سفارش آنلاین غذا > فست فود سلطان فست فود سلطان بین دانشگاه 20 و 22 حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
برگر
چیز برگر با قارچ یک عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۶۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر دوبل دو عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ٧۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر یک عدد برگر شرکتی،دو ورق کالیاس خشک،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا خانواده
پیتزا ویژه سلطان خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،ژامبون گوشت ،کالباس خشک ،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،گوشت گوساله ریش شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ٢۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،کالباس پپرونی،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سلطان خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،مقدار کمی گوشت گوساله چرخ شده،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱٧۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت وقارچ خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،گوشت چرخ شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یک نفره
پیتزا ویژه سلطان یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،ژامبون گوشت ،کالباس خشک ،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،گوشت گوساله ریش شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،کالباس پپرونی،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،،گوشت چرخ شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سلطان یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،مقدار کمی گوشت گوساله چرخ شده،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۹۸۰۰۰ تومان +
پیش غذا
چیپس و پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبرگر دستی گوشت چرخ شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت گوساله ریش شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات 20 مورفین،هات داگ،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ 2020 مورفین،همبر ماشینی،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ مورفین بندری،همبر دستی،کالباس سرد،قارچ،پنیر اضافه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا بندری،همبر دستی،مقداری پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ هات داگ 80،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ تنوری هات داگ،قارچ،پنیر پیتزای تنوری،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب هات میکس ژامبون تنوری،هات داگ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل کوکتل 55%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر کوکتل 55%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بندری سوسیس خردشده،فلفل دلمه،پیاز سرخ شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر سوسیس خردشده،فلفل دلمه،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ دبل هات داگ ویژه 2 عدد هات داگ،قارچ و پنیر،کلم،گوجه,خیار شور ,3 عدد نان ساندویچی ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ مرغ ریش شده،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر مرغ ریش شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری 140 گرم ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۸۰۰۰۰ تومان +
هات رویال هات داگ،قارچ،پنیر،دو ورق کالباس خشک،کلم،گوجه،خیارشور،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب هات 21 هات داگ،همبرگر ماشینی،کلم،گوجه،خیارشور،3 عدد نان ساندویچی ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب افلاطون هات داگ،همبر شرکتی،قارچ،پنیر،دو ورق کالباس خشک،کلم،گوجه،خیارشور،3 عدد نان ساندویچی ۸۰۰۰۰ تومان +
همبر با قارچ و پنیر گوشت چرخ شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ساندویچ پپرونی تند کالباس پپرونی تند،کلم،خیارشور،گوجه،3 عدد نان ساندویچی ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون گوشت ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، کلم، 3عدد نان ساندویچی ۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس خشک کالباس خشک،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس معمولی کالباس معمولی،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری مشکی ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری زرد ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی مشکی ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سون ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سون ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۴۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰۰ تومان +
آب معدنی بزرگ 1/5لیتری ۸۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان بین دانشگاه 20 و 22
زمان سرویس دهی 10 - 16 و 18- 23
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 22000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم
زهرا احمدی طعم عالی😍 1402/08/25
مهدی علیزاده پیتزا رست بیف و مخلوط عالی بود عالی عالی براتون آرزوی موفقیت دارم 1402/07/20
مریم مهری من پیتزا تک نفره مخلوط سفارش دادم حجمش و مزش خوب بود اما مسموم شدم 😔نمدونم چرا جدیدا همه گوشتا و سوسیسا مسمومن چرا اخه 1402/05/09
هوشیار بندی با قارچ پنیر عالی بود 1402/04/12
فائزه ساندویچ همبر دستی خیلی بدمزه بود
یه مقدارم سوزونده بودن گوشت رو
1402/03/26 8:55 PM
مهدی علیزاده ساندویچ رست بیف عالی عالی عالی عالی 1402/02/24
فائزه خواجه 1402/02/22
Mohad stiry من دوتا ساندویچ هات داگ سفارش دادم متاسفانه یکیشو اشتباهی برام مرغ گذاشتین شماره ای نبود که پس بفرستم لطفا دقت کنید چون اصلا نتونستم بخورم از مرغ متنفرم 1402/02/08
الهه کاویان سلام.از غذاها و قیمتها بسیار راضیم.امیدوارم همینطور موفق بمونن. ولی تعجبم چرا همه ی نظرها مثبته ولی باز هم 4 ستاره س.چرا 5ستاره نیست 1402/02/06
مجید دانشور واقعا کیفیت خوبه امیدوارم همیشه همینطور ادامه بدین 1402/01/19
رضا آزاد 1401/10/12
مجید دانشور پیتزا خانواده گرفتم چندبار. واقعا هممون راضی هستیم. دمت گرم 1401/07/08
یاسمن عالی بود ساندویچ بمب هاتمیکس😍😍 1401/04/13
قانعی بسیار عالی و با کیفیت 1401/01/21
سید صادق میری عالی و درجه یک 👌 1400/11/12
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق