سفارش آنلاین غذا > پیتزا تک پیتزا تک خیابان مطهری - بعد از رستوران آراد حداقل سفارش : 30000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز معمولی ۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۵۰۰ تومان +
سس سفید ۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۵۰۰ تومان +
برگر
مک دونالد ۵۵۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر ۵۰۰۰۰ تومان +
برگر زغالی با پنیر و قارچ ۳۵۰۰۰ تومان +
برگر زغالی گوسفندی ۳۰۰۰۰ تومان +
رویال برگر ۴۰۰۰۰ تومان +
مک دونالد ویژه ۶۵۰۰۰ تومان +
برگر زغالی با پنیر ۳٢۰۰۰ تومان +
دبل برگر ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا سرآشپز(بزرگ) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (بزرگ) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(بزرگ) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ۸٢۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(بزرگ) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ۱۰٢۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(بزرگ) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه با قارچ(بزرگ) ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ۸٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(بزرگ) جوجه زعفرانی،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(بزرگ) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا سرآشپز(متوسط) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (متوسط) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(متوسط) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ٧۸۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه با قارچ(متوسط) ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ۶٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(متوسط) جوجه زعفرانی،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(متوسط) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا سرآشپز(مینی) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (مینی) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(مینی) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(مینی) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه با قارچ(مینی) ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(مینی) جوجه زعفرانی،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(مینی) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ۶۵۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالاد نودل ۱۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی بزرگ ۳۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر و قارچ ۵۰۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۱۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت ۸۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ ٧۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ۵۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر ۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
بندری با قارچ و پنیر(فرانسوی) ۳۰۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ وپنیر(ساندویچی) ۱۸۰۰۰ تومان +
همبر دستی(ساندویچی) ۱۸۰۰۰ تومان +
همبر دستی(فرانسوی) ٢۵۰۰۰ تومان +
فلافل(ساندویچی) نان ساندویچی ۱۰۰۰۰ تومان +
فلافل(فرانسوی) ۱۵۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر(ساندویچی) ٢٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ(ساندویچی) ٢۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ(فرانسوی) ۳۰۰۰۰ تومان +
خوراک بندری(ساندویچی) ۱۶۰۰۰ تومان +
خوراک بندری(فرانسوی) ٢۵۰۰۰ تومان +
هات داگ(فرانسوی) ٢٢۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ و پنیر(فرانسوی) ٢۵۰۰۰ تومان +
بندری تپل(ساندویچی) ۳۵۰۰۰ تومان +
میکس ایرانی(ساندویچی) ۴۵۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ(فرانسوی) ۳۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرآشپز
زاپاتا ۶۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی گوشت ۴۰۰۰۰ تومان +
جوجه با قارچ وپنیر ۴۰۰۰۰ تومان +
هات داگ قارچ وپنیر ۳۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ۳۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف ۵۰۰۰۰ تومان +
هات رویال ۴۵۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری ۳۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری ۳۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ ۳۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مخلوط ۴۵۰۰۰ تومان +
اژدر زاپاتا ٧۰۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ قارچ و پنیر ۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ژامبون مخلوط ٢۵۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت ٢۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه کوچک(مشکی) ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک (زرد) ۵۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۵۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۴۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱۵۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۱۵۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان مطهری - بعد از رستوران آراد
زمان سرویس دهی 10 - 15:30 و 19 - 23:30
حد اقل سفارش 30000 تومان
هزینه ارسال 7000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 7000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
Sara sangsefidi پیتزا یونانی و مخلوط هر دو عالی بودن. تنوع سسی هم که گذاشته بودین خوب بود. برخورد پیک هم عالی 1400/09/12
میلاد همبرگر دستی سفارش دادم.کیفیت و طعم‌غذا فوق العاده،بسته بندی کاملا بهداشتی و تمیز.غذا بسیار گرم‌و به موقع دستم رسید. واقعا عالی بود.نکته جالب دیگ اینکه برخلاف اکثر فست فود ها یک عدد سس اضافه هم برای دو ساندویچ گذاشته بودن که خیلی عالی بود 1400/05/19
نوشین نوحه سرا پیتزا جوجه طلاییتون خیلی خوشمزه بود. ترد و تازه بودن نونش و میزان موادش برای یه پیتزای مینی که من سفارش داده به نظرم مناسب بود. فقط کمی سرد به دستم رسید و این به نظرم درست نیست مخصوصا تو شرایط کرونا که باید غذاهای بیرون داغ مصرف بشن. و اگه یه بسته بندی نایلونی و وکیوم شده هم داشته باشید که بشه ضدعفونی کرد خیلی بهتره. اینجوری که پیک جعبه تحویل بده احتمال انتقال ویروس رو بالا میبره. بازم ممنون و خدا قوت 1400/02/28
امیرحسین امروز پیتزا یونانیتون رو سفارش دادم کیفیت قبل رو نداشت و نونش شیرین بود😐 تصور کن گوشت رو بزاری لای تیتاب و بخوری😐😂 سسم طعم خوبی نداشت 1399/11/09
مرضیه رسولی ما همیشه زغالی برگر می‌گرفتیم حرف نداشت ولی این دفعه من برگر زغالی با پنیر سفارش دادم توش پنیر ک نداشت هیچی خیلی ببخشید یه ساندویچ که هیچ شباهتی به سفارشای قبلی نداشت 1399/11/02
امیر دانش طلب پیتزاتون پنیرش زیاده . و اینکه خمیرش خیلی کم قطره و احساس کردم یکمی طعمه شیرینی داره ... ممنون من عاشق ساندویچ هاتون هستم 1399/10/22
علی طلوعی فرد عالی شما عالی هستین بقیه اداتونو در میارن. 💪💪💪💪💪 1399/09/20
یحیی هاشم آبادی سه تا پیتزا مخصوص و پپرونی و سبزیجات سفارش دادم واقعا عالی بود ممنون از کیفیت خوبتون 1399/08/06
ابولفضل برزویی سلام دو تا بندری سفارش دادیم فوققققققق العادددددده تند حتی تصورشم نمیشه کرد وقتی که اعتراض کردیم وقیعانه جواب میدن فلفل مون سری جدید عوض شده شاید از اون هستش ما که دفعه آخرمون بود جهت سفارش دادن 1399/07/01
رحيمي man bjoz inja asln soraq fast foodi digey nemirm vaghean alie hame chish 1399/05/31
مصطفی صالحی سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان پیتزا تک...نظری که میخوام بدم انتقادی هستش و قصد جسارت ندارم به زحمت شما عزیزان! من پیتزا پپرونیبزرگ سفارش دادم! اول از هرچیزی مهم ترین نکته تو هر نوع پیتزایی پنیر اونه!درمورد پنیرش باید بگم خیلی کم لطفی کرده بودید،هیچ پنیری روی پیتزا نبود اصن!نسبت به عکس پیتزایی که تو لیست گذاشته بودید البته،همچنین مقدار ذرت و دلمه هم کم بود! قسمت خوبی که داشت پپرونی های پخته شده بود که عالی بود،فقط اگه یکم ‌نرم‌تر باشن طعم بهتری دارن! در مورد سایز هم باید بگم که من انتظارم خیلی بیشتر بود! قیمت سایز بزرگی که شما زدید با پیتزا خانواده هم‌صنفیاتون و هم‌رده هاتون برابره! پس اگه منظورتون از بزرگ همون خانوادس باید سایز پیتزاتون بزرگتر باشه! اگه هم غیر از این باشه قیمت باید کمتر باشه! درکل اگه پنیر رو در نظر نگیرم از 5 ستاره میشه 4 داد! بازم ممنون از سرویستون!خسته نباشید! 1399/04/10
محسن حسینی پیتزای خیلی تردی بود جوری که نمیشد حتی برش داشت و خوشمزه بود ولی اون تیکه های کالباس وسطش چون مشخص بود کیفیتی نداره حالم و یکساعت بعد بد کرد 1399/03/01
ارمان کباب ترکی خوب بود 1398/12/06
یاسمن 1398/11/16
فائزه حقیقی 1398/07/02
بهناز پیتزا رست بیف سفارش دادم پر ملات و خوب واقعا فکر نمیکردم سبزوار پیتزا به این خوبی داشته باشه 1398/06/06
بهزاد رباطی عالی و با کیفیت مثل همیشه 1398/06/06
مبین شیرزاد پیتزا مخصوصش واقعا لذیذ و عالی بود . حتما که یه بار هم شده امتحانش کنید. 1398/05/27 7:43 PM
Ht اوایل که راه اندازیشد کیفیتش خوب بود ولی این اواخر افت کیفیت داشتن و اکثر مواقع پنیر پیتزاهایی که استفاده میشد حس میکردی که خیلی مونده 1398/05/22
محسنی عالی مثل همیشه👌👌👌👏👏 1398/03/26
حسین کیانی همیشه خوب و عالی . فقط پیک هواس جمع تر باشه 1397/12/29
رحيمي پيتزا مخلوطش خ خوشمزس از همه نظر حتما امتحان كنيد اگ ميدونسم اينحوريه ي بزرگشو سفارش ميدادم ايشالله دفعه بعد واقعن تكه پيكشم ك زود رسيد و خوش برخورد 1397/12/07
ایمان دولت ابادی عالی 1397/11/17
الهه ذاکری 1397/10/05
سبحان وهابی ثانی من یک بار گوشت و قارچ خوردم واقعا بی نظیررررررر بود دمتون گرم حالتون خوش 1397/08/01
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق