سفارش آنلاین غذا > فست فود ماموت فست فود ماموت بلوار حمید سبزواری - جنب اداره گاز حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص ماموت(خانواده) کالباس ژامبون،گوشت گوساله،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص،ذرت ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کالباس،سوسیس،،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(خانواده) گوشت گوساله،پنیر پیتزا،،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،سس مخصوص ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(خانواده) گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت،سس مخصوص ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) کالباس پپرونی،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،سس مخصوص ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص ماموت(متوسط) کالباس ژامبون،گوشت گوساله،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص،ذرت ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کالباس،سوسیس،،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت گوساله،پنیر پیتزا،،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،سس مخصوص ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(متوسط) گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت،سس مخصوص ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) کالباس پپرونی،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،سس مخصوص ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص ماموت(مینی) کالباس ژامبون،گوشت گوساله،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص،ذرت ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کالباس،سوسیس،،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت گوساله،پنیر پیتزا،،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،سس مخصوص ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(مینی) گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت،سس مخصوص ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) کالباس پپرونی،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،سس مخصوص ٧۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
چیپس و پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۴۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی اسپشیال ٧۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ سس همراه غذا نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۱۰۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت سس همراه غدا نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۱٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبرگر مخصوص سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۴۳۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۵۰۰۰ تومان +
مرغ سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۴٧۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵٧۰۰۰ تومان +
گوشت سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۸۰۰۰۰ تومان +
رست بیف سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۹۰۰۰۰ تومان +
هات داگ سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۴۵۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۵۰۰۰ تومان +
کوکتل سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۴۰۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۰۰۰۰ تومان +
مکدونالد زغالی 2 عدد برگر،پنیر پیتزا،یک ورقه ژامبون - سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۱۳۰۰۰۰ تومان +
برگر زغالی سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۶۰۰۰۰ تومان +
برگر زغالی با قارچ و پنیر سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٧۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر زغالی سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۶٧۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۰۰۰۰ تومان +
فلافل سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٢۵۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ و پنیر سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۳٧۰۰۰ تومان +
قارچ برگر زغالی سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۶٧۰۰۰ تومان +
بندری ۳٧۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۴٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ژامبون گوشت سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۰۰۰۰ تومان +
کالباس خشک سس همراه ساندویچ نمیباشد در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۴۵۰۰۰ تومان +
سس
سس قرمز شیرین ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی ٢۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری (زرد) ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه لیموناد شیشه ای ۱۵۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ۱۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۳۰۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ٢۵۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه لیموناد خانواده ٢۱۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان بلوار حمید سبزواری - جنب اداره گاز
زمان سرویس دهی 19 - 23
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 22000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق