساله،گوجه،کاهو،خیارشور ٢۹۰۰۰ تومان +
کباب ترکی پرسی ۳۹۰۰۰ تومان +
همبر دستی با قارچ و پنیر 200 گرم گوشت گوساله،قارچ،پنیر،خیارشور،گوجه،کاهو،نان فرانسوی ٢۹۰۰۰ تومان +
همبر دستی 200 گرم گوشت گوساله،خیارشور،گوجه،کاهو،نان فرانسوی ٢۴۰۰۰ تومان +
صبحانه
سینی گرم لمون شنیسل مرغ گریل شده،پنیر چدار،نیمرو،هات داگ،ژامبون ۶۶۰۰۰ تومان +
سوسیس تخم مرغ ۳۴۰۰۰ تومان +
املت ایرانی ٢۶۰۰۰ تومان +
نیمرو ٢٢۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
دلستر قوطی ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۱۱۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۴۰۰۰ تومان +
آبمیوه فروت لند میهن تعیین اولویت طعم آبمیوه در توضیحات سفارش ۶۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱٢۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان انتهای خیابان بهار - پارک سه گوش - پلاک 2
زمان سرویس دهی 09:30 - 15:30 و 18 - 23
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 4000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 4000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،پشت پمپ گاز جاده شهرک ،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
Erf سه تا ساندویچ همبردستی سفارش دادیم اون هم بعد از سالها ، فقط به یاد دوران قدیم ... با وجودیکه سفارش گذاشتیم چرب نباشه چرب بود ، اما مشکل اصلی اینجا بود که بسیار شور بود ...آشپز محترم کاش خودشون اول تست کنن موادی که تو ساندویج می ذارن. من به اینکه سرسفره نمکدون باید کنارم باشه معروفم . با این حال اصلا نتونستم بخورم از شوری . ساندویج کباب ترکی هم داشتیم که خوب بود . طعم پاستا هم خوب و قابل قبول بود . 1400/01/16
سرائی پیتزا فورسیزن سفارش دادم ینی 4 نوع پیتزا در یک پیتزا...خبری از 4 نوع نبود یک تیکه گوشت ریش شده بد مزه بود 7 تیکه دیگش هم سوسیس و کالباس بد مزه ...حیف 45 تومنی ک ب این پیتزا افتضاح دادم اصلا اصلا راضی نبودم دفعه اول و آخرمه بدترین پیتزای عمرم بود 1399/11/09
محسن حسینی درود، پیتزاش نسبتا خوب بود، پنیر پیتزاش اصلا کش نمیومد، و تقریبا سرد بدستم اومد باتوجه به اینکه بنده فاصله ی زیادی نداشتم و در مرکز شهرم، باتوجه به قیمت راضی بودم فقط ایکاش گرم میرسید 😊 1399/11/03
رضا کریمی ممنون از غذارسان و ممنون از نون سیرای همیشه خوشمزه لمون 1399/09/26
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق