سفارش آنلاین غذا > پیتزا تک پیتزا تک خیابان رازی - نبش چهارراه امداد به سمت بیمارستان امداد حداقل سفارش : 30000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز معمولی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
نان ساندویچی اضافه ۳۰۰۰ تومان +
برگر
مک دونالد 2 عدد برگرذغالی گوسفندی،ژامبون،قارچ،پنیر ۱۵۰۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر 2 عددبرگرذغالی گوسفندی، 2 عدد پنیر گودا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر گوسفندی با قارچ ۱۱۰۰۰۰ تومان +
برگر زغالی گوسفندی ۸۰۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگرذغالی گوسفندی،ژامبون،قارچ،پنیر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر گوسفندی برگرذغالی گوسفندی و پنیر گودا ۹۰۰۰۰ تومان +
دبل برگر 2عدد برگر ذغالی گوسفندی ۱٢۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر برگرذغالی گوسفندی،جوجه زعفرانی،قارچ،پنیر ۱۴۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر برگرذغالی گوسفندی و قارچ ۹۰۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر با قارچ 2 عدد برگرذغالی گوسفندی،قارچ و پنیر ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا سرآشپز(خانواده) ژامبون،گوشت رست بیف،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز(خانواده) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت ریش شده گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(خانواده) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(خانواده) گوشت ریش شده گوساله،جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(خانواده) گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(خانواده) جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) کالباس پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(خانواده) دو برابر گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا سرآشپز(دو نفره) ژامبون،گوشت رست بیف،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (دو نفره) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت ریش شده گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(دو نفره) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(دو نفره) گوشت ریش شده گوساله،جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(دو نفره) گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(دو نفره) جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(دو نفره) کالباس پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(دو نفره) ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(دو نفره) دو برابر گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (یک نفره)
پیتزا سرآشپز(یک نفره) ژامبون،گوشت رست بیف،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز(یک نفره) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت ریش شده گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(یک نفره) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(یک نفره) گوشت ریش شده گوساله،جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(یک نفره) گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(یک نفره) جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(یک نفره) کالباس پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(یک نفره) دو برابر گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(یک نفره)
پیتزا مخلوط(یک نفره) ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ۵۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر و قارچ ٧۵۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت سیب زمینی سرخ کرده،گوشت رست بیف،قارچ و پنیر ۱۵۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ سیب زمینی سرخ کرده،جوجه زعفرانی،قارچ و پنیر ۱۳۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ سیب زمینی سرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۹۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر ۶۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه سیب زمینی سرخ کرده،هات داگ،قارچ و پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
سالادنودل ۴۰۰۰۰ تومان +
تخفیف ویژه
پک تخفیف ویژه پیتزا مخلوط خانواده + ساندویچ هات داگ + سیب زمینی + نوشابه خانواده ۳۳۵۰۰۰ تومان ٢۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
فلافل با قارچ و پنیر فلافل،قارچ وپنیر،3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
جوجه و قارچ 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۶۰۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر 150 گرم بندری و قارچ و پنیر، 3 عدد نان ساندویچی،1عدد سس ۶۰۰۰۰ تومان +
خوراک بندری 150 گرم بندری،3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
کالباس خشک 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۶۰۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص 130گرم گوشت قلوه گاه مخلوط گوساله وگوسفند ،3 عدد نان ساندویچی ،1عدد سس ۸۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی 100گرم گوشت چرخ کرده ،3 عدد نان ساندویچی ،1 عدد سس ۵۵۰۰۰ تومان +
فلافل ۳۰۰۰۰ تومان +
همبر با قارچ و پنیر مخصوص 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۹۰۰۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
همبر بندری 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
بندری تپل نان فرانسوی ۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرآشپز
جوجه با قارچ وپنیر جوجه گریل شده زعفرانی، قارچ و پنیر ،2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2 عددسس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ژامبون،فلفل دلمه، قارچ و پنیر ،2 عدد نان فرانسوی 2 عددسس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت رست شده،قارچ وپنیر،دلمه،2 عدد نان فرانسوی حجیم ،2 عددسس ۱۵۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری ژامبون تنوری،قارچ و پنیر، 2 عدد نان فرانسوی حجیم،2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری ژامبون مرغ تنوری،قارچ و پنیر، 2عدد نان فرانسوی حجیم،2 عددسس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ مرغ گریل شده،مواد ترکی،2 عدد نان فرانسوی حجیم،2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مخلوط برگر گوشت و مرغ گریل،موادترکی،2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2عدد سس ۱٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ژامبون میکس 300 گرم ژامبون مخلوط گوشت و مرغ، 2 عدد نان فرانسوی ،2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت 300 گرم ژامبون گوشت ،2 عدد نان فرانسوی حجیم ،2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ 300 گرم ژامبون مرغ ، 2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ غول
زاپاتا برگر زغالی گوسفندی،جوجه زعفرانی،قارچ و پنیر،ژامبون، 2عدد نان فرانسوی، 2 عدد سس ۱۶۰۰۰۰ تومان +
مک دونالد ویژه 2 عدد برگر زغالی گوسفندی،هات داگ،قارچ و پنیر ۱۸۰۰۰۰ تومان +
اژدر زاپاتا برگر زغالی گوسفندی،جوجه گریل شده زعفرانی،قارچ و پنیر،هات داگ،2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۸۰۰۰۰ تومان +
تری برگر 3 عدد برگر زغالی گوسفندی،قارچ و پنیر،2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ٢٢۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری غول 2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۳۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری غول 2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۳۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه کوچک مشکی ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک زرد ۱۱۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۳۰۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی مشکی ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سفید ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سفید ۳۰۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ٢۰۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ قارچ و پنیر ابرهات داگ170گرمی،قارچ و پنیر،2عدد نان حجیم فرانسوی،خلال سیب زمینی 2 عدد سس ۹۰۰۰۰ تومان +
هات رویال 1 عددابر هات داگ170گرمی،ژامبون،قارچ و پنیر،2عدد نان فرانسوی،2 عدد سس ۱۱۰۰۰۰ تومان +
هات داگ 1 عدد هات داگ،2 عدد نان فرانسوی،خلال سیب زمینی2 عدد سس ٧۰۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ قارچ و پنیر 2 عدد ابرهات داگ170گرمی،قارچ و پنیر،2 عددنان فرانسوی،خلال سیب زمینی 2 عددسس ۱۱۰۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ 2 عدد ابرهات داگ170گرمی،2 عددنان فرانسوی، خلال سیب زمینی2 عددسس ۹۵۰۰۰ تومان +
هات میکس برگر،اَبَرهات داگ170گرمی،قارچ و پنیر،2 عدد نان فرانسوی،خلال سیب زمینی 2 عدد سس ۱۴۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان رازی - نبش چهارراه امداد به سمت بیمارستان امداد
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 19 - 23
حد اقل سفارش 30000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 23000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
مهدی ترابی خداقوت به شما .سفارش من ژامبون تنوری مرغ بود.بسیار با کیفیت و گرم وپرحجم ولذیذودرزمان مناسب به دست من رسید.دست مریزاد 1402/05/18
محمدی سلام خیلی ممنون. بابت ساندویج های بی نظیرتون عالی بودن🙏🙏🙏 1402/02/14
کوروش فرزامیان 1402/01/18
الهه کاویان با سلام.کارتون رو قبول دارم و همیشه راضی هستم از غذاتون.ولی متاسفانه امروز چیز برگر خیلی خام بود.وسطش کاملا قرمز بود. 1402/01/06
مهتاب صولت زاده جدای از تمام مسائل پیتزای خوشمزه و خوش ملاتی بود 1401/12/23
فاطمه هاشمی سس یک دونه کلن بود پنیرشم که خیلی کم بود اصلن انگار پنیر نداشت 1401/12/18
مبینا عبادی من پیتزا مخصوص متوسط رو سفارش دادم خیلی خوشمزه بود همه ی مواد به اندازه بود و طعم خوبی داشت🥰 1401/11/07
احسان عسکریان چطوری میشه ساندویچ و پیتزارو بدون سس خورد واقعا چرا سس نزاشتین 1401/11/01
متین ذاکرنژاد 👌 1401/06/28
بینقی سلام ممنون ازتون برگرتون خوب بود فقط پنیرش کم بود 1401/06/28
زهره سادات قریشیان 1401/04/29
الهه کاویان سلام.کاش ظهرهای جمعه رو تعطیل نمیکردید 1401/03/06
حسین پیتزا سزار سفارش دادم که فکر کنم اشتباهی پیتزا مخصوص فرستاده بودن و هیچ شباهتی به پیتزا سزار نداشت. 1401/02/27
فرازمان پیتزا یونانی از نظر مزه و کیفیت عالی بود. فقط یه انتقاد کوچیک داشتم، ساندویچ سرد خیلی معمولی بود یکم تنوع موادش رو بالا ببرید. 1401/02/14
Abbas.sh 1401/01/22
سمانه نعمتی من یه چیز برگر سفارش دادم که هم کیفیتش خوب بود و هم قیمتش نسبت فست فود های دیگه مناسب تر بود .خیلی ممنون 1400/11/10
Sara sangsefidi پیتزا یونانی و مخلوط هر دو عالی بودن. تنوع سسی هم که گذاشته بودین خوب بود. برخورد پیک هم عالی 1400/09/12
میلاد همبرگر دستی سفارش دادم.کیفیت و طعم‌غذا فوق العاده،بسته بندی کاملا بهداشتی و تمیز.غذا بسیار گرم‌و به موقع دستم رسید. واقعا عالی بود.نکته جالب دیگ اینکه برخلاف اکثر فست فود ها یک عدد سس اضافه هم برای دو ساندویچ گذاشته بودن که خیلی عالی بود 1400/05/19
نوشین نوحه سرا پیتزا جوجه طلاییتون خیلی خوشمزه بود. ترد و تازه بودن نونش و میزان موادش برای یه پیتزای مینی که من سفارش داده به نظرم مناسب بود. فقط کمی سرد به دستم رسید و این به نظرم درست نیست مخصوصا تو شرایط کرونا که باید غذاهای بیرون داغ مصرف بشن. و اگه یه بسته بندی نایلونی و وکیوم شده هم داشته باشید که بشه ضدعفونی کرد خیلی بهتره. اینجوری که پیک جعبه تحویل بده احتمال انتقال ویروس رو بالا میبره. بازم ممنون و خدا قوت 1400/02/28
امیرحسین امروز پیتزا یونانیتون رو سفارش دادم کیفیت قبل رو نداشت و نونش شیرین بود😐 تصور کن گوشت رو بزاری لای تیتاب و بخوری😐😂 سسم طعم خوبی نداشت 1399/11/09
مرضیه رسولی ما همیشه زغالی برگر می‌گرفتیم حرف نداشت ولی این دفعه من برگر زغالی با پنیر سفارش دادم توش پنیر ک نداشت هیچی خیلی ببخشید یه ساندویچ که هیچ شباهتی به سفارشای قبلی نداشت 1399/11/02
امیر دانش طلب پیتزاتون پنیرش زیاده . و اینکه خمیرش خیلی کم قطره و احساس کردم یکمی طعمه شیرینی داره ... ممنون من عاشق ساندویچ هاتون هستم 1399/10/22
علی طلوعی فرد عالی شما عالی هستین بقیه اداتونو در میارن. 💪💪💪💪💪 1399/09/20
یحیی هاشم آبادی سه تا پیتزا مخصوص و پپرونی و سبزیجات سفارش دادم واقعا عالی بود ممنون از کیفیت خوبتون 1399/08/06
ابولفضل برزویی سلام دو تا بندری سفارش دادیم فوققققققق العادددددده تند حتی تصورشم نمیشه کرد وقتی که اعتراض کردیم وقیعانه جواب میدن فلفل مون سری جدید عوض شده شاید از اون هستش ما که دفعه آخرمون بود جهت سفارش دادن 1399/07/01
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق