سفارش آنلاین غذا > پیتزا تک پیتزا تک خیابان رازی - نبش چهارراه امداد به سمت بیمارستان امداد حداقل سفارش : 30000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز معمولی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
نان ساندویچی اضافه ۳۰۰۰ تومان +
نان فرانسوی اضافه ۵۰۰۰ تومان +
برگر
مک دونالد 2 عدد برگر گوسفندی،ژامبون،قارچ،پنیر ۸۰۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر 2 عددبرگر گوسفندی، 2 عدد پنیر گودا ٧۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ برگر گوسفندی قارچ و پنیر ۵۰۰۰۰ تومان +
برگر زغالی گوسفندی ۴۰۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگر گوسفندی،ژامبون،قارچ،پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر برگر گوسفندی و پنیر گودا ۴٧۰۰۰ تومان +
دبل برگر 2عدد برگر گوسفندی ۶۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر برگر،جوجه،قارچ،پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ۴۵۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر با قارچ 2 عدد برگر گوسفندی،قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا سرآشپز(بزرگ) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز(بزرگ) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(بزرگ) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(بزرگ) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(بزرگ) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ۱٧۸۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(بزرگ) ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(بزرگ) جوجه زعفرانی،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(بزرگ) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا سرآشپز(متوسط) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (متوسط) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ۱۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(متوسط) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(متوسط) ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ۱۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(متوسط) جوجه زعفرانی،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۱۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(متوسط) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا سرآشپز(مینی) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز(مینی) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(مینی) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(مینی) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(مینی) ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(مینی) جوجه زعفرانی،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(مینی) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالاد نودل ٢۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۴۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر و قارچ ۶۰۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۱۵۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت سیب زمینی سرخ کرده،گوشت رست بیف،قارچ و پنیر ۱۱۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ سیب زمینی سرخ کرده،جوجه زعفرانی،قارچ و پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ سیب زمینی سرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ٧۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر ۵۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه سیب زمینی سرخ کرده،هات داگ،قارچ و پنیر ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
فلافل با قارچ و پنیر فلافل،قارچ وپنیر،3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۰۰۰۰ تومان +
مرغ و قارچ 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۵۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر 150 گرم بندری و قارچ وپنیر، 3 عدد نان ساندویچی،1عدد سس ۳۵۰۰۰ تومان +
خوراک بندری 150 گرم بندری،3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ٢٧۰۰۰ تومان +
کالباس خشک 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ٢۸۰۰۰ تومان +
هات داگ 1 عدد هات داگ،3 عدد نان ساندویچی ،1 عدد سس ۳۰۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ٢۳۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص 120 گرم گوشت قلوه گاه مخلوط ،3 عدد نان ساندویچی ،1عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی 80 گرم گوشت قلوه گاه مخلوط ،3 عدد نان ساندویچی ،1 عدد سس ۳۰۰۰۰ تومان +
فلافل ٢۰۰۰۰ تومان +
همبر با قارچ و پنیر مخصوص 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ٢۳۰۰۰ تومان +
چیز برکر شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۵۰۰۰ تومان +
همبر بندری 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرآشپز
جوجه با قارچ وپنیر جوجه گریل شده زعفرانی، قارچ و پنیر ،2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2 عددسس ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ژامبون،فلفل دلمه، قارچ و پنیر ،2 عدد نان فرانسوی 2 عددسس ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت رست شده،قارچ وپنیر،دلمه،2 عدد نان فرانسوی حجیم ،2 عددسس ۸۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری ژامبون تنوری،قارچ و پنیر، 2 عدد نان فرانسوی حجیم،2 عدد سس ۵۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری ژامبون مرغ تنوری،قارچ و پنیر، 2عدد نان فرانسوی حجیم،2 عددسس ۵۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ مرغ گریل شده،مواد ترکی،2 عدد نان فرانسوی حجیم،2 عدد سس ۵۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مخلوط برگر گوشت و مرغ گریل،موادترکی،2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2عدد سس ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ژامبون میکس 150 گرم ژامبون مخلوط گوشت و مرغ، 2 عدد نان فرانسوی ،2 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت 150 گرم ژامبون گوشت ،2 عدد نان فرانسوی حجیم ،2 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ 150 گرم ژامبون مرغ ، 2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ غول
زاپاتا برگر زغالی،جوجه زعفرانی،قارچ و پنیر،ژامبون، 2عدد نان فرانسوی، 2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
مک دونالد ویژه 2 عدد برگر گوسفندی،ژامبون،هات داگ،قارچ و پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
اژدر زاپاتا برگر زغالی،جوجه گریل شده زعفرانی،قارچ و پنیر،ژامبون،هات داگ،2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱٢۰۰۰۰ تومان +
تری برگر 3 عدد برگر زغالی گوسفندی،ژامبون،قارچ و پنیر،2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری غول 2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۸۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری غول 2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۸۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه کوچک مشکی ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک زرد ٧۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۱۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۱۸۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۸۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢۶۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی مشکی ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سفید ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سفید ۱۸۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱٢۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ قارچ و پنیر هات داگ،قارچ و پنیر،2عدد نان حجیم فرانسوی، 2 عدد سس ۵۵۰۰۰ تومان +
هات رویال 1 عدد هات داگ،ژامبون،قارچ و پنیر،2عدد نان فرانسوی،2 عدد سس ۶۵۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ قارچ و پنیر 2 عدد هات داگ،قارچ و پنیر،2 عددنان فرانسوی، 2 عددسس ۶۵۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ 2 عدد هات داگ،2 عددنان فرانسوی، 2 عددسس ۵۰۰۰۰ تومان +
هات میکس برگر،هات داگ،قارچ و پنیر،2 عدد نان فرانسوی، 2 عدد سس ٧۵۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان رازی - نبش چهارراه امداد به سمت بیمارستان امداد
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 19 - 23
حد اقل سفارش 30000 تومان
هزینه ارسال 9000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 9000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
متین ذاکرنژاد 👌 1401/06/28
بینقی سلام ممنون ازتون برگرتون خوب بود فقط پنیرش کم بود 1401/06/28
زهره سادات قریشیان 1401/04/29
الهه کاویان سلام.کاش ظهرهای جمعه رو تعطیل نمیکردید 1401/03/06
حسین پیتزا سزار سفارش دادم که فکر کنم اشتباهی پیتزا مخصوص فرستاده بودن و هیچ شباهتی به پیتزا سزار نداشت. 1401/02/27
فرازمان پیتزا یونانی از نظر مزه و کیفیت عالی بود. فقط یه انتقاد کوچیک داشتم، ساندویچ سرد خیلی معمولی بود یکم تنوع موادش رو بالا ببرید. 1401/02/14
عباس شریعتی 1401/01/22
سمانه نعمتی من یه چیز برگر سفارش دادم که هم کیفیتش خوب بود و هم قیمتش نسبت فست فود های دیگه مناسب تر بود .خیلی ممنون 1400/11/10
Sara sangsefidi پیتزا یونانی و مخلوط هر دو عالی بودن. تنوع سسی هم که گذاشته بودین خوب بود. برخورد پیک هم عالی 1400/09/12
میلاد همبرگر دستی سفارش دادم.کیفیت و طعم‌غذا فوق العاده،بسته بندی کاملا بهداشتی و تمیز.غذا بسیار گرم‌و به موقع دستم رسید. واقعا عالی بود.نکته جالب دیگ اینکه برخلاف اکثر فست فود ها یک عدد سس اضافه هم برای دو ساندویچ گذاشته بودن که خیلی عالی بود 1400/05/19
نوشین نوحه سرا پیتزا جوجه طلاییتون خیلی خوشمزه بود. ترد و تازه بودن نونش و میزان موادش برای یه پیتزای مینی که من سفارش داده به نظرم مناسب بود. فقط کمی سرد به دستم رسید و این به نظرم درست نیست مخصوصا تو شرایط کرونا که باید غذاهای بیرون داغ مصرف بشن. و اگه یه بسته بندی نایلونی و وکیوم شده هم داشته باشید که بشه ضدعفونی کرد خیلی بهتره. اینجوری که پیک جعبه تحویل بده احتمال انتقال ویروس رو بالا میبره. بازم ممنون و خدا قوت 1400/02/28
امیرحسین امروز پیتزا یونانیتون رو سفارش دادم کیفیت قبل رو نداشت و نونش شیرین بود😐 تصور کن گوشت رو بزاری لای تیتاب و بخوری😐😂 سسم طعم خوبی نداشت 1399/11/09
مرضیه رسولی ما همیشه زغالی برگر می‌گرفتیم حرف نداشت ولی این دفعه من برگر زغالی با پنیر سفارش دادم توش پنیر ک نداشت هیچی خیلی ببخشید یه ساندویچ که هیچ شباهتی به سفارشای قبلی نداشت 1399/11/02
امیر دانش طلب پیتزاتون پنیرش زیاده . و اینکه خمیرش خیلی کم قطره و احساس کردم یکمی طعمه شیرینی داره ... ممنون من عاشق ساندویچ هاتون هستم 1399/10/22
علی طلوعی فرد عالی شما عالی هستین بقیه اداتونو در میارن. 💪💪💪💪💪 1399/09/20
یحیی هاشم آبادی سه تا پیتزا مخصوص و پپرونی و سبزیجات سفارش دادم واقعا عالی بود ممنون از کیفیت خوبتون 1399/08/06
ابولفضل برزویی سلام دو تا بندری سفارش دادیم فوققققققق العادددددده تند حتی تصورشم نمیشه کرد وقتی که اعتراض کردیم وقیعانه جواب میدن فلفل مون سری جدید عوض شده شاید از اون هستش ما که دفعه آخرمون بود جهت سفارش دادن 1399/07/01
رحيمي man bjoz inja asln soraq fast foodi digey nemirm vaghean alie hame chish 1399/05/31
مصطفی صالحی سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان پیتزا تک...نظری که میخوام بدم انتقادی هستش و قصد جسارت ندارم به زحمت شما عزیزان! من پیتزا پپرونیبزرگ سفارش دادم! اول از هرچیزی مهم ترین نکته تو هر نوع پیتزایی پنیر اونه!درمورد پنیرش باید بگم خیلی کم لطفی کرده بودید،هیچ پنیری روی پیتزا نبود اصن!نسبت به عکس پیتزایی که تو لیست گذاشته بودید البته،همچنین مقدار ذرت و دلمه هم کم بود! قسمت خوبی که داشت پپرونی های پخته شده بود که عالی بود،فقط اگه یکم ‌نرم‌تر باشن طعم بهتری دارن! در مورد سایز هم باید بگم که من انتظارم خیلی بیشتر بود! قیمت سایز بزرگی که شما زدید با پیتزا خانواده هم‌صنفیاتون و هم‌رده هاتون برابره! پس اگه منظورتون از بزرگ همون خانوادس باید سایز پیتزاتون بزرگتر باشه! اگه هم غیر از این باشه قیمت باید کمتر باشه! درکل اگه پنیر رو در نظر نگیرم از 5 ستاره میشه 4 داد! بازم ممنون از سرویستون!خسته نباشید! 1399/04/10
محسن حسینی پیتزای خیلی تردی بود جوری که نمیشد حتی برش داشت و خوشمزه بود ولی اون تیکه های کالباس وسطش چون مشخص بود کیفیتی نداره حالم و یکساعت بعد بد کرد 1399/03/01
ارمان کباب ترکی خوب بود 1398/12/06
یاسمن 1398/11/16
فائزه حقیقی 1398/07/02
بهناز پیتزا رست بیف سفارش دادم پر ملات و خوب واقعا فکر نمیکردم سبزوار پیتزا به این خوبی داشته باشه 1398/06/06
بهزاد رباطی عالی و با کیفیت مثل همیشه 1398/06/06
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق