سفارش آنلاین غذا > پیتزا کاکتوس پیتزا کاکتوس سی متری رازی - نبش رازی 6/2 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی ٢۰۰۰ تومان +
سس چیلی ٢۰۰۰ تومان +
برگر
باب اسفنجی راسته چرخ شده گوساله،ژامبون،پنیر،پیاز کاراملی ۵۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ دنده چرخ شده گوساله،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۵۱۰۰۰ تومان +
مکدونالد برگر دوبل راسته گوساله،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ٧۰۰۰۰ تومان +
چیلی برگر راسته چرخ شده گوساله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۶۰۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی راسته چرخ شده گوساله،پیاز کاراملی ۴۳۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی با قارچ وپنیر راسته چرخ شده گوساله،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۵۳۰۰۰ تومان +
کاکتوس برگر راسته چرخ شده گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۶۶۰۰۰ تومان +
رستم برگر برگر دوبل،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ٧٧۰۰۰ تومان +
غول برگر برگر سوبل،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۸٧۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص قلوه گاه چرخ شده گوسفندی ۳۹۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر راسته چرخ شده گوسفندی،پیاز کاراملی ۴۵۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر با قارچ و پنیر راسته چرخ شده گوسفندی،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۵۶۰۰۰ تومان +
همبر دستی قلوه گاه چرخ شده گوساله ۳۶۰۰۰ تومان +
برگر کاکتوس شاه برگر دوبل 200 گرمی،بیکن،پنیر گودا،پیاز کاراملی ۹۴۰۰۰ تومان +
بیف
ساندویچ رست بیف فیله ریش شده گوساله،قارچ،عصاره گوجه ۵۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ بوفالو فیله ریش شده گوسفندی،قارچ،پنیر موتزارلا ۶۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ ویژه سرآشپز فیله ریش شده گوساله،جوجه کبابی،قارچ،پنیر ٧۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب ترکی راسته چرخ شده گوساله،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۵۳۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) راسته چرخ شده گوساله،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ٧۸۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ فیله مرغ،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا رست بیف (فیله گوساله،2 نفره ) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۵۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(2 نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۴۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(2 نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۱٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(2 نفره) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۱۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(2 نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۱۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(2 نفره) سس مخصوص،کلم،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(2 نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،دو نفره) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۳۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،2 نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۶۱۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۱۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸٧۰۰۰ تومان +
پیتزا بعلبکی(دو نفره) راسته کبابی گوساله،ران مرغ کبابی،قارچ،پنیر پیتزا ٢۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۹۱۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۹۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(مینی) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ٧۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۶۱۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ٧۱۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(مینی) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۸۱۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،کلم،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ٧۱۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(مینی) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،مینی) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۹۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،مینی) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۹۶۰۰۰ تومان +
پیتزا چهارفصل(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۱۰۰۰ تومان +
پیتزا بعلبکی(مینی) راسته کبابی گوساله،ران مرغ کبابی،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا (یک نفره)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(یک نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(یک نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(یک نفره) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(یک نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(یک نفره) سس مخصوص،کلم،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزازا ۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(یک نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۱۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،یک نفره) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۱۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،یک نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا بعلبکی(یک نفره) راسته کبابی گوساله،ران مرغ کبابی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۶۳۰۰۰ تومان +
پیش غذا
قارچ سوخاری ۵۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده ۴۵۰۰۰ تومان +
تنوری ویژه سیب زمینی سرخ شده،هات داگ،قارچ،پنیر،سس مخصوص ۵۸۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ سیب زمینی سرخ شده،ژامبون،پنیر موتزارلا،سس مخصوص ۵۸۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر ۵۸۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت سیب زمینی سرخ شده،گوشت چرخ شده،قارچ،پنیر،سس مخصوص ٧۸۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه سیب زمینی سرخ شده،سس آلفردو،قارچ،پنیر ۵۸۰۰۰ تومان +
چیکن سیب زمینی سیب زمینی سرخ شده،فیله مرغ،سس مخصوص،پنیر موتزارلا ۶۸۰۰۰ تومان +
نان سیر ۵۵۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی مخصوص کاکتوس نصف پیتزا تک نفره به دلخواه(نوع پیتزا در توضیحات سفارش مشخص گردد)،کباب ترکی،هات کورن،سیب زمینی، یک تیکه فیله کنتاکی،دورچین ٢٢۰۰۰۰ تومان +
سینی دورهمی پیتزا تک نفره مخصوص،برگر زغالی با قارچ و پنیر،ساندویچ پیتزا،سالاد فصل ٢۳٢۰۰۰ تومان +
سینی پیتزا پیتزا جوجه،پیتزا رست بیف،پیتزا مخلوط،پیتزا سالکو،سیب زمینی سرخ شده ٢۶۵۰۰۰ تومان +
چیکن
ساندویچ فیله کبابی فیله کباب شده مرغ ۵٢۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی فیله کبابی مرغ ۵۰۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی با قارچ وپنیر فیله کبابی مرغ،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۶٢۰۰۰ تومان +
ژامبون
ساندویچ پیتزا ژامبون گوشت،فلفل دلمه،قارچ،پنیر ۵۹۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ژامبون گوشت،قارچ،پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
زاپاتا ژامبون گوشت،فیله مرغ،فیله گوساله،قارچ،پنیر ٧٢۰۰۰ تومان +
سلاطین 300 گرم ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،تنوری شده ۶٧۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت 300 گرم ژامبون گوشت ۵۸۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله استریپس دو تیکه ۶۴۰۰۰ تومان +
فیله استریپس چهار تیکه ۸٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله سوخاری ۶۶۰۰۰ تومان +
شاورما
شاورما گوشت مغز راسته گوساله،سس مخصوص،پیاز،دلمه،گوجه ۱٢۰۰۰۰ تومان +
شاورما مرغ ران مرغ،سس مخصوص،پیاز،دلمه،گوجه ۱۰۵۰۰۰ تومان +
شاورما پرسی مغز راسته گوساله،ران مرغ،سس مخصوص،پیاز،دلمه،گوجه ۱۶۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
دوغ کوچک سوفی ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۵۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۶۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سپرایت) ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سپرایت) ۱۰۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده لیموناد ۱٢۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ مخصوص،قارچ،پنیر موتزارلا،پیاز کاراملی ۵۶۰۰۰ تومان +
رویال هات داگ هات داگ تنوری،قارچ،پنیر موتزارلا ۶٧۰۰۰ تومان +
هات کورن هات داگ،گوجه،دلمه،عصاره گوجه ۴۵۰۰۰ تومان +
هات کورن پنیری هات داگ 80%،پنیر موتزارلا ۵۶۰۰۰ تومان +
امپراتور هات داگ دوبل،قارچ،پنیر موتزارلا ۶۹۰۰۰ تومان +
کاکتوس داگ هات داگ،برگر،ژامبون گوشت،پیاز کاراملی،قارچ،پنیر ٧۴۰۰۰ تومان +
هات داگ سوسیس 80% ۴۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان سی متری رازی - نبش رازی 6/2
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 9000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 9000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد.
زهرا افروزیان ساندویچ رست بیف افتضاح بود ساندویچ پیتزاشونم مزخرف ترین ساندویچ ! اصلا کیفیت نداره ! ساندوبچ پبتزاشون همش قارچ بود انگار ساندویچ قارچ میخوردی رست بیفم بی مزه بود !همبر دستی هاشونم افتضاحه واقعا که 1401/05/17
حسین بیدخوری آخه پیتزا مینی اندازه یه کف دست لاعقل قیمتشو ببرین بالا اندازش خیلی کوچیکه بود 1401/05/10
امیر مهدی قلیچی پور بشقاب داغ اصلا جالب نبود هم کیفیت هم کمیت پایین، پیک موتوری که میفرستید هم توجیه کنید که مشتری مجبور نشه جای شما آموزشش بده. خسته نباشید امیدوارم بهتر کار کنید. 1401/04/27
ریحانه فریدنیا 1401/02/18
فائزه رحیمی بسیار بسیار حلیم بدرد نخور بود. حلیم کاملا سفید و بدون گوشت مانند فرنی بود. دوستان اصلا افطاری هاتون رو از کاکتوس نخرید. 1401/01/21
مریم مظلومی با سلام لطفا سوپ و اش هم تو منوی ماه مبارک بزارین .ممنون 1401/01/14
مهدی علیزاده پیتزا و فیله استریپس فقط کاکتوس خییییلی عالیه 1400/12/28
حسین بیدخوری همبر ها بوی بدی میده واین برای کاکتوس همیشه درجه یک خیلی بده 1400/11/20
Negar 1400/11/11
پریسا زرقی اصلا کیفیتش خوب نبود متاسفم واقعا 1400/11/01
الهام چند شب پیش برگر ذغالی گرفتم.به معنای واقعی کلمه افتضاح بود.بوی خیلییی خیلییی بدی میداد 1400/10/20
زهرا فشتنقی غذا هاشون خیلیییی خوبه 😍😍😍😍 1400/09/14
الناز من سینی‌ هاشو خیلی دوست دارم ❤❤ 1400/08/17
توحیدی من پیتزا و برگرباب اسفنجی سفارش دادم عالی بود،ممنونم 1400/08/12
پویا جدیدا کیفیتش خیلی بهتر شده 1400/08/11
بهاره کرابی 1400/07/11
مهدی کرامتی امشب شام فیله مرغ سوخاری از پیتزا کاکتوس سفارش دادم واقعا افتزا برا یه لحظه اش بود غذا رو بنده خدا پیک سالم تحویل دادن اما خمیره خمیر بود سوخاریها که چسبیده به کارتن بود سیب زمینی ها هم به لحاظ درشتی بیشتر سوسیس بندری بود مرغها هم ترش و به خامی میزد مگه این صنف بازرس ندارن که کیفیت غذا رو برانداز کنن خدا قوت ویژه به صاحبش ای آخرین بار بود که از کاکتوس سفارش گرفتم 1400/06/24
ثنا انصاری من امروز هات داگ گرفتم..بااطمینان خاطر داشتم این ساندویچو میخوردم یهو سنگ اومد زیر دندونم...حتی عکس هم گرفتم... 1400/06/14
Zahra hoseyne والا من اصلا بد غذا نیستم.ولی یه پاستا از شما سفارش دادم.ممی که بدغذا نیستمم نتونستم بخورم چی بود 1400/05/29
ریحانه صفاری من چیزبرگراتونو واقعا دوست دارم ممنونم ازتون 1399/12/13
زحل دلباشی امروز سفارش کباب ترکی و ویژه سرآشپز داشتیم وااااقعا کاکتوس از روزهای اوجش خیلی فاصله گرفته و کیفیت بشدت پایین اومده قبلا کباب ترکی گوشت شبیه رست بیف بود اما الان اصلا مشخص نبود چه گوشتیه، پر از پیاز..... روغن که کف ظرف پر بود تیره و کاملا بی کیفیت اصن نخوردیم و کنار گذاشتیم ساندویچ سرآشپز هم خوب نبود، قارچ ها کاملا سیاه و مونده. پنیر پیتزا مزه پفک میداد و اصلا جالب نبود متاسفم ولی باید بگم آخرین بار بود از کاکتوس سفارش دادم☹️😐 1399/10/18
معصومه زاهدی پور خیلی خوب بود 1399/10/15
سرائی سینی مخصوص سفارش دادیم ..اولین بار بود سفارش میدادم بنظرم اصلا خوشمزه نبود نه کباب ترکی و پیتزاش نه حتی سیب زمینی سرخ کرده اش..در کل راضی نبودم و دیگه سفارش نمیدیم...بازم ممنون 1399/09/19
علی طلوعی فرد کاکتوس عالیه مخصوصأ پپرونی هر چی بگم بازم کمه😍😍😍😍😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 1399/08/13
محمد امین طلوعی فرد پپرونی کاکتوس نسبت به جاها ی دیگه به نظرم بهتره 😊 1399/05/24
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق