سفارش آنلاین غذا > پیتزا کاکتوس پیتزا کاکتوس سی متری رازی - نبش رازی 6/2 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی ٢۰۰۰ تومان +
سس چیلی ٢۰۰۰ تومان +
برگر
باب اسفنجی راسته چرخ شده گوساله،ژامبون،پنیر،پیاز کاراملی ۶٢۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ دنده چرخ شده گوساله،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۵۵۰۰۰ تومان +
مکدونالد برگر دوبل راسته گوساله،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ٧٧۰۰۰ تومان +
چیلی برگر راسته چرخ شده گوساله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۶٧۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی راسته چرخ شده گوساله،پیاز کاراملی ۴۵۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی با قارچ وپنیر راسته چرخ شده گوساله،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۵۹۰۰۰ تومان +
کاکتوس برگر راسته چرخ شده گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ٧۴۰۰۰ تومان +
رستم برگر برگر دوبل،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۸۵۰۰۰ تومان +
غول برگر برگر سوبل،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۹۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص قلوه گاه چرخ شده گوسفندی ۴۵۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر راسته چرخ شده گوسفندی،پیاز کاراملی ۵٢۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر با قارچ و پنیر راسته چرخ شده گوسفندی،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۶۳۰۰۰ تومان +
همبر دستی قلوه گاه چرخ شده گوساله ۴۰۰۰۰ تومان +
برگر کاکتوس شاه برگر دوبل 200 گرمی،بیکن،پنیر گودا،پیاز کاراملی ۱۰۵۰۰۰ تومان +
بیف
ساندویچ رست بیف فیله ریش شده گوساله،قارچ،عصاره گوجه ۶۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ بوفالو فیله ریش شده گوسفندی،قارچ،پنیر موتزارلا ۸۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ ویژه سرآشپز فیله ریش شده گوساله،جوجه کبابی،قارچ،پنیر ۸۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب ترکی راسته چرخ شده گوساله،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۶۹۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) راسته چرخ شده گوساله،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۹۹۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ فیله مرغ،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۶۳۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا رست بیف (فیله گوساله،2 نفره ) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۴۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۸٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(2 نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۵٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(2 نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۱۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(2 نفره) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۶۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(2 نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(2 نفره) سس مخصوص،کلم،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(2 نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،دو نفره) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ٢۰۳۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،2 نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ٢۰۳۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(مینی) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ٧۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۶۳۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ٧۴۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(مینی) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،کلم،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ٧٧۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(مینی) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،مینی) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،مینی) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۹۴۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا چهارفصل(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۸۹۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (یک نفره)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(یک نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(یک نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۹۳۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(یک نفره) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(یک نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(یک نفره) سس مخصوص،کلم،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزازا ۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(یک نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱٢۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،یک نفره) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،یک نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۳۰۰۰ تومان +
پیش غذا
قارچ سوخاری ۵۴۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده ۴۹۰۰۰ تومان +
تنوری ویژه سیب زمینی سرخ شده،هات داگ،قارچ،پنیر،سس مخصوص ۶٢۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ سیب زمینی سرخ شده،ژامبون،پنیر موتزارلا،سس مخصوص ۶٢۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر ۶٢۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت سیب زمینی سرخ شده،گوشت چرخ شده،قارچ،پنیر،سس مخصوص ۸٢۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه سیب زمینی سرخ شده،سس آلفردو،قارچ،پنیر ۶٢۰۰۰ تومان +
چیکن سیب زمینی سیب زمینی سرخ شده،فیله مرغ،سس مخصوص،پنیر موتزارلا ٧٢۰۰۰ تومان +
نان سیر ۵۹۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی مخصوص کاکتوس نصف پیتزا تک نفره به دلخواه(نوع پیتزا در توضیحات سفارش مشخص گردد)،کباب ترکی،هات کورن،سیب زمینی، یک تیکه فیله کنتاکی،دورچین ٢۴۵۰۰۰ تومان +
سینی دورهمی پیتزا تک نفره مخصوص،برگر زغالی با قارچ و پنیر،ساندویچ پیتزا،سالاد فصل ٢۵۵۰۰۰ تومان +
سینی پیتزا پیتزا جوجه،پیتزا رست بیف،پیتزا مخلوط،پیتزا سالکو،سیب زمینی سرخ شده ٢۸۰۰۰۰ تومان +
چیکن
ساندویچ فیله کبابی فیله کباب شده مرغ ۸۰۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی فیله کبابی مرغ ۵۵۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی با قارچ وپنیر فیله کبابی مرغ،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۶۹۰۰۰ تومان +
ژامبون
ساندویچ پیتزا ژامبون گوشت،فلفل دلمه،قارچ،پنیر ۶۳۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ژامبون گوشت،قارچ،پنیر ۶٢۰۰۰ تومان +
زاپاتا ژامبون گوشت،فیله مرغ،فیله گوساله،قارچ،پنیر ٧۴۰۰۰ تومان +
سلاطین 300 گرم ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،تنوری شده ۶۹۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت 300 گرم ژامبون گوشت ۶۰۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله استریپس دو تیکه ۸۴۰۰۰ تومان +
فیله استریپس چهار تیکه ۱۱۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله سوخاری ۸۴۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
دوغ کوچک محلی ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۱۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۸۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۶۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سپرایت) ۱۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سپرایت) ۱۰۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده لیموناد ۱۴۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ مخصوص،قارچ،پنیر موتزارلا،پیاز کاراملی ۶۰۰۰۰ تومان +
رویال هات داگ هات داگ تنوری،قارچ،پنیر موتزارلا ٧۱۰۰۰ تومان +
هات کورن هات داگ،گوجه،دلمه،عصاره گوجه ۴۹۰۰۰ تومان +
هات کورن پنیری هات داگ 80%،پنیر موتزارلا ۶۰۰۰۰ تومان +
امپراتور هات داگ دوبل،قارچ،پنیر موتزارلا ٧۳۰۰۰ تومان +
کاکتوس داگ هات داگ،برگر،ژامبون گوشت،پیاز کاراملی،قارچ،پنیر ٧۸۰۰۰ تومان +
هات داگ سوسیس 80% ۴۴۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان سی متری رازی - نبش رازی 6/2
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 10000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 10000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد.
پریسا اسماعیلی وااااای قارچ سوخاری و نان سیر عالی بود مرسی😍😍 1401/09/13
مریم مظلومی ولی پیتزا رست بیف سفارش دادم واااقعا لذید بود ممنونم 1401/06/14
زهرا افروزیان ساندویچ رست بیف افتضاح بود ساندویچ پیتزاشونم مزخرف ترین ساندویچ ! اصلا کیفیت نداره ! ساندوبچ پبتزاشون همش قارچ بود انگار ساندویچ قارچ میخوردی رست بیفم بی مزه بود !همبر دستی هاشونم افتضاحه واقعا که 1401/05/17
امیر مهدی قلیچی پور بشقاب داغ اصلا جالب نبود هم کیفیت هم کمیت پایین، پیک موتوری که میفرستید هم توجیه کنید که مشتری مجبور نشه جای شما آموزشش بده. خسته نباشید امیدوارم بهتر کار کنید. 1401/04/27
ریحانه فریدنیا 1401/02/18
مهدی علیزاده پیتزا و فیله استریپس فقط کاکتوس خییییلی عالیه 1400/12/28
حسین بیدخوری همبر ها بوی بدی میده واین برای کاکتوس همیشه درجه یک خیلی بده 1400/11/20
Negar 1400/11/11
پریسا اصلا کیفیتش خوب نبود متاسفم واقعا 1400/11/01
الهام چند شب پیش برگر ذغالی گرفتم.به معنای واقعی کلمه افتضاح بود.بوی خیلییی خیلییی بدی میداد 1400/10/20
زهرا فشتنقی غذا هاشون خیلیییی خوبه 😍😍😍😍 1400/09/14
الناز من سینی‌ هاشو خیلی دوست دارم ❤❤ 1400/08/17
توحیدی من پیتزا و برگرباب اسفنجی سفارش دادم عالی بود،ممنونم 1400/08/12
پویا جدیدا کیفیتش خیلی بهتر شده 1400/08/11
بهاره کرابی 1400/07/11
مهدی کرامتی امشب شام فیله مرغ سوخاری از پیتزا کاکتوس سفارش دادم واقعا افتزا برا یه لحظه اش بود غذا رو بنده خدا پیک سالم تحویل دادن اما خمیره خمیر بود سوخاریها که چسبیده به کارتن بود سیب زمینی ها هم به لحاظ درشتی بیشتر سوسیس بندری بود مرغها هم ترش و به خامی میزد مگه این صنف بازرس ندارن که کیفیت غذا رو برانداز کنن خدا قوت ویژه به صاحبش ای آخرین بار بود که از کاکتوس سفارش گرفتم 1400/06/24
ثنا انصاری من امروز هات داگ گرفتم..بااطمینان خاطر داشتم این ساندویچو میخوردم یهو سنگ اومد زیر دندونم...حتی عکس هم گرفتم... 1400/06/14
Zahra hoseyne والا من اصلا بد غذا نیستم.ولی یه پاستا از شما سفارش دادم.ممی که بدغذا نیستمم نتونستم بخورم چی بود 1400/05/29
ریحانه صفاری من چیزبرگراتونو واقعا دوست دارم ممنونم ازتون 1399/12/13
زحل دلباشی امروز سفارش کباب ترکی و ویژه سرآشپز داشتیم وااااقعا کاکتوس از روزهای اوجش خیلی فاصله گرفته و کیفیت بشدت پایین اومده قبلا کباب ترکی گوشت شبیه رست بیف بود اما الان اصلا مشخص نبود چه گوشتیه، پر از پیاز..... روغن که کف ظرف پر بود تیره و کاملا بی کیفیت اصن نخوردیم و کنار گذاشتیم ساندویچ سرآشپز هم خوب نبود، قارچ ها کاملا سیاه و مونده. پنیر پیتزا مزه پفک میداد و اصلا جالب نبود متاسفم ولی باید بگم آخرین بار بود از کاکتوس سفارش دادم☹️😐 1399/10/18
معصومه زاهدی پور خیلی خوب بود 1399/10/15
سرائی سینی مخصوص سفارش دادیم ..اولین بار بود سفارش میدادم بنظرم اصلا خوشمزه نبود نه کباب ترکی و پیتزاش نه حتی سیب زمینی سرخ کرده اش..در کل راضی نبودم و دیگه سفارش نمیدیم...بازم ممنون 1399/09/19
علی طلوعی فرد کاکتوس عالیه مخصوصأ پپرونی هر چی بگم بازم کمه😍😍😍😍😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 1399/08/13
محمد امین طلوعی فرد پپرونی کاکتوس نسبت به جاها ی دیگه به نظرم بهتره 😊 1399/05/24
امیرپوریاکیخسروی من برای داداش کوچیکم ،ساندویچ پیتزا سفارش دادم ،به من گفت که کیفیتش عالیه.😍😍😍 1399/01/29
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق