سفارش آنلاین غذا > پیتزا تک پیتزا تک خیابان مطهری - بعد از رستوران آراد حداقل سفارش : 30000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز معمولی ۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۵۰۰ تومان +
سس سفید ۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۵۰۰ تومان +
برگر
مک دونالد ۵۰۰۰۰ تومان +
دبل برگر ۴۰۰۰۰ تومان +
برگر زغالی با پنیر و قارچ ۳۰۰۰۰ تومان +
برگر زغالی گوسفندی ٢۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر ۳۵۰۰۰ تومان +
مک دونالد ویژه ۶۰۰۰۰ تومان +
برگر زغالی با پنیر ٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا سرآشپز(بزرگ) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (بزرگ) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۹٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(بزرگ) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ٧٢۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(بزرگ) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ۹٢۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(بزرگ) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ۹٢۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه با قارچ(بزرگ) ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ٧٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(بزرگ) جوجه زعفرانی،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(بزرگ) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا سرآشپز(متوسط) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (متوسط) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(متوسط) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه با قارچ(متوسط) ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(متوسط) جوجه زعفرانی،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(متوسط) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا سرآشپز(مینی) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (مینی) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(مینی) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(مینی) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه با قارچ(مینی) ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(مینی) جوجه زعفرانی،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(مینی) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالاد نودل ۱٢۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ٢۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر و قارچ ۳۵۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ٧۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت ٧۵۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ ۶۵۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ۴۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
بندری با قارچ و پنیر(فرانسوی) ٢۵۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ وپنیر(ساندویچی) ۱۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی(ساندویچی) ۱٧۰۰۰ تومان +
همبر دستی(فرانسوی) ٢۳۰۰۰ تومان +
فلافل(ساندویچی) نان ساندویچی ۸۰۰۰ تومان +
فلافل(فرانسوی) ۱٢۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر(ساندویچی) ٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ(ساندویچی) ۱۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ(فرانسوی) ٢۵۰۰۰ تومان +
خوراک بندری(ساندویچی) ۱۴۰۰۰ تومان +
خوراک بندری(فرانسوی) ٢۰۰۰۰ تومان +
خوراک هندی با قارچ و پنیر(ساندویچی) تند ٢۰۰۰۰ تومان +
خوراک هندی با قارچ و پنیر(فرانسوی) تند ٢۵۰۰۰ تومان +
هات داگ(فرانسوی) ۱٧۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ و پنیر(فرانسوی) ٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرآشپز
زاپاتا ۵۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی گوشت ۳۵۰۰۰ تومان +
جوجه با قارچ وپنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
هات داگ قارچ وپنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف ۴۰۰۰۰ تومان +
هات رویال ۴۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری ۳۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری ٢۸۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ ۳۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مخلوط ۴۰۰۰۰ تومان +
اژدر زاپاتا ۶۵۰۰۰ تومان +
جوجه رژیمی ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ژامبون مخلوط ٢۵۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت ٢۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه کوچک(مشکی) ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک (زرد) ۵۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۴۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۴۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۱۴۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۸۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان مطهری - بعد از رستوران آراد
زمان سرویس دهی 11:30 - 15 و 19:30 - 23:45
حد اقل سفارش 30000 تومان
هزینه ارسال 6000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 6000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
میلاد همبرگر دستی سفارش دادم.کیفیت و طعم‌غذا فوق العاده،بسته بندی کاملا بهداشتی و تمیز.غذا بسیار گرم‌و به موقع دستم رسید. واقعا عالی بود.نکته جالب دیگ اینکه برخلاف اکثر فست فود ها یک عدد سس اضافه هم برای دو ساندویچ گذاشته بودن که خیلی عالی بود 1400/05/19
نوشین نوحه سرا پیتزا جوجه طلاییتون خیلی خوشمزه بود. ترد و تازه بودن نونش و میزان موادش برای یه پیتزای مینی که من سفارش داده به نظرم مناسب بود. فقط کمی سرد به دستم رسید و این به نظرم درست نیست مخصوصا تو شرایط کرونا که باید غذاهای بیرون داغ مصرف بشن. و اگه یه بسته بندی نایلونی و وکیوم شده هم داشته باشید که بشه ضدعفونی کرد خیلی بهتره. اینجوری که پیک جعبه تحویل بده احتمال انتقال ویروس رو بالا میبره. بازم ممنون و خدا قوت 1400/02/28
سرائی من مشتری ثابت غذارسان هستم و از بیشتر رستوران ها سفارش داشتم ....پیتزا رست بیف سفارش دادم یه لایه نون بود یه لایه ضخیم پنیر 4 تا ریش گوشت و دوباره یه لایه ضخیم پنیر ...واقعا این درسته 60 تومن پول بدی و نون و پنیر بخوری ...وجدان تون کجاست این چ وضعشه واقعا ...مدیر رستوران لطفا پاسخگو باشن دفعه اول و آخرم بود سفارش میدم اصلا راضی نبودم 1400/01/18
سعیده میرچولی من با سفارشم دو تا دوغ داشتم، فقط یکیش به دستم رسید☹️یعنی یکی دیگه کجا مونده؟🤔 1400/01/10
امیرحسین سلام کیفیت پیتزاتون خوب بود ولی دلسترتون تاریخ مصرفش گذشته بود و من حواسم نبود خوردم بعد متوجه شدم الان احساس دل درد دارم😁 1399/12/20
امیرحسین امروز پیتزا یونانیتون رو سفارش دادم کیفیت قبل رو نداشت و نونش شیرین بود😐 تصور کن گوشت رو بزاری لای تیتاب و بخوری😐😂 سسم طعم خوبی نداشت 1399/11/09
مرضیه رسولی ما همیشه زغالی برگر می‌گرفتیم حرف نداشت ولی این دفعه من برگر زغالی با پنیر سفارش دادم توش پنیر ک نداشت هیچی خیلی ببخشید یه ساندویچ که هیچ شباهتی به سفارشای قبلی نداشت 1399/11/02
امیر دانش طلب پیتزاتون پنیرش زیاده . و اینکه خمیرش خیلی کم قطره و احساس کردم یکمی طعمه شیرینی داره ... ممنون من عاشق ساندویچ هاتون هستم 1399/10/22
علی طلوعی فرد عالی شما عالی هستین بقیه اداتونو در میارن. 💪💪💪💪💪 1399/09/20
یحیی هاشم آبادی سه تا پیتزا مخصوص و پپرونی و سبزیجات سفارش دادم واقعا عالی بود ممنون از کیفیت خوبتون 1399/08/06
ابولفضل برزویی سلام دو تا بندری سفارش دادیم فوققققققق العادددددده تند حتی تصورشم نمیشه کرد وقتی که اعتراض کردیم وقیعانه جواب میدن فلفل مون سری جدید عوض شده شاید از اون هستش ما که دفعه آخرمون بود جهت سفارش دادن 1399/07/01
رحيمي man bjoz inja asln soraq fast foodi digey nemirm vaghean alie hame chish 1399/05/31
مصطفی صالحی سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان پیتزا تک...نظری که میخوام بدم انتقادی هستش و قصد جسارت ندارم به زحمت شما عزیزان! من پیتزا پپرونیبزرگ سفارش دادم! اول از هرچیزی مهم ترین نکته تو هر نوع پیتزایی پنیر اونه!درمورد پنیرش باید بگم خیلی کم لطفی کرده بودید،هیچ پنیری روی پیتزا نبود اصن!نسبت به عکس پیتزایی که تو لیست گذاشته بودید البته،همچنین مقدار ذرت و دلمه هم کم بود! قسمت خوبی که داشت پپرونی های پخته شده بود که عالی بود،فقط اگه یکم ‌نرم‌تر باشن طعم بهتری دارن! در مورد سایز هم باید بگم که من انتظارم خیلی بیشتر بود! قیمت سایز بزرگی که شما زدید با پیتزا خانواده هم‌صنفیاتون و هم‌رده هاتون برابره! پس اگه منظورتون از بزرگ همون خانوادس باید سایز پیتزاتون بزرگتر باشه! اگه هم غیر از این باشه قیمت باید کمتر باشه! درکل اگه پنیر رو در نظر نگیرم از 5 ستاره میشه 4 داد! بازم ممنون از سرویستون!خسته نباشید! 1399/04/10
محسن حسینی پیتزای خیلی تردی بود جوری که نمیشد حتی برش داشت و خوشمزه بود ولی اون تیکه های کالباس وسطش چون مشخص بود کیفیتی نداره حالم و یکساعت بعد بد کرد 1399/03/01
ارمان کباب ترکی خوب بود 1398/12/06
یاسمن 1398/11/16
فائزه حقیقی 1398/07/02
بهناز پیتزا رست بیف سفارش دادم پر ملات و خوب واقعا فکر نمیکردم سبزوار پیتزا به این خوبی داشته باشه 1398/06/06
بهزاد رباطی عالی و با کیفیت مثل همیشه 1398/06/06
مبین شیرزاد پیتزا مخصوصش واقعا لذیذ و عالی بود . حتما که یه بار هم شده امتحانش کنید. 1398/05/27 7:43 PM
Ht اوایل که راه اندازیشد کیفیتش خوب بود ولی این اواخر افت کیفیت داشتن و اکثر مواقع پنیر پیتزاهایی که استفاده میشد حس میکردی که خیلی مونده 1398/05/22
محسنی عالی مثل همیشه👌👌👌👏👏 1398/03/26
حسین کیانی همیشه خوب و عالی . فقط پیک هواس جمع تر باشه 1397/12/29
رحيمي پيتزا مخلوطش خ خوشمزس از همه نظر حتما امتحان كنيد اگ ميدونسم اينحوريه ي بزرگشو سفارش ميدادم ايشالله دفعه بعد واقعن تكه پيكشم ك زود رسيد و خوش برخورد 1397/12/07
ایمان دولت ابادی عالی 1397/11/17
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق