شما به ازای هر 10 هزار تومان سفارش در اپلیکیشن غذارسان 1 امتیاز و به ازای معرفی و نصب اپلیکیشن برای هر یک از دوستان خود نیز 1 امتیاز کسب می کنید. در سال دو مرتبه به 3 نفر اول که دارای بیشترین امتیاز باشند جوایزی اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعت بیشتر درباره تاریخ اهدا جوایز به سایت مراجعه کنید.

امتیاز شما :
رتبه شما :