سفارش آنلاین غذا > رستوران دربار رستوران دربار میدان طالقانی - رو به روی نمایندگی هیوندا حداقل سفارش : 50000 تومان  - زمان ارسال 30 تا 60 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس انار ٢۰۰۰ تومان +
قاشق چنگال ۳۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالادشیرازی ٢۰۰۰۰ تومان +
سالاد فصل ٢۵۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ٢۵۰۰۰ تومان +
ماست موسیر ۱٢۰۰۰ تومان +
سوپ جو کیلویی ۵۰۰۰۰ تومان +
ماست مخصوص دربار ٢۵۰۰۰ تومان +
ماست و خیار ٢۰۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی کبابی مخصوص دربار(4 نفره) یک سیخ جوجه،یک سیخ بختیاری،یک سیخ پاچین،دو سیخ کباب لقمه نگینی،4 پرس برنج ایرانی ۸۹۰۰۰۰ تومان +
سینی چلویی مخصوص دربار(4 نفره) ته چین گوشت،ته چین مرغ،استامبولی با 150 گرم گوشت،باقالی با 150 گرم گوشت ۸۴۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ کباب یک سیخ کوبیده 110 گرم،خیارشور،کلم بنفش،نان تنوری ٧۰۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(بدون برنج)
کباب کوبیده(سیخی) نان و گوجه همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم از منو انتخاب کنید ۶۰۰۰۰ تومان +
گوجه(سیخی) ۱۰۰۰۰ تومان +
جوجه(بدون برنج) 200 گرم شنیسل مرغ ۸۵۰۰۰ تومان +
پاچین(بدون برنج) ۱۰۰۰۰۰ تومان +
میکس(بدون برنج) 100 گرم شنیسل،110 گرم کوبیده ۱۰۵۰۰۰ تومان +
میکس لقمه(بدون برنج) 100 گرم شنیسل مرغ،180 گرم کوبیده ۱۳۵۰۰۰ تومان +
لقمه(سیخی) 180 گرم ، نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۹۰۰۰۰ تومان +
چنجه(بدون برنج) 110 گرم فیله گوساله ۱۴۵۰۰۰ تومان +
برگ(بدون برنج) 180 گرم فیله گوساله ٢۳۵۰۰۰ تومان +
بختیاری(بدون برنج) 130 گرم شنیسل مرغ،70 گرم فیله گوساله ۱۵۰۰۰۰ تومان +
سلطانی(بدون برنج) 110 گرم فیله گوساله،180 گرم کوبیده ٢۴۰۰۰۰ تومان +
کباب نگینی(سیخی) 110 گرم ۸٢۰۰۰ تومان +
مرغ ربی(بدون برنج) 450 گرم ران مرغ ۱۰۰۰۰۰ تومان +
اکبر جوجه(بدون برنج) 500 گرم مرغ ۱۱۰۰۰۰ تومان +
مرغ سرخ شده(بدون برنج) 450 گرم ران مرغ ۱۰۰۰۰۰ تومان +
قیمه(بدون برنج) ۸۰۰۰۰ تومان +
قرمه سبزی(بدون برنج) ۸۵۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(برنج ایرانی)
چلو کوبیده(ایرانی) 2 سیخ،220گرم ۱٧۵۰۰۰ تومان +
چلو جوجه(ایرانی) 200 گرم شنیسل مرغ ۱۴۰۰۰۰ تومان +
چلو پاچین(ایرانی) ۱۵۵۰۰۰ تومان +
چلو میکس(ایرانی) 100 گرم شنیسل،110 گرم کوبیده ۱۶۰۰۰۰ تومان +
چلو میکس لقمه(ایرانی) 100 گرم شنیسل مرغ،180 گرم کوبیده ۱۹۰۰۰۰ تومان +
چلو لقمه(ایرانی) 2سیخ،360 گرم ٢۳۵۰۰۰ تومان +
چلو چنجه(ایرانی) 110 گرم فیله گوساله ٢۰۰۰۰۰ تومان +
چلو برگ(ایرانی) 180 گرم فیله گوساله ٢۹۰۰۰۰ تومان +
چلو بختیاری(ایرانی) 130 گرم شنیسل مرغ،70 گرم فیله گوساله ٢۰۵۰۰۰ تومان +
چلو سلطانی(ایرانی) 110 گرم فیله گوساله،180 گرم کوبیده ٢۹۵۰۰۰ تومان +
چلو کباب نگینی(ایرانی) 2 سیخ،110 گرم کوبیده + 100 گرم شنیسل ٢٢۰۰۰۰ تومان +
ته چین گوشت و بادمجان(ایرانی) 200 گرم گوشت رست شده،50 گرم بادمجان ٢۵۵۰۰۰ تومان +
ته چین مرغ(ایرانی) 400 گرم گوشت مرغ ۱۹۵۰۰۰ تومان +
استامبولی با گوشت(ایرانی) 130 گرم مغز ران گوساله ٢۱۵۰۰۰ تومان +
باقالی پلو با گوشت(ایرانی) 130 گرم مغز ران گوساله ٢۱۵۰۰۰ تومان +
چلو مرغ ربی(ایرانی) 450 گرم ران مرغ ۱۵۵۰۰۰ تومان +
چلو اکبر جوجه(ایرانی) 500 گرم مرغ ۱۶۵۰۰۰ تومان +
چلو مرغ سرخ شده(ایرانی) 450 گرم ران مرغ ۱۵۵۰۰۰ تومان +
چلو قیمه(ایرانی) ۱۳۵۰۰۰ تومان +
چلو قرمه سبزی(ایرانی) ۱۴۰۰۰۰ تومان +
شوید پلو ایرانی(پرسی) ۹۰۰۰۰ تومان +
برنج ایرانی(پرسی) ۵۵۰۰۰ تومان +
استانبولی ساده ایرانی(پرسی) بدون گوشت ۹۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو ساده ایرانی(پرسی) بدون گوشت ۹۰۰۰۰ تومان +
استامبولی با گوشت چرخی(ایرانی) 120 گرم گوشت چرخی،50 گرم بادمجان ۱۴۰۰۰۰ تومان +
ته چین گوشت چرخی و بادمجان(ایرانی) 120 گرم گوشت چرخی،50 گرم بادمجان ۱۴۰۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(برنج پاکستانی)
چلو کوبیده(پاکستانی) 2 سیخ،220گرم ۱۶۰۰۰۰ تومان +
چلو میکس(پاکستانی) 100 گرم شنیسل،110 گرم کوبیده ۱۴۵۰۰۰ تومان +
چلو جوجه(پاکستانی) 200 گرم شنیسل مرغ ۱٢۵۰۰۰ تومان +
چلو لقمه(پاکستانی) 2سیخ،360 گرم ٢٢۰۰۰۰ تومان +
چلو میکس لقمه(پاکستانی) 100 گرم شنیسل مرغ،180 گرم کوبیده ۱٧۵۰۰۰ تومان +
چلو چنجه(پاکستانی) 110 گرم فیله گوساله ۱۸۵۰۰۰ تومان +
چلو برگ(پاکستانی) 180 گرم فیله گوساله ٢٧۵۰۰۰ تومان +
چلو بختیاری(پاکستانی) 130 گرم شنیسل مرغ،70 گرم فیله گوساله ۱۹۰۰۰۰ تومان +
چلو سلطانی(پاکستانی) 110 گرم فیله گوساله،180 گرم کوبیده ٢۸۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب نگینی(پاکستانی) 2 سیخ،110 گرم کوبیده + 100 گرم شنیسل ٢۰۵۰۰۰ تومان +
چلو پاچین(پاکستانی) ۱۴۰۰۰۰ تومان +
ته چین گوشت و بادمجان(پاکستانی) 200 گرم گوشت رست شده،50 گرم بادمجان ٢۴۰۰۰۰ تومان +
ته چین مرغ(پاکستانی) 400 گرم گوشت مرغ ۱۸۰۰۰۰ تومان +
چلو مرغ سرخ شده(پاکستانی) 450 گرم ران مرغ ۱۴۰۰۰۰ تومان +
چلو مرغ ربی(پاکستانی) 450 گرم ران مرغ ۱۴۰۰۰۰ تومان +
چلو اکبر جوجه(پاکستانی) 500 گرم مرغ ۱۵۰۰۰۰ تومان +
استامبولی با گوشت(پاکستانی) 130 گرم مغز ران گوساله ٢۰۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو با گوشت(پاکستانی) 130 گرم مغز ران گوساله ٢۰۰۰۰۰ تومان +
استامبولی با گوشت چرخی(پاکستانی) 120 گرم گوشت چرخی،50 گرم بادمجان ۱٢۵۰۰۰ تومان +
ته چین گوشت چرخی و بادمجان(پاکستانی) 120 گرم گوشت چرخی،50 گرم بادمجان ۱٢۵۰۰۰ تومان +
برنج پاکستانی(پرسی) ۴۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو ساده پاکستانی(پرسی) ٧۵۰۰۰ تومان +
استانبولی ساده پاکستانی(پرسی) ٧۵۰۰۰ تومان +
چلو قیمه(پاکستانی) ۱٢۰۰۰۰ تومان +
چلو قرمه سبزی(پاکستانی) ۱٢۵۰۰۰ تومان +
نان
نان ٢۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی مشکی ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ٢۴۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۳۳۰۰۰ تومان +
دوغ نعنا خانواده ۴۰۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه استوایی ٢٢۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۶۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده سیب ۳۱۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه موهیتو ٢۴۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده لیمو ۳۰۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده استوایی ۳٧۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری مشکی ۱۴۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده بلوبری ۳۸۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده انگور ۳۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران رستوران و کترینگ
آدرس رستوان میدان طالقانی - رو به روی نمایندگی هیوندا
زمان سرویس دهی 11:30 الی 15:45 و 19 الی 23:30
حد اقل سفارش 50000 تومان
هزینه ارسال 23000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 23000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
امیرحسین کیانی سلام، همیشه غذا‌ها خیلی خوب بود، ولی ایندفعه اصلا نتونستم بخورم، کوبیده مزه‌ی عجیبی میداد، داخلش خوب نپخته بود و قرمز بود. جوجه مزه‌ی ادویش خیلی مشخص بود. به طوری که من اومدم چک کردم این همون درباریه که همیشه سفارش میدیم یا نه. 1403/04/08
رضا خسروی کیفیت تقریبا قابل قبول بود و اگر در بسته بندی تجدید نظر و ابتکار جدید در نظر گرفته شود بهتر است 1402/11/12
محدثه فیض ابادی من ماهیو امتحان کردم اصلا خوب پخته نشده بود ،خوب نبود 1402/10/06
Ht میکس گرفتم بسیار عالی بود حتی بهتر از رستوران های قدیمی که همه بعنوان درجه یک ازشون اسم میبرن فقط امیدوارم که مثل بقیه دچار افت کیفیت نشه 1402/07/07 8:09 PM
مهدی ترابی حضوری تحویل گرفتم هم کوبیده وهم پاچین نسبت به قیمت کیفیت خوبی داشت باتوجه به اینکه سفارش من دوسیخ پاچین هم داشت ولی به جای پاچین بال گذاشته بودند وای کاش موجودش نمی‌کردند........ولی هرچی خواستم خودم را متقاعد کنم به نقد از این نوع تحویل غذا کیفیت غذا مانع شد 1402/05/18
Kia غذا و ارسال عالی و باکیفیت بود و ارسال در عرض 10 دقیقه داغ . تشکر . 1402/04/29
Fateme mohammadi با سلام ته چین گوشت و بادنجان بی نهایت عالی و خوشمزه بود نسبت به تمام جاهایی که خورده بودم و چلو کبابتون هم عالی و گوشتش بسیار مغز پخت بود 1402/02/13
عباس شریعتی چنجه و پاچین بسیار عالی بود. ممنون🌷 1402/02/10
حمید رضا وفایی با سلام اکبر جوجه و چنجه خوب بودند، ولی اندازه ی کوبیده ها به شدت کوچیک بود شاید هر کباب 50گرمظاهرا دونوع کوبیده دارندبرای حضوری یه جور برا ارسال جور دیگر، امیدوارم مدیریت دربار توصیح داشته باشند.ممنون 1401/12/05
عباس شریعتی 1401/11/09
ابوالفضل شرفی مقدم غذا هاشو واقعا عالیه 1401/08/16
احمد شرفی واقعا سینی مخصوص دربار عالیه 1401/07/29
امیر سلام.اکبر جوجه سفارش داده بودم.متاسفانه بجای اکبر جوجه مرغ آب پز برام آورده بودن.ولی برنجش خوب بود. 1401/06/05
رضا کریمی کباب برگتون بشدت خام و نپخته و مونده بود. افتضاح 1401/02/04
انیس منصوری دیروز قیمه سفارش دادم ولی قیمه‌ی مونده فرستادن خششک وبی اب بود یه تیکه گوشت داشت باچهارتا سیب زمینی و بقیش لپه دریغ ازیکم اب وروغن و...یه بو موندگی هم داشت،ما پولمون ازسر راه نیاوردیم ک همچین غذایی میدین ب مشتری،هنوز تویخچاله دست نخورده 1401/01/28
امیری فوق العاده بود کباب میکسش عالی بود طعمش ممنونم از کیفیت خیلی خوبتون 1401/01/15
مجید کاشفی زاده سفارش من اکبرجوجه بود همه چی اوکی بود 1400/12/29
حسن دارینی اکبر جوجه افتضاح بو میداد 1400/12/16
شایانی کیفیت غذا عالی و‌کم نظیر،نسبت ب قیمت عالیه،به موقع رسید و داغه داغ بود.دمتون گرم 1400/10/30
حسین صحرائی تقریبا میشه گفت در مقایسه با قیمتاشون غذاشون خوبه 1400/10/13
ابوالفضل دهقانی 1400/08/13
یاسین روحانی خیلی خوب بود،امیدوارم کیفیت به همین صورت حفظ شود،هم برنج هم کباب 1400/07/16
فاطمه تاج آبادی سلام من بار اولم بود که از شما غذا سفارش میدادم واقعا کیفیت عالی بود امیدوارم همیشه اینطوری بمانید فقط یه پیشنهاد داشتم اندازه کباب کوبیده ها به نظر من خیلی کوچیک بود 1400/07/09
قاضی سلام ممنونم از غذاهای باکیفیت وعالی تون من تقریبا تمام رستوران های غذارسان رو امتحان کردم هیچکدوم به کیفیت غذای شما نمی‌رسه چندین بار اکبر جوجه ومیکس سفارش دادم بسیار عالی و با کیفیت بود .امیدوارم همیشه همینطور بمونید وماهم مشتری همیشگیتون باشیم . موفق باشید 1400/06/29
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق