سفارش آنلاین غذا > پیتزا کاکتوس پیتزا کاکتوس سی متری رازی - نبش رازی 6/2 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
برگر
باب اسفنجی راسته چرخ شده گوساله،ژامبون،پنیر،پیاز کاراملی ۳۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ دنده چرخ شده گوساله،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ٢۸۰۰۰ تومان +
مکدونالد برگر دوبل راسته گوساله،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۴٢۰۰۰ تومان +
چیلی برگر راسته چرخ شده گوساله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۳۵۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی راسته چرخ شده گوساله،پیاز کاراملی ٢٧۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی با قارچ وپنیر راسته چرخ شده گوساله،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۳۱۰۰۰ تومان +
کاکتوس برگر راسته چرخ شده گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۳۸۰۰۰ تومان +
رستم برگر برگر دوبل،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۴۵۰۰۰ تومان +
غول برگر برگر سوبل،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۵۳۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص قلوه گاه چرخ شده گوسفندی ٢۱۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر راسته چرخ شده گوسفندی،پیاز کاراملی ۳۰۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر با قارچ و پنیر راسته چرخ شده گوسفندی،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۳۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی قلوه گاه چرخ شده گوساله ۱۸۰۰۰ تومان +
برگر کاکتوس شاه برگر دوبل 200 گرمی،بیکن،پنیر گودا،پیاز کاراملی ۶۵۰۰۰ تومان +
بیف
ساندویچ رست بیف فیله ریش شده گوساله،قارچ،عصاره گوجه ۳۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ میکس ایرانی برگر ذغالی،جوجه کباب شده ۳۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بوفالو فیله ریش شده گوسفندی،قارچ،پنیر موتزارلا ۴۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ ویژه سرآشپز فیله ریش شده گوساله،جوجه کبابی،قارچ،پنیر ۴۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب ترکی راسته چرخ شده گوساله،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۳٧۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) راسته چرخ شده گوساله،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۵۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ فیله مرغ،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا رست بیف (فیله گوساله،2 نفره ) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۴۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه (2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص کاکتوس(2 نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۸۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (2 نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(2 نفره ) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (2 نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۹۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(2 نفره) سس مخصوص،بادمجان و کدو،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(2 نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو (فیله گوسفندی،2 نفره) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو ژامبون تند(2 نفره ) سس مخصوص،ژامبون گوشت،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،2 نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو رست بیف تند(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو چیکن تند(2 نفره) سس مخصوص،فیله مرغ،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
قرمه پیتزا(2 نفره) سس مخصوص،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(2 نفره) سس مخصوص،برگرکباب شده،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص کاکتوس(مینی) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۴۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۴۳۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(مینی) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،بادمجان و کدو،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(مینی) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،مینی) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو ژامبون تند(مینی) سس مخصوص،ژامبون گوشت،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،مینی) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا چهارفصل(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو رست بیف تند(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو چیکن تند(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
قرمه پیتزا (مینی) سس مخصوص،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(مینی) سس مخصوص،برگرکباب شده،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(یک نفره)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه (یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز (یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص کاکتوس (یک نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (یک نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (یک نفره ) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(یک نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(یک نفره) سس مخصوص،بادمجان و کدو،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(یک نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،یک نفره ) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو ژامبون تند(یک نفره) سس مخصوص،ژامبون گوشت،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،یک نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو رست بیف تند(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو چیکن تند(یک نفره) سس مخصوص،فیله مرغ،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
قرمه پیتزا (یک نفره) سس مخصوص،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(یک نفره) سس مخصوص،برگرکباب شده،قارچ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
قارچ سوخاری ۳۰۰۰۰ تومان +
سالاد نودل کوچک ۱٧۰۰۰ تومان +
سالاد نودل بزرگ ٢٢۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده ٢٢۰۰۰ تومان +
تنوری ویژه سیب زمینی سرخ شده،هات داگ،قارچ،پنیر،سس مخصوص ۳۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ سیب زمینی سرخ شده،ژامبون،پنیر موتزارلا،سس مخصوص ۳۰۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۱۰۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر،سس مخصوص ۳۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه سیب زمینی سرخ شده،سس آلفردو،قارچ،پنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
چیکن سیب زمینی سیب زمینی سرخ شده،فیله مرغ،سس مخصوص،پنیر موتزارلا ۳٧۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی مخصوص کاکتوس(خانواده) نصف پیتزا تک نفره به دلخواه(نوع پیتزا در توضیحات سفارش مشخص گردد)،کباب ترکی،هات کورن،سیب زمینی، یک تیکه فیله کنتاکی،دورچین ۱۳۵۰۰۰ تومان +
سینی پروپیمون کاکتوس(خانواده) برگر،فیله کبابی،سوسیس،بیکن،سیب زمینی سرخ شده،قارچ و پنبر و دورچین مخصوص ۱۳۵۰۰۰ تومان +
چیکن
ساندویچ فیله کبابی فیله کباب شده مرغ ۴۰۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی فیله کبابی مرغ ۳۵۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی با قارچ وپنیر فیله کبابی مرغ،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۴۰۰۰۰ تومان +
ژامبون
ساندویچ پیتزا ژامبون گوشت،قارچ،پنیر ۳۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ پرپرو ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر موتزارلا ۳۵۰۰۰ تومان +
ژ .پ.ق ژامبون گوشت تنوری،پنیر،قارچ ۳۵۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ژامبون گوشت،قارچ،پنیر ۳۵۰۰۰ تومان +
زاپاتا ژامبون گوشت،فیله مرغ،فیله گوساله،قارچ،پنیر ۴۵۰۰۰ تومان +
سلاطین 300 گرم ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،تنوری شده ۴۰۰۰۰ تومان +
بیفتگ 400 گرم ژامبون گوشت،قارچ،پنیر موتزارلا ۴۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت 300 گرم ژامبون گوشت ٢۹۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله استریپس دو تیکه ۵۵۰۰۰ تومان +
فیله استریپس چهار تیکه ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله سوخاری ۵۵۰۰۰ تومان +
قرمه
قرمه گوسفندی 140 گرم پرسی ۵۵۰۰۰ تومان +
قرمه گوسفندی 240 گرم پرسی ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ قرمه گوسفندی ۵۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
دوغ قوطی ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۴۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۳۵۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱۶۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سپرایت) ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سپرایت) ۸۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (مشکی) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (زرد) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (سفید) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده لیموناد ۱٢۰۰۰ تومان +
دوغ آبعلی شیشه ای ٧۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ مخصوص،قارچ،پنیر موتزارلا،پیاز کاراملی ۳٢۰۰۰ تومان +
رویال هات داگ هات داگ تنوری،قارچ،پنیر موتزارلا ۴۳۰۰۰ تومان +
هات کورن هات داگ،گوجه،دلمه،عصاره گوجه ٢۸۰۰۰ تومان +
هات کورن پنیری هات داگ 80%،پنیر موتزارلا ۳۳۰۰۰ تومان +
هات داگ تنوری هات داگ 80%،قارچ،پنیر موتزارلا ۳۸۰۰۰ تومان +
مک داگ(چیلی) هات داگ،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر موتزارلا ۴۰۰۰۰ تومان +
امپراتور هات داگ دوبل،قارچ،پنیر موتزارلا ۴۵۰۰۰ تومان +
کاکتوس داگ هات داگ،برگر،ژامبون گوشت،پیاز کاراملی،قارچ،پنیر ۵۰۰۰۰ تومان +
هات داگ سوسیس 80% ٢۵۰۰۰ تومان +
هات داگ عربی هات داگ،ادویه عربی،پیاز،گوجه،فلفل لمه ۳٢۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان سی متری رازی - نبش رازی 6/2
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 6000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 6000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
پریسا زرقی اصلا کیفیتش خوب نبود متاسفم واقعا 1400/11/01
الهام چند شب پیش برگر ذغالی گرفتم.به معنای واقعی کلمه افتضاح بود.بوی خیلییی خیلییی بدی میداد 1400/10/20
زهرا فشتنقی غذا هاشون خیلیییی خوبه 😍😍😍😍 1400/09/14
الناز من سینی‌ هاشو خیلی دوست دارم ❤❤ 1400/08/17
توحیدی من پیتزا و برگرباب اسفنجی سفارش دادم عالی بود،ممنونم 1400/08/12
پویا جدیدا کیفیتش خیلی بهتر شده 1400/08/11
بهاره کرابی 1400/07/11
مهدی کرامتی امشب شام فیله مرغ سوخاری از پیتزا کاکتوس سفارش دادم واقعا افتزا برا یه لحظه اش بود غذا رو بنده خدا پیک سالم تحویل دادن اما خمیره خمیر بود سوخاریها که چسبیده به کارتن بود سیب زمینی ها هم به لحاظ درشتی بیشتر سوسیس بندری بود مرغها هم ترش و به خامی میزد مگه این صنف بازرس ندارن که کیفیت غذا رو برانداز کنن خدا قوت ویژه به صاحبش ای آخرین بار بود که از کاکتوس سفارش گرفتم 1400/06/24
ثنا انصاری من امروز هات داگ گرفتم..بااطمینان خاطر داشتم این ساندویچو میخوردم یهو سنگ اومد زیر دندونم...حتی عکس هم گرفتم... 1400/06/14
Zahra hoseyne والا من اصلا بد غذا نیستم.ولی یه پاستا از شما سفارش دادم.ممی که بدغذا نیستمم نتونستم بخورم چی بود 1400/05/29
ریحانه صفاری من چیزبرگراتونو واقعا دوست دارم ممنونم ازتون 1399/12/13
زحل دلباشی امروز سفارش کباب ترکی و ویژه سرآشپز داشتیم وااااقعا کاکتوس از روزهای اوجش خیلی فاصله گرفته و کیفیت بشدت پایین اومده قبلا کباب ترکی گوشت شبیه رست بیف بود اما الان اصلا مشخص نبود چه گوشتیه، پر از پیاز..... روغن که کف ظرف پر بود تیره و کاملا بی کیفیت اصن نخوردیم و کنار گذاشتیم ساندویچ سرآشپز هم خوب نبود، قارچ ها کاملا سیاه و مونده. پنیر پیتزا مزه پفک میداد و اصلا جالب نبود متاسفم ولی باید بگم آخرین بار بود از کاکتوس سفارش دادم☹️😐 1399/10/18
معصومه زاهدی پور خیلی خوب بود 1399/10/15
سرائی سینی مخصوص سفارش دادیم ..اولین بار بود سفارش میدادم بنظرم اصلا خوشمزه نبود نه کباب ترکی و پیتزاش نه حتی سیب زمینی سرخ کرده اش..در کل راضی نبودم و دیگه سفارش نمیدیم...بازم ممنون 1399/09/19
علی طلوعی فرد کاکتوس عالیه مخصوصأ پپرونی هر چی بگم بازم کمه😍😍😍😍😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 1399/08/13
محمد امین طلوعی فرد پپرونی کاکتوس نسبت به جاها ی دیگه به نظرم بهتره 😊 1399/05/24
امیرپوریاکیخسروی من برای داداش کوچیکم ،ساندویچ پیتزا سفارش دادم ،به من گفت که کیفیتش عالیه.😍😍😍 1399/01/29
شیما شهرستانی ممنون از ساندویچتون کاملا پخته بود و خیلی گرم و لذیذ بود و ممنون بابت باکسایی که برای سفارشات طراحی کردین تا غذا گرم بمونه و ممنون از برخورد خوب پیکتون در کل بگم عالی عالی 1398/12/25
Zahra rafati کاکتوس پیتزاهاش عالیه من به خوشمزگی پیتزاهاش جایی ندیدم.از نونش گرفته تا میزان مواد روش همش عالیه ولی لازانیاش اصلا جالب نبود هیچی مواد نداشت و به دلم نشست لازانیای خودم خیلی بهتر از اون بود .ساندویچشم بی کیفیت بود.توقع چیز خیلی بهتری داشتم.قارچ سوخاریش هم افتضاح بود! 1398/11/12
ایرج خسروانی سرویس دهی مناسب، مشتری مداری ، غذاهای مورد استفاده بنده هم مناسب بودند 1398/05/20
رضا نویدکیا خیلی عالی مثل همیشه 1398/04/19
رامین رباط جزی من تنها زندگی میکنم و فقط از بیرون غذا میگیرم. با اختلاف بی کیفیت ترین جایی که میتونید فست فود بگیرین اینجاس 1398/03/19
محسنی 1398/01/16
فائزه پیتزا رست بیف خوب بود 1397/11/07
قربانی ممنونم از غذاهای عالی تون مخصوصا مکدونالد فوق العادس حتما امتحان کنید من که 5 ستاره میدم بازم ممنونم 1397/10/16
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق