سفارش آنلاین غذا > کره کباب زعفرونی کره کباب زعفرونی نبش پاسداران 4 حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
پیش غذا
زیتون پرورده ۱۵۰۰۰ تومان +
زیتون سبز ۱۵۰۰۰ تومان +
ماست موسیر ۱۰۰۰۰ تومان +
ماست نعناع ۱۵۰۰۰ تومان +
ترشی مخلوط ٢۰۰۰۰ تومان +
ترشی فلفل ٢۰۰۰۰ تومان +
ترشی سیر ٢۰۰۰۰ تومان +
ماست بادمجان ٢۰۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی دو نفره 2 پرس کته زعفرونی،2 سیخ کوبیده،1 سیخ جوجه،گوجه،فلفل،دورچین ٢۴۰۰۰۰ تومان +
سینی چهار نفره 4 پرس کته زعفرونی،4 سیخ کوبیده،1 سیخ جوجه،1 سیخ بال،1 سیخ بازو، گوجه،فلفل،دورچین ۴۸۵۰۰۰ تومان +
سینی شش نفره 6 پرس کته زعفرونی،6 سیخ کوبیده،1 سیخ جوجه،1 سیخ جوجه ترش،1 سیخ جوجه تند،1 سیخ بال،1 سیخ بازو،گوجه،فلفل،دورچین ۸۰۰۰۰۰ تومان +
سینی شاهانه 4 پرس کته زعفرونی،1 سیخ شیشلیک،1 سیخ شاه لقمه،1 سیخ شاه لقمه نگینی،1 سیخ جوجه زعفرونی،گوجه،فلفل،دورچین ۸۴۰۰۰۰ تومان +
جوجه
کره جوجه زعفرونی سیخی 180 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۶۰۰۰۰ تومان +
کره بال زعفرونی سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۶۵۰۰۰ تومان +
کره بازو زعفرونی سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۶۵۰۰۰ تومان +
کره جوجه ترش سیخی 180 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۸۰۰۰۰ تومان +
کره جوجه تند سیخی 180 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۶۵۰۰۰ تومان +
کره بال زعفرونی تند سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۶۵۰۰۰ تومان +
کره بازو تند سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ کره کباب 100 گرم ۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب پنیری 100 گرم ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب دوبل دو سیخ کوبیده 100 گرمی ۱۱۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب دوبل پنیری دو سیخ کوبیده 100 گرمی،پنیر ۱٢۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه جوجه 180 گرمی ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه پنیری جوجه 180 گرمی،پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه دوبل دو جوجه 180 گرمی ۱۳۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه دوبل پنیری دو جوجه 180 گرمی،پنیر ۱۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه 80 گرمی ۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه پنیری 80 گرمی،پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب میکس یک کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی ۱٢۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب میکس پنیری یک کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی،پنیر ۱۳۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب ویژه دو کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی ۱٧۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب ویژه پنیری دو کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی،پنیر ۱۸۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه دوبل دو چنجه 80 گرمی ۱۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه دوبل پنیری دو چنجه 80 گرمی،پنیر ۱٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و کباب چنجه 80 گرمی،کوبیده 100 گرمی ۱۳۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و کباب پنیری چنجه 80 گرمی،کوبیده 100 گرمی،پنیر ۱۴۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و جوجه چنجه 80 گرمی،جوجه 180 گرمی ۱۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و جوجه پنیری چنجه 80 گرمی،جوجه 180 گرمی،پنیر ۱۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب بادمجان کوبیده 100 گرمی،بادمجان دودی ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب بادمجان پنیری کوبیده 100 گرمی،بادمجان دودی،پنیر ۹۵۰۰۰ تومان +
غذای پرسی
کته کباب کوبیده یک پرس کته زعفرونی،دو سیخ کوبیده،یک گوجه،فلفل،دورچین ۱۴۰۰۰۰ تومان +
کته کباب جوجه یک پرس کته زعفرونی،دو سیخ جوجه،یک گوجه،فلفل،دورچین ۱۶۰۰۰۰ تومان +
کته کباب میکس یک پرس کته زعفرونی،یک سیخ کوبیده،یک سیخ جوجه،یک گوجه،فلفل،دورچین ۱۵۰۰۰۰ تومان +
کته کباب شیشلیک یک پرس کته زعفرونی،یک سیخ شیشلیک،یک گوجه،فلفل،دورچین ۴٢۰۰۰۰ تومان +
کته مخصوص زعفرونی 400 گرم برنج ایرانی ۴۰۰۰۰ تومان +
گوجه
گوجه و فلفل سیخی ۸۰۰۰ تومان +
نان
نان مخصوص کره کباب ۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری مشکی ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری زرد ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی مشکی ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سفید ۱۹۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۱۰۰۰ تومان +
دوغ آبعلی کوچک ۱۶۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ٢٢۰۰۰ تومان +
لیموناد شیشه ای ۱٧۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سفید ۳۰۰۰۰ تومان +
انرژی زا استرانگ ٢۸۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳٢۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
آب گازدار ۱٧۰۰۰ تومان +
انرژی زا ویتامین C ٢۰۰۰۰ تومان +
ویژه
کاسه کباب یک سیخ کوبیده 100 گرمی،یک سیخ جوجه 180 گرمی،یک سیخ چنجه 100 گرمی،نصف سیخ گوجه،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٢٢۵۰۰۰ تومان +
قرمه گوسفندی 150 گرم ٢۰۰۰۰۰ تومان +
کباب
کره کباب زعفرونی سیخی 100 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۴۹۰۰۰ تومان +
کره چنجه سیخی 80 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۰۰۰۰ تومان +
شاه لقمه سیخی 200 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۱۰۰۰۰۰ تومان +
شاه لقمه نگینی سیخی 200 گرم کوبیده با تکه های جوجه،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۱٢۵۰۰۰ تومان +
کره چنجه ترش سیخی 80 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۸۵۰۰۰ تومان +
شیشلیک 5 تکه ۳۸۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود رستوران و کترینگ
آدرس رستوان نبش پاسداران 4
زمان سرویس دهی 10 - 16 و 17:30 -23:30
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 22000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
آروین ساندویچ کره کبابش خیلی خوشمزه بود 1402/08/21
حمید رضا وفایی چنجه و جوجه ها خوب بودند ولی کوبیده ها هم خیلی کوچیکه بود و هم خیلی مزه ی چربی میداد 1402/08/19
شهاب فارابی به قرآن تو عمرم همچین ساندویچ های خوش مزه ای نخورده بودم 1402/08/11
کیا عالی فقط کمی‌ کباب تلخ یا تندی میزد 1402/07/09
عبدالکریم رشید 1402/06/16
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق