سفارش آنلاین غذا > پیتزا کاکتوس پیتزا کاکتوس سی متری رازی - نبش رازی 6/2 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
VIP MENU
برگر کاکتوس شاه راسته چرخ شده گوساله،بیکن،سس هالوپینو،پیاز کاراملی،سس پنیر ۵۸۰۰۰ تومان +
برگر ایتالیایی راسته چرخ شده شده گوساله،سس پاپریکا،سس قارچ ۵۸۰۰۰ تومان +
امریکن برگر راسته چرخ شده گوساله،سس قارچ،پیاز کاراملی،سس پنیر ۵۸۰۰۰ تومان +
سوسیس شکاری سوسیس 98 درصد گوشت،سس قارچ،سس پنیر ۴٢۰۰۰ تومان +
برگر
باب اسفنجی ٢٧۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ ٢۶۰۰۰ تومان +
مکدونالد ۳۶۰۰۰ تومان +
چیلی برگر ۳۰۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ٢۴۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی با قارچ وپنیر ٢۸۰۰۰ تومان +
کاکتوس برگر ۳۵۰۰۰ تومان +
رستم برگر ۴٢۰۰۰ تومان +
غول برگر ۴٧۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص ٢۰۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر ٢٧۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر با قارچ و پنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی ۱٧۰۰۰ تومان +
بیف
ساندویچ رست بیف ۳۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ میکس ایرانی ۳۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بوفالو ۳۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ ویژه سرآشپز ۴۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب ترکی ۳۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) ۵۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ ۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا رست بیف (فیله گوساله،2 نفره ) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه (2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص کاکتوس(2 نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (2 نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(2 نفره ) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (2 نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(2 نفره) سس مخصوص،بادمجان و کدو،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(2 نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو (فیله گوسفندی،2 نفره) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو ژامبون تند(2 نفره ) سس مخصوص،ژامبون گوشت،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،2 نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو رست بیف تند(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو چیکن تند(2 نفره) سس مخصوص،فیله مرغ،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۸۶۰۰۰ تومان +
قرمه پیتزا(2 نفره) سس مخصوص،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(2 نفره) سس مخصوص،برگرکباب شده،قارچ،پنیر پیتزا ٧۸۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص کاکتوس(مینی) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۴۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(مینی) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،بادمجان و کدو،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(مینی) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،مینی) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو ژامبون تند(مینی) سس مخصوص،ژامبون گوشت،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،مینی) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا چهارفصل(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو رست بیف تند(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو چیکن تند(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
قرمه پیتزا (مینی) سس مخصوص،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(مینی) سس مخصوص،برگرکباب شده،قارچ،پنیر پیتزا ۴۶۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(خانواده)
کیک پیتزا ژامبون،هات داگ،فیله مرغ کبابی،سیب زمینی سرخ شده،پپرونی،قارچ و پنیر ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(یک نفره)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه (یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز (یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص کاکتوس (یک نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (یک نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (یک نفره ) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(یک نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(یک نفره) سس مخصوص،بادمجان و کدو،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(یک نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،یک نفره ) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو ژامبون تند(یک نفره) سس مخصوص،ژامبون گوشت،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،یک نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو رست بیف تند(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالوپینو چیکن تند(یک نفره) سس مخصوص،فیله مرغ،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
قرمه پیتزا (یک نفره) سس مخصوص،گوشت قرمه گوسفندی،قارچ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(یک نفره) سس مخصوص،برگرکباب شده،قارچ،پنیر پیتزا ۵۹۰۰۰ تومان +
پیش غذا
قارچ سوخاری ۳۰۰۰۰ تومان +
سالاد نودل کوچک ۱٢۰۰۰ تومان +
سالاد نودل بزرگ ۱٧۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده ٢۰۰۰۰ تومان +
تنوری ویژه ۳۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ۳۰۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ٧۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده ۳۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه ۳۰۰۰۰ تومان +
چیکن سیب زمینی ۳٧۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی مخصوص کاکتوس(خانواده) چهاربرش از یک نوع پیتزا به دلخواه(نوع پیتزا در توضیحات سفارش مشخص گردد)،کباب ترکی،هات کورن،سیب زمینی،فیله استریپس،دورچین سبزیجات،نان ۱۱۰۰۰۰ تومان +
سینی درباری کاکتوس(خانواده) مرغ بریان،ژامبون تنوری،قارچ سوخاری،گوشت چرخی با سیب زمینی ۱٢۵۰۰۰ تومان +
سینی پروپیمون کاکتوس(خانواده) برگر،بیکن،جوجه،قارچ،پنیر،سیب زمینی،هات داگ،گوجه و مخلفات ۱۱۰۰۰۰ تومان +
چیکن
ساندویچ فیله کبابی ۳۵۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی ۳۰۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی با قارچ وپنیر ۳۵۰۰۰ تومان +
ژامبون
ساندویچ پیتزا ۳۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ پرپرو ۳۰۰۰۰ تومان +
ژ .پ.ق ۳۵۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ۳۵۰۰۰ تومان +
زاپاتا ۴۰۰۰۰ تومان +
سلاطین ۳۵۰۰۰ تومان +
بیفتگ ۳۵۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت ٢۹۰۰۰ تومان +
لازانیا گوشت ۴۵۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله استریپس دو تیکه ۴۸۰۰۰ تومان +
فیله استریپس چهار تیکه ۶۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله سوخاری ۴۸۰۰۰ تومان +
قرمه
قرمه گوسفندی 140 گرم پرسی ۴۰۰۰۰ تومان +
قرمه گوسفندی 240 گرم پرسی ۶۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ قرمه گوسفندی ۴۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
دوغ قوطی ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۴۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۳۵۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱٢۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سپرایت) ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سپرایت) ۸۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (مشکی) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (زرد) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای (سفید) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده لیموناد ۱٢۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ با قارچ پنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
رویال هات داگ ۳۹۰۰۰ تومان +
هات کورن ٢۶۰۰۰ تومان +
هات کورن پنیری ۳۰۰۰۰ تومان +
هات داگ تنوری ۳۵۰۰۰ تومان +
مک داگ(چیلی) ۳۶۰۰۰ تومان +
امپراتور ۳۹۰۰۰ تومان +
کاکتوس داگ ۴۵۰۰۰ تومان +
هات داگ ٢۴۰۰۰ تومان +
هات داگ عربی ۳۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان سی متری رازی - نبش رازی 6/2
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 17:30 - 24
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 4000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 4000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
مهدی کرامتی امشب شام فیله مرغ سوخاری از پیتزا کاکتوس سفارش دادم واقعا افتزا برا یه لحظه اش بود غذا رو بنده خدا پیک سالم تحویل دادن اما خمیره خمیر بود سوخاریها که چسبیده به کارتن بود سیب زمینی ها هم به لحاظ درشتی بیشتر سوسیس بندری بود مرغها هم ترش و به خامی میزد مگه این صنف بازرس ندارن که کیفیت غذا رو برانداز کنن خدا قوت ویژه به صاحبش ای آخرین بار بود که از کاکتوس سفارش گرفتم 1400/06/24
ثنا انصاری من امروز هات داگ گرفتم..بااطمینان خاطر داشتم این ساندویچو میخوردم یهو سنگ اومد زیر دندونم...حتی عکس هم گرفتم... 1400/06/14
محمد کریمی برگر بوفالو با پنیر و قارچش مزش به تلخی می خورد 1400/06/04
Zahra hoseyne والا من اصلا بد غذا نیستم.ولی یه پاستا از شما سفارش دادم.ممی که بدغذا نیستمم نتونستم بخورم چی بود 1400/05/29
Melika jalali لازانیا و چیلی برگر که اصن خوب نبود .. 1400/05/21
حسین محمدپور اصلا در حد انتظار نبود. نان ساندویچ به شدت بیات شده بود. از کاکتوس انتظار بیشتری داشتم. عملا دور انداختن پول بود. 1400/04/29
امیر مسعود کوشکی آشغالترین کباب ترکی دنیا رو دادن ب ما کامل رفت تو سطل آشغال 1400/01/16
فرشید برابادی چوریزو و ساندویچ مخصوص‌سرآشپز گرفتم.حجم پنیرپیتزا و سس ساندویچا زیاده برای همین هر دو ساندویچ یک طعم بود.فقط مزه سس و پنیرپیتزا و قارچ 1399/12/21
ریحانه صفاری من چیزبرگراتونو واقعا دوست دارم ممنونم ازتون 1399/12/13
Sajjad Abbasi واقعاً به درد نمیخورد 1399/12/01
قربانی نسب سینه مخصوص کاکتوس سفارش دادم ولی اصلا با اون همه تبلیغاتی که نسبت به این غذا داشتن اصلا خوب نبود و واقعیت نخوردم سالاد نودل هم که سفارش دادم همش ماکاراني بود و خمیر شده بود واقعیت دیگه اصلا از این مجموعه غذا سفارش نمیدم از مدیر مجموعه خواهش میکنم نظارت بیشتری داشته باشند 1399/11/24
زحل دلباشی امروز سفارش کباب ترکی و ویژه سرآشپز داشتیم وااااقعا کاکتوس از روزهای اوجش خیلی فاصله گرفته و کیفیت بشدت پایین اومده قبلا کباب ترکی گوشت شبیه رست بیف بود اما الان اصلا مشخص نبود چه گوشتیه، پر از پیاز..... روغن که کف ظرف پر بود تیره و کاملا بی کیفیت اصن نخوردیم و کنار گذاشتیم ساندویچ سرآشپز هم خوب نبود، قارچ ها کاملا سیاه و مونده. پنیر پیتزا مزه پفک میداد و اصلا جالب نبود متاسفم ولی باید بگم آخرین بار بود از کاکتوس سفارش دادم☹️😐 1399/10/18
معصومه زاهدی پور خیلی خوب بود 1399/10/15
سرائی سینی مخصوص سفارش دادیم ..اولین بار بود سفارش میدادم بنظرم اصلا خوشمزه نبود نه کباب ترکی و پیتزاش نه حتی سیب زمینی سرخ کرده اش..در کل راضی نبودم و دیگه سفارش نمیدیم...بازم ممنون 1399/09/19
علی طلوعی فرد عالی عالی 1399/09/03
علی طلوعی فرد کاکتوس عالیه مخصوصأ پپرونی هر چی بگم بازم کمه😍😍😍😍😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 1399/08/13
مقدسی واقعا کیفیت غذاها بشدت پایینه سه بار سفارش دادم به امید اینکه افت کیفیت اتفاقی بوده باشه ولی هر سه بار کیفیت بشدت پایین بود 1399/06/17
مقدسی 1399/05/27
محمد امین طلوعی فرد پپرونی کاکتوس نسبت به جاها ی دیگه به نظرم بهتره 😊 1399/05/24
فواد فرنیا باتوجه به اسم و رسمش انتظار خیلی بهتری داشتم. نودل سفارش داده بودیم اما یه سالاد ماکارونی خمیر پر کالباس برامون فرستاد که هنوز دلم داره از کالباساش درد میکنه! 7تا دونه قارچ سوخاری رو روی هم چپونده بود تو یه قیف کرده آورده! با دلار 25هزار تومنی انتظار نداریم 20تا دونه قارچ سوخاری کنه به قیمت 8 تومن بده. ولی میشه انتظار داشت لااقل تو یه قیف نچپونه بده دست مشتری که خمیر بشه. پیتزای چیلی و مخصوص سرآشپز سفارش دادیم. انصافاً خوشمزه بود ولی سرد بود و خیلی کوچک. باز هم عرض کنم با دلار 26هزار تومن انتظار نداریم پیتزای اندازه موجمعه مسی ننه جون من درست کنه بده دست مشتری. ولی باید انتظار داشت سرد نباشه، 2تا بسته ادویه آویشن کوچولو اون کنارش رو حذف نکنه. اگه میگی آویشن گرون شده خب اون 3پایه اسباب بازی مسخره وسط پیتزات رو حذف کن. چیه همون آخه؟!! بازهم انتظار نداریم باتوجه به شهر کوچکی مثل سبزوار و دلاری که تو کانال 27هزار تومن رفته، مواد عالی درجه یک تازه یا چیزای خارق العاده ای تو غذاش ببینیم اونم با همون قیمتهای عهد عتیق. اما اساساً هدف از این سایت و این نظردهی ها همینه که صاحب کسب و کار بفهمه آقاجان کیفیت غذا لزوماً با مواد درجه یک نیست بلکه همین حواس جمعی نسبت به جزئیات و خرده کاریها میتونه رضایت مشتری رو فراهم کنه. البته اگه مدیر کل سایت این نظر منو حذف نکنه. 1399/04/31 12:31 AM
ابوالفضل طلوعی فرد من تا حالا 3 بار خریدم 3 بارم راهی بیمارستان شدم👎 1399/02/30
امیرپوریاکیخسروی من برای داداش کوچیکم ،ساندویچ پیتزا سفارش دادم ،به من گفت که کیفیتش عالیه.😍😍😍 1399/01/29
شیما شهرستانی ممنون از ساندویچتون کاملا پخته بود و خیلی گرم و لذیذ بود و ممنون بابت باکسایی که برای سفارشات طراحی کردین تا غذا گرم بمونه و ممنون از برخورد خوب پیکتون در کل بگم عالی عالی 1398/12/25
Zahra rafati کاکتوس پیتزاهاش عالیه من به خوشمزگی پیتزاهاش جایی ندیدم.از نونش گرفته تا میزان مواد روش همش عالیه ولی لازانیاش اصلا جالب نبود هیچی مواد نداشت و به دلم نشست لازانیای خودم خیلی بهتر از اون بود .ساندویچشم بی کیفیت بود.توقع چیز خیلی بهتری داشتم.قارچ سوخاریش هم افتضاح بود! 1398/11/12
فرزانه کاویان ما ساندویچ کباب ترکی ازش گرفتیم. به معنای واقعی کلمه افتضاح بود. بیشتر ساندویچ املت بود پیاز و گوجه آب پز و گوشتشم شبیه همه چی بود جز کباب ترکی. 1398/06/31
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق