سفارش آنلاین غذا > پیتزا کاکتوس پیتزا کاکتوس سی متری رازی - نبش رازی 6/2 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
VIP MENU
برگر کاکتوس شاه راسته چرخ شده گوساله،بیکن،سس هالوپینو،پیاز کاراملی،سس پنیر ۴۹۰۰۰ تومان +
برگر ایتالیایی راسته چرخ شده شده گوساله،سس پاپریکا،سس قارچ ۴٧۰۰۰ تومان +
امریکن برگر راسته چرخ شده گوساله،سس قارچ،پیاز کاراملی،سس پنیر ۴٧۰۰۰ تومان +
چوریزو سوسیس 98درصد گوشت،پیاز کاراملی،سس قارچ ۳۹۰۰۰ تومان +
پاستا چیکن آلفردو پنه،قارچ،مرغ تیکه ای،پنیر پارمسان،خامه ۴۳۰۰۰ تومان +
پاستا بیف آلفردو پنه،قارچ،گوشت فیله تیکه ای،پنیر پارمسان،خامه ۵۳۰۰۰ تومان +
سالاد سزار کاهو،پنیر پارمسان،گوجه گیلاسی،نان تست،زیتون،سس مخصوص ۳۳۰۰۰ تومان +
سوسیس شکاری سوسیس 98 درصد گوشت،سس قارچ،سس پنیر ۳۹۰۰۰ تومان +
برگر
باب اسفنجی ٢٢۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ ٢٢۰۰۰ تومان +
مکدونالد ۳۱۰۰۰ تومان +
چیلی برگر ٢۳۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ٢۱۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی با قارچ وپنیر ٢۳۰۰۰ تومان +
کاکتوس برگر ٢٧۰۰۰ تومان +
رستم برگر ۳۵۰۰۰ تومان +
غول برگر ۳۸۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص ۱۸۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر ٢٢۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر با قارچ و پنیر ٢۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی ۱۵۰۰۰ تومان +
بیف
ساندویچ رست بیف ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ میکس ایرانی ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بوفالو ٢۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ ویژه سرآشپز ٢۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب ترکی ٢۶۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) ۳٢۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ ٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا رست بیف (فیله گوساله،2 نفره ) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ٧٢۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه (2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٧٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص کاکتوس(2 نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (2 نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۴۳۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(2 نفره ) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۵٧۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (2 نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(2 نفره) سس مخصوص،بادمجان و کدو،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۴۹۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(2 نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو (فیله گوسفندی،2 نفره) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو ژامبون تند(2 نفره ) سس مخصوص،ژامبون گوشت،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۶٧۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،2 نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ٧۳۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۶٢۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو رست بیف تند(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ٧۳۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو چیکن تند(2 نفره) سس مخصوص،فیله مرغ،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۶۶۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
قرمه پیتزا(2 نفره) سس مخصوص،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ٧٧۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(2 نفره) سس مخصوص،برگرکباب شده،قارچ،پنیر پیتزا ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص کاکتوس(مینی) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(مینی) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،بادمجان و کدو،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ٢۸۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(مینی) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،مینی) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۴۱۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو ژامبون تند(مینی) سس مخصوص،ژامبون گوشت،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،مینی) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا چهارفصل(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو رست بیف تند(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو چیکن تند(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۳۹۰۰۰ تومان +
قرمه پیتزا (مینی) سس مخصوص،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(مینی) سس مخصوص،برگرکباب شده،قارچ،پنیر پیتزا ۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(خانواده)
پیتزا سبزیجات(ایتالیایی) کدو،بادمجان،گوجه،فلفل دلمه،قارچ ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سالامی(ایتالیایی) سالامی،فلفل دلمه،هالوپینو،گوجه،سس ریکاری ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(ایتالیایی) کراکف،فلفل دلمه،قارچ،گوجه ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(ایتالیایی) ژامبون پپرونی،فلفل دلمه ای،سس پاپریکا،قارچ ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا کاکتوس شاه برگر راسته گوساله،هات داگ،شنسل مرغ مرینت شده،قارچ،فلفل دلمه ۸۳۰۰۰ تومان +
کیک پیتزا ژامبون،هات داگ،فیله مرغ کبابی،سیب زمینی سرخ شده،پپرونی،قارچ و پنیر ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(ایتالیایی) فیله گوساله رست شده،سس سیر،قارچ ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(یک نفره)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه (یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز (یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص کاکتوس (یک نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (یک نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (یک نفره ) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۴۳۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (یک نفره ) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(یک نفره) سس مخصوص،بادمجان و کدو،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(یک نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،یک نفره ) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو ژامبون تند(یک نفره) سس مخصوص،ژامبون گوشت،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،یک نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۵۹۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو رست بیف تند(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو چیکن تند(یک نفره) سس مخصوص،فیله مرغ،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۵۱۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
قرمه پیتزا (یک نفره) سس مخصوص،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(یک نفره) سس مخصوص،برگرکباب شده،قارچ،پنیر پیتزا ۴۸۰۰۰ تومان +
پیش غذا
قارچ سوخاری فقط شب ها ٢۰۰۰۰ تومان +
سالاد نودل کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
سالاد نودل بزرگ ۱۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده ۱۶۰۰۰ تومان +
تنوری ویژه ٢۵۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ٢۵۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ٧۰۰۰ تومان +
چیپس وپنیر ٢۵۰۰۰ تومان +
گنده گنده ٢۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه ٢۵۰۰۰ تومان +
چیکن سیب زمینی ٢٧۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی مخصوص کاکتوس(خانواده) چهاربرش از یک نوع پیتزا به دلخواه(نوع پیتزا در توضیحات سفارش مشخص گردد)،کباب ترکی،هات کورن،سیب زمینی،فیله استریپس،دورچین سبزیجات،نان ۸۰۰۰۰ تومان +
سینی درباری کاکتوس(خانواده) مرغ بریان،ژامبون تنوری،قارچ سوخاری،گوشت چرخی با سیب زمینی ۹۰۰۰۰ تومان +
سینی پروپیمون کاکتوس(خانواده) برگر،بیکن،جوجه،قارچ،پنیر،سیب زمینی،هات داگ،گوجه و مخلفات ۸۰۰۰۰ تومان +
چیکن
چیکن برگر با قارچ پنیر ٢۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله کبابی ٢۴۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی ٢۴۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی با قارچ وپنیر ٢۶۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ٢٢۰۰۰ تومان +
ژامبون
ساندویچ پیتزا ٢٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ پرپرو ٢۰۰۰۰ تومان +
ژ .پ.ق ٢٢۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ٢۱۰۰۰ تومان +
زاپاتا ٢٧۰۰۰ تومان +
سلاطین ٢۶۰۰۰ تومان +
بیفتگ ٢۶۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت ٢۱۰۰۰ تومان +
لازانیا گوشت ۳٢۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله استریپس دو تیکه ۳٧۰۰۰ تومان +
فیله استریپس چهار تیکه ۴۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله سوخاری ۳۰۰۰۰ تومان +
پاچین سوخاری 6 تیکه ۴۵۰۰۰ تومان +
قرمه
قرمه گوسفندی 140 گرم پرسی ۳۵۰۰۰ تومان +
قرمه گوسفندی 240 گرم پرسی ۵٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ قرمه گوسفندی ۳۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
دوغ قوطی ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۱۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۱۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سپرایت) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سپرایت) ٧۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (مشکی) ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (زرد) ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (سفید) ۶۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ با قارچ پنیر ٢۱۰۰۰ تومان +
رویال هات داگ ٢۴۰۰۰ تومان +
هات کورن ٢۰۰۰۰ تومان +
هات کورن پنیری ٢۱۰۰۰ تومان +
هات داگ تنوری ٢۳۰۰۰ تومان +
مک داگ(چیلی) ٢۳۰۰۰ تومان +
امپراتور ٢۸۰۰۰ تومان +
کاکتوس داگ ۳٢۰۰۰ تومان +
هات داگ ۱۹۰۰۰ تومان +
هات داگ عربی ٢۳۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان سی متری رازی - نبش رازی 6/2
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 4000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 4000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
Sajjad Abbasi واقعاً به درد نمیخورد 1399/12/01
قربانی نسب سینه مخصوص کاکتوس سفارش دادم ولی اصلا با اون همه تبلیغاتی که نسبت به این غذا داشتن اصلا خوب نبود و واقعیت نخوردم سالاد نودل هم که سفارش دادم همش ماکاراني بود و خمیر شده بود واقعیت دیگه اصلا از این مجموعه غذا سفارش نمیدم از مدیر مجموعه خواهش میکنم نظارت بیشتری داشته باشند 1399/11/24
زحل دلباشی امروز سفارش کباب ترکی و ویژه سرآشپز داشتیم وااااقعا کاکتوس از روزهای اوجش خیلی فاصله گرفته و کیفیت بشدت پایین اومده قبلا کباب ترکی گوشت شبیه رست بیف بود اما الان اصلا مشخص نبود چه گوشتیه، پر از پیاز..... روغن که کف ظرف پر بود تیره و کاملا بی کیفیت اصن نخوردیم و کنار گذاشتیم ساندویچ سرآشپز هم خوب نبود، قارچ ها کاملا سیاه و مونده. پنیر پیتزا مزه پفک میداد و اصلا جالب نبود متاسفم ولی باید بگم آخرین بار بود از کاکتوس سفارش دادم☹️😐 1399/10/18
معصومه زاهدی پور خیلی خوب بود 1399/10/15
سرائی سینی مخصوص سفارش دادیم ..اولین بار بود سفارش میدادم بنظرم اصلا خوشمزه نبود نه کباب ترکی و پیتزاش نه حتی سیب زمینی سرخ کرده اش..در کل راضی نبودم و دیگه سفارش نمیدیم...بازم ممنون 1399/09/19
علی طلوعی فرد عالی عالی 1399/09/03
علی طلوعی فرد کاکتوس عالیه مخصوصأ پپرونی هر چی بگم بازم کمه😍😍😍😍😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 1399/08/13
مقدسی واقعا کیفیت غذاها بشدت پایینه سه بار سفارش دادم به امید اینکه افت کیفیت اتفاقی بوده باشه ولی هر سه بار کیفیت بشدت پایین بود 1399/06/17
مقدسی 1399/05/27
محمد امین طلوعی فرد پپرونی کاکتوس نسبت به جاها ی دیگه به نظرم بهتره 😊 1399/05/24
فواد فرنیا باتوجه به اسم و رسمش انتظار خیلی بهتری داشتم. نودل سفارش داده بودیم اما یه سالاد ماکارونی خمیر پر کالباس برامون فرستاد که هنوز دلم داره از کالباساش درد میکنه! 7تا دونه قارچ سوخاری رو روی هم چپونده بود تو یه قیف کرده آورده! با دلار 25هزار تومنی انتظار نداریم 20تا دونه قارچ سوخاری کنه به قیمت 8 تومن بده. ولی میشه انتظار داشت لااقل تو یه قیف نچپونه بده دست مشتری که خمیر بشه. پیتزای چیلی و مخصوص سرآشپز سفارش دادیم. انصافاً خوشمزه بود ولی سرد بود و خیلی کوچک. باز هم عرض کنم با دلار 26هزار تومن انتظار نداریم پیتزای اندازه موجمعه مسی ننه جون من درست کنه بده دست مشتری. ولی باید انتظار داشت سرد نباشه، 2تا بسته ادویه آویشن کوچولو اون کنارش رو حذف نکنه. اگه میگی آویشن گرون شده خب اون 3پایه اسباب بازی مسخره وسط پیتزات رو حذف کن. چیه همون آخه؟!! بازهم انتظار نداریم باتوجه به شهر کوچکی مثل سبزوار و دلاری که تو کانال 27هزار تومن رفته، مواد عالی درجه یک تازه یا چیزای خارق العاده ای تو غذاش ببینیم اونم با همون قیمتهای عهد عتیق. اما اساساً هدف از این سایت و این نظردهی ها همینه که صاحب کسب و کار بفهمه آقاجان کیفیت غذا لزوماً با مواد درجه یک نیست بلکه همین حواس جمعی نسبت به جزئیات و خرده کاریها میتونه رضایت مشتری رو فراهم کنه. البته اگه مدیر کل سایت این نظر منو حذف نکنه. 1399/04/31 12:31 AM
ابوالفضل طلوعی فرد من تا حالا 3 بار خریدم 3 بارم راهی بیمارستان شدم👎 1399/02/30
امیرپوریاکیخسروی من برای داداش کوچیکم ،ساندویچ پیتزا سفارش دادم ،به من گفت که کیفیتش عالیه.😍😍😍 1399/01/29
شیما شهرستانی من ساندویچ جوجه سنگی با قارچ پنیر سفارش دادم خیلی زود به دستم رسید و گرم بود ممنون از سرویس دهی خوبتون مثل همیشه عالی 1399/01/05
شیما شهرستانی ممنون از ساندویچتون کاملا پخته بود و خیلی گرم و لذیذ بود و ممنون بابت باکسایی که برای سفارشات طراحی کردین تا غذا گرم بمونه و ممنون از برخورد خوب پیکتون در کل بگم عالی عالی 1398/12/25
مهدی داورزنی استیک گوشت افتضاحهه 1398/12/16
Zahra rafati کاکتوس پیتزاهاش عالیه من به خوشمزگی پیتزاهاش جایی ندیدم.از نونش گرفته تا میزان مواد روش همش عالیه ولی لازانیاش اصلا جالب نبود هیچی مواد نداشت و به دلم نشست لازانیای خودم خیلی بهتر از اون بود .ساندویچشم بی کیفیت بود.توقع چیز خیلی بهتری داشتم.قارچ سوخاریش هم افتضاح بود! 1398/11/12
فرزانه کاویان ما ساندویچ کباب ترکی ازش گرفتیم. به معنای واقعی کلمه افتضاح بود. بیشتر ساندویچ املت بود پیاز و گوجه آب پز و گوشتشم شبیه همه چی بود جز کباب ترکی. 1398/06/31
ایرج خسروانی سرویس دهی مناسب، مشتری مداری ، غذاهای مورد استفاده بنده هم مناسب بودند 1398/05/20
رضا نویدکیا خیلی عالی مثل همیشه 1398/04/19
ف.م ساندویچ بوفالو تون افتضاح بود. افتضاح. فقط داخل اش قارچ داشت هیچی دیگه نداشت. 1398/04/12
رامین رباط جزی من تنها زندگی میکنم و فقط از بیرون غذا میگیرم. با اختلاف بی کیفیت ترین جایی که میتونید فست فود بگیرین اینجاس 1398/03/19
حسین کیانی واسه فست فودی مثل کاکتوس صفر و صد بودن اصلا جالب نیست یکبار غذاش عالیه و یکبار افتضاح دلیل اصلیش فکر کنم منو بسیار بازش هستش مواد غذاییش که میمونه رو نمیزاره کنار الان ی ساندویچ رست بیف گرفتم نونش از بس مونده بود نمیشد بخوری به زور فایل واستاده بود .همین رو بگن نداریم بهتره 35 هزار تومن پول دادم انگاری ریختم تو جوب اونم تو شرایطی که واقعا کسب درامد واسه مردم بسیار سخت شده . لطفا اصلاح کنید تا دیر نشده 1398/03/06
محسنی 1398/01/16
رئوفی تاخیردارین توارسال و تمامه غذاهاپره روغن هستن و خیلی وقته کیفت نداره امیدوارم سری بعداصلاح کرده باشید 1398/01/10
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق