سفارش آنلاین غذا > پیتزا کاکتوس پیتزا کاکتوس سی متری رازی - نبش رازی 6/2 حداقل سفارش : 50000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس چیلی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
نان ساندویچی اضافه ۳۰۰۰ تومان +
بار گرم
اسپرسو 100% روبوستا ۴۰۰۰۰ تومان +
اسپرسو 100% عربیکا ۴۵۰۰۰ تومان +
لاته ۶۰۰۰۰ تومان +
موکا ۶۰۰۰۰ تومان +
ماچا ۶۵۰۰۰ تومان +
اسپرسو مارتینی ۵۰۰۰۰ تومان +
اسپرسو 50/50 ۴۰۰۰۰ تومان +
امریکانو ۶۰۰۰۰ تومان +
کاپوچینو ۶۰۰۰۰ تومان +
هات فندق بدون کافئین ٧۰۰۰۰ تومان +
هات کلمبیایی بدون کافئین ٧۰۰۰۰ تومان +
هات چاکلت بدون کافئین ۶۵۰۰۰ تومان +
ماسالا بدون کافئین ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا رست بیف(دو نفره) گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیر پیتزا ۳٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(دو نفره) گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۳۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(دو نفره) قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(دو نفره) ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(دو نفره) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۳٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(دو نفره) کدو،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ٢۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(دو نفره) گوشت فیله گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ۴۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ژامبون و گوشت(دو نفره) کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا شیکاگو(دو نفره) سس هالوپینو،پپرونی،ژامبون،سوسیس،پنیر پیتزا،فلفل هالوپینو،کنجد ۳۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن پستو(دو نفره) سس پستو،فیله مرغ،پنیر پیتزا،قارچ،زیتون ۳۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیر پیتزا ۱۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(مینی) گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(مینی) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) کدو،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(مینی) گوشت فیله گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ژامبون و گوشت(مینی) کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا شیکاگو(مینی) سس هالوپینو،پپرونی،ژامبون،سوسیس،پنیر پیتزا،فلفل هالوپینو،کنجد ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن پستو(مینی) سس پستو،فیله مرغ،پنیر پیتزا،قارچ،زیتون ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (یک نفره)
پیتزا رست بیف(یک نفره) گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیر پیتزا ٢۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(یک نفره) گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٢۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(یک نفره) قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۱۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(یک نفره) ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(یک نفره) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(یک نفره) کدو،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(یک نفره) گوشت فیله گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ٢۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ژامبون و گوشت(یک نفره) کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ٢۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا شیکاگو(یک نفره) سس هالوپینو،پپرونی،ژامبون،سوسیس،پنیر پیتزا،فلفل هالوپینو،کنجد ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن پستو(یک نفره) سس پستو،فیله مرغ،پنیر پیتزا،قارچ،زیتون ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
قارچ سوخاری ۱۰۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده ۹۵۰۰۰ تومان +
سیب ویژه سیب زمینی،دیپ پنیر ۱۰۵۰۰۰ تومان +
سیب سوسیس سیب زمینی سرخ شده،هات داگ،پنیر دیپ،پیازجه و جعفری ۱۱۵۰۰۰ تومان +
سیب تنوری سیب زمینی کبابی،سس قارچ،پنیر دیپ،پیازجه و جعفری ۱۱۵۰۰۰ تومان +
سیب بیکن سیب زمینی سرخ شده،بیکن گوشت،پنیر دیپ،پیازجه و جعفری ۱۱۰۰۰۰ تومان +
سیب چیکن سیب زمینی سرخ شده،جوجه،پنیر دیپ،پیازجه و جعفری ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی مخصوص کاکتوس نصف پیتزا تک نفره به دلخواه(نوع پیتزا در توضیحات سفارش مشخص گردد)،کباب ترکی،یک تیکه فیله کنتاکی،هات کورن،سیب زمینی سرخ شده،دورچین ۴٢۵۰۰۰ تومان +
سینی پیتزا 4 برش مخلوط،4 برش پپرونی،4 برش جوجه،4 برش رست بیف ۴٢۵۰۰۰ تومان +
سالاد
سالاد نودل ٧۰۰۰۰ تومان +
سالاد سزار ۱۸۰۰۰۰ تومان +
سالاد فصل ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
هات داگ ویژه هات داگ مجاری،قارچ،پنیر گودا،جعفری ۱۵۰۰۰۰ تومان +
هات کورن هات داگ مجاری،پیاز،عصاره گوجه،دلمه ۱۳۰۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ویژه راسته چرخ شده گوساله،پیاز کاراملی،قارچ،پنیر گودا ۱۵۵۰۰۰ تومان +
هات داگ ۱۰۵۰۰۰ تومان +
تنوری ویژه ژامبون گوشت 90%،قارچ،پنیر گودا ۱۶۰۰۰۰ تومان +
کاکتوس داگ هات داگ مجاری،برگر،بیکن،پیاز کاراملی ۱۸۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص قلوه گاه مخصوص گوسفندی ۱۰۰۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر ویژه راسته چرخ شده گوسفندی،پیاز کاراملی،قارچ،پنیر گودا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
کاکتوس شاه راسته چرخ شده گوساله،بیکن،پیاز کاراملی،قارچ،پنیر گودا ٢۱۵۰۰۰ تومان +
کمل برگر ویژه راسته چرخ شده شتر،پیاز کاراملی،قارچ،پنیر گودا ۱۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب ترکی راسته چرخ شده گوساله،فیله مرغ،فلفل دلمه،پیاز،گوجه ۱۶۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی پرسی راسته چرخ شده گوساله،فیله مرغ،فلفل دلمه،پیاز،گوجه ٢۱۰۰۰۰ تومان +
مک دونالد برگر دوبل،قارچ،پنیر گودا ٢۰۵۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی ویژه فیله کبابی مرغ،قارچ،پنیر گودا ۱۶۵۰۰۰ تومان +
غول برگر برگر سوبل،قارچ،پنیر گودا ٢۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ژامبون گوشت ۱٢۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ۱۱۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ مخصوص کاکتوس
ساندویچ ژ پ ق نان مخصوص،سس خیارشور،ژامبون گوشت،پنیر گودا،قارچ،فلفل دلمه ۱۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف مخصوص نان مخصوص،سس خیارشور،گوشت ریش شده گوساله،پنیر گودا،قارچ،فلفل دلمه ٢٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بوفالو مخصوص نان مخصوص،سس خیارشور،گوشت ریش شده گوسفندی،پنیر گودا،قارچ،فلفل دلمه ٢۴۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ چیکن پستو نان مخصوص،سس خیارشور،سس پستو،فیله کباب شده مرغ،پنیر گودا،قارچ،فلفل دلمه ۱۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پپرونی نان مخصوص،سس خیارشور،ژامبون پپرونی،فلفل هالوپینو،پنیر گودا،قارچ،فلفل دلمه ۱۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ زاپاتا نان مخصوص،سس خیارشور،ژامبون گوشت تنوری،فیله مرغ،گوشت ریش شده گوساله،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ٢۳۰۰۰۰ تومان +
شیک
شیک بادام زمینی ۸۰۰۰۰ تومان +
شیک نوتلا ۸۰۰۰۰ تومان +
شیک اورئو ۸۵۰۰۰ تومان +
شیک کیوی ٧۰۰۰۰ تومان +
شیک شکلات ٧۰۰۰۰ تومان +
شیک وانیل ٧۰۰۰۰ تومان +
غذای فرنگی
چیکن آلفردو ۱۸٢۰۰۰ تومان +
بیف آلفردو ٢۰٧۰۰۰ تومان +
لازانیا گوشت ۱٧۰۰۰۰ تومان +
قهوه دمی
کمکس ۴۵۰۰۰ تومان +
وی 60 ۵۵۰۰۰ تومان +
کلد برو ۵۰۰۰۰ تومان +
میکسولوژی
موهیتو آب لیمو،نعنا،سیروپ،سودا ۶۰۰۰۰ تومان +
لیموناد آب لیمو،سیروپ،سودا ۶۰۰۰۰ تومان +
رد دریم سیروپ رزبری،آب انار،لیمو،سودا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیناکولادا آناناس،شیر،نارگیل ٧۰۰۰۰ تومان +
گود بلک کرن بری،بالزامیک،آب سیب،کربن فعال،سودا،لواشک ٧۰۰۰۰ تومان +
گرین پاپ آناناس،گریپ فروت،تریپل ژست،پاپ کرن ٧۰۰۰۰ تومان +
گریپ اسپرسو گریپ فروت،سیروپ،اسپرسو ٧۰۰۰۰ تومان +
افترایت آناناس،شیر،میکس میوه های سبز،نارگیل ٧۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
دوغ کوچک محلی ٢۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ٢۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ٢۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سپرایت) ٢۵۰۰۰ تومان +
لیموناد شیشه ای ٢٢۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ٢۵۰۰۰ تومان +
کنتاکی
دو تیکه استریپس ۱۶۰۰۰۰ تومان +
سه تیکه استریپس ۱۸۰۰۰۰ تومان +
چهار تیکه استریپس ٢۰۰۰۰۰ تومان +
شش تیکه استریپس ٢۴۰۰۰۰ تومان +
دراگون ٢۵۸۰۰۰ تومان +
کیک
کیک شکلاتی ۶۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان سی متری رازی - نبش رازی 6/2
زمان سرویس دهی 10 - 16 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 50000 تومان
هزینه ارسال 20000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 20000 الی 30000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد.
موسوی حلیم اصلا کیفیت خوبی نداشت اصلا 1403/01/07
امیرحسین کیانی 1402/05/15
معین قلعه نویی 💗🌱 1402/03/30
حانیه حکیمی راد من پیتزا مخلوط سفارش دادم و واقعا بد بود. نونش خمیر و شل بود و درست برشته نشده بود. همه ی مواد پیتزا فقط سوسیس بود ک حتی درست پخته نشده بود و خام بود. قارچ ک اصلا نداشت بجز دو یا سه تیکه کوچیک. پنیر پیتزاش خیلی کم بود و اصلا کش نمی یومد. در کل اصلا راضی کننده نبود و من بشخصه فکر نمیکنم از کاکتوس دیگه غذا سفارش بدم. در ضمن این کیفیت بشدت پایین اصلا ب این قیمت بالا نمی خورد و خیلی ناعادلانه بود. 1402/02/30 12:36 PM
یدالله صولت زاده پیتزا مخصوص سر آشپز سفارش دادم بهتر بود اسمشو مینوشتین پیتزا کالباس حتی قارچم به زور داشت تیکه های مرغ کوچیک و توی برش های پیتزا یکی درمیون یدونه تیکه مرغ کوچیک گذاشته بودن گوشت چرخ کرده هم که انگار ریختن تو نمک دون بعد رو غذا پاشیدن انقد کم بود 122000 تومن که هزینشه وقتی اینقد برای مشتری هاتون ارزش قائل نباشید نمیشه روتون به عنوان یه رستوران خوب حساب کرداین آخرین خرید پیتزای من از کاکتوس بود امیدوارم یکم برای هزینه ما ارزش قائل بشین 1401/10/08
پریسا اسماعیلی وااااای قارچ سوخاری و نان سیر عالی بود مرسی😍😍 1401/09/13
مریم مظلومی ولی پیتزا رست بیف سفارش دادم واااقعا لذید بود ممنونم 1401/06/14
امیر مهدی قلیچی پور بشقاب داغ اصلا جالب نبود هم کیفیت هم کمیت پایین، پیک موتوری که میفرستید هم توجیه کنید که مشتری مجبور نشه جای شما آموزشش بده. خسته نباشید امیدوارم بهتر کار کنید. 1401/04/27
ریحانه فریدنیا 1401/02/18
مهدی علیزاده پیتزا و فیله استریپس فقط کاکتوس خییییلی عالیه 1400/12/28
حسین بیدخوری همبر ها بوی بدی میده واین برای کاکتوس همیشه درجه یک خیلی بده 1400/11/20
Negar 1400/11/11
زهرا فشتنقی غذا هاشون خیلیییی خوبه 😍😍😍😍 1400/09/14
الناز من سینی‌ هاشو خیلی دوست دارم ❤❤ 1400/08/17
توحیدی من پیتزا و برگرباب اسفنجی سفارش دادم عالی بود،ممنونم 1400/08/12
پویا جدیدا کیفیتش خیلی بهتر شده 1400/08/11
بهاره کرابی 1400/07/11
مهدی کرامتی امشب شام فیله مرغ سوخاری از پیتزا کاکتوس سفارش دادم واقعا افتزا برا یه لحظه اش بود غذا رو بنده خدا پیک سالم تحویل دادن اما خمیره خمیر بود سوخاریها که چسبیده به کارتن بود سیب زمینی ها هم به لحاظ درشتی بیشتر سوسیس بندری بود مرغها هم ترش و به خامی میزد مگه این صنف بازرس ندارن که کیفیت غذا رو برانداز کنن خدا قوت ویژه به صاحبش ای آخرین بار بود که از کاکتوس سفارش گرفتم 1400/06/24
ثنا انصاری من امروز هات داگ گرفتم..بااطمینان خاطر داشتم این ساندویچو میخوردم یهو سنگ اومد زیر دندونم...حتی عکس هم گرفتم... 1400/06/14
Zahra hoseyne والا من اصلا بد غذا نیستم.ولی یه پاستا از شما سفارش دادم.ممی که بدغذا نیستمم نتونستم بخورم چی بود 1400/05/29
ریحانه صفاری من چیزبرگراتونو واقعا دوست دارم ممنونم ازتون 1399/12/13
زحل دلباشی امروز سفارش کباب ترکی و ویژه سرآشپز داشتیم وااااقعا کاکتوس از روزهای اوجش خیلی فاصله گرفته و کیفیت بشدت پایین اومده قبلا کباب ترکی گوشت شبیه رست بیف بود اما الان اصلا مشخص نبود چه گوشتیه، پر از پیاز..... روغن که کف ظرف پر بود تیره و کاملا بی کیفیت اصن نخوردیم و کنار گذاشتیم ساندویچ سرآشپز هم خوب نبود، قارچ ها کاملا سیاه و مونده. پنیر پیتزا مزه پفک میداد و اصلا جالب نبود متاسفم ولی باید بگم آخرین بار بود از کاکتوس سفارش دادم☹️😐 1399/10/18
معصومه زاهدی پور خیلی خوب بود 1399/10/15
سرائی سینی مخصوص سفارش دادیم ..اولین بار بود سفارش میدادم بنظرم اصلا خوشمزه نبود نه کباب ترکی و پیتزاش نه حتی سیب زمینی سرخ کرده اش..در کل راضی نبودم و دیگه سفارش نمیدیم...بازم ممنون 1399/09/19
علی طلوعی فرد کاکتوس عالیه مخصوصأ پپرونی هر چی بگم بازم کمه😍😍😍😍😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 1399/08/13
محمد امین طلوعی فرد پپرونی کاکتوس نسبت به جاها ی دیگه به نظرم بهتره 😊 1399/05/24
امیرپوریاکیخسروی من برای داداش کوچیکم ،ساندویچ پیتزا سفارش دادم ،به من گفت که کیفیتش عالیه.😍😍😍 1399/01/29
شیما شهرستانی ممنون از ساندویچتون کاملا پخته بود و خیلی گرم و لذیذ بود و ممنون بابت باکسایی که برای سفارشات طراحی کردین تا غذا گرم بمونه و ممنون از برخورد خوب پیکتون در کل بگم عالی عالی 1398/12/25
Zahra rafati کاکتوس پیتزاهاش عالیه من به خوشمزگی پیتزاهاش جایی ندیدم.از نونش گرفته تا میزان مواد روش همش عالیه ولی لازانیاش اصلا جالب نبود هیچی مواد نداشت و به دلم نشست لازانیای خودم خیلی بهتر از اون بود .ساندویچشم بی کیفیت بود.توقع چیز خیلی بهتری داشتم.قارچ سوخاریش هم افتضاح بود! 1398/11/12
ایرج خسروانی سرویس دهی مناسب، مشتری مداری ، غذاهای مورد استفاده بنده هم مناسب بودند 1398/05/20
رضا نویدکیا خیلی عالی مثل همیشه 1398/04/19
رامین رباط جزی من تنها زندگی میکنم و فقط از بیرون غذا میگیرم. با اختلاف بی کیفیت ترین جایی که میتونید فست فود بگیرین اینجاس 1398/03/19
محسنی 1398/01/16
فائزه کیخسروی پیتزا رست بیف خوب بود 1397/11/07
قربانی ممنونم از غذاهای عالی تون مخصوصا مکدونالد فوق العادس حتما امتحان کنید من که 5 ستاره میدم بازم ممنونم 1397/10/16
میلاد عوضوردی گوشت رو زیاد میسوزونن و نون مونده و مواد کم و پنیر کم نسبت به قیمت و ... 1397/09/08
مهدا پیتزا رست بیف و ساندویچ فیله سوخاریش خیلی خوشمزه بوداما پیتزای مخصوص کاکتوسش جالب نبود 1397/05/25
علیرضا رفعتی گنابادی خوبه 1397/04/15
مدیری 1397/02/30
ایلیا جاجرمی 1397/01/17
امیرحسین عمادی 1397/01/15
سید مرتضی حسینی همه چیزشون عالیه، مخصوصا ساندویچ کباب ترکی و پیتزای مخصوص سرآشپزش و پیتزا سزار. فقط امیدوارم بدلیل خوب بودنشون مثل بقیه رستورانا قیمتاشونو صعودی نکنن. 1396/11/14
حسینی خوبه ولی قیمتاش یه خورده بالاست 1396/10/13
ایلیا جاجرمی عالییییی خیلیییی خوبهههه 1396/08/18
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق