سفارش آنلاین غذا > فست فود سلطان فست فود سلطان بین دانشگاه 20 و 22 حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس چیلی ٧۵۰ تومان +
سس سفید ٧۵۰ تومان +
سس قرمز شیرین ٧۵۰ تومان +
سس قرمز تند ٧۵۰ تومان +
سس فرانسوی ٧۵۰ تومان +
برگر
چیز برگر یک عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،گوجه،خیارشور،کلم ٢۸۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ یک عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۳٢۰۰۰ تومان +
چیز برگر دوبل دو عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۳۸۰۰۰ تومان +
قارچ برگر یک عدد برگر شرکتی،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ٢۸۰۰۰ تومان +
رویال برگر یک عدد برگر شرکتی،دو ورق کالیاس خشک،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ٢۵۵۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا ویژه سلطان(خانواده) خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،ژامبون گوشت ،کالباس خشک ،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(خانواده) خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،گوشت گوساله ریش شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،سینه مرغ ریش شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،کالباس پپرونی،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سلطان(خانواده) خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،مقدار کمی گوشت گوساله چرخ شده،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱۱۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱۰۴۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت وقارچ(خانواده) خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،گوشت چرخ شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (یک نفره)
پیتزا ویژه سلطان(یک نفره) خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،ژامبون گوشت ،کالباس خشک ،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۶٢۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(یک نفره) خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،گوشت گوساله ریش شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ٧٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(یک نفره) خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،سینه مرغ ریش شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۶٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(یک نفره) خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،کالباس پپرونی،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۶٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(یک نفره) خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(یک نفره) خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،،گوشت چرخ شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ٧٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبرگر دست ساز گوشت چرخ شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۵۰۰۰ تومان +
همبرگر ماشینی یک عدد برگر شرکتی،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت گوساله ریش شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۴٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۴۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ زبان زیان گوساله،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۵۵۰۰ تومان +
ساندویچ مغز و زبان زیان گوساله،مغز گوساله،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢٧۵۰۰ تومان +
ساندویچ مغز و زبان با قارچ و پنیر زیان گوساله،مغز گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۳۵۰۰ تومان +
ساندویچ هات 20 مورفین،هات داگ،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢٢۵۰۰ تومان +
ساندویچ 2020 مورفین،همبر ماشینی،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢٢۵۰۰ تومان +
ساندویچ مورفین بندری،همبر دستی،کالباس سرد،قارچ،پنیر اضافه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱۸۵۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا بندری،همبر دستی،مقداری پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ هات داگ،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ تنوری هات داگ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۳۵۰۰ تومان +
ساندویچ بمب هات میکس ژامبون تنوری،هات داگ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۳۵۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل کوکتل 55%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر کوکتل 55%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب لقمه کباب لقمه 30%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب لقمه با قارچ و پنیر کباب لقمه 30%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بندری سوسیس خردشده،فلفل دلمه،پیاز سرخ شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر سوسیس خردشده،فلفل دلمه،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس سیب زمینی سوسیس بندری،سیب زمینی،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱٧۵۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس تخم مرغ سوسیس بندری،یک عددتخم مرغ،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱٧۵۰۰ تومان +
ساندویچ جگر مرغ جگر مرغ سرخ شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ نیمرو 2 عدد تخم مرغ،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر 4 قرص فلافل،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱۵۵۰۰ تومان +
ساندویچ فلاسیس ترکیب سوسیس بندری و فلافل،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱٧۵۰۰ تومان +
ساندویچ فلابرگر ترکیب همبر دستی و فلافل،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱٧۵۰۰ تومان +
ساندویچ استیک استیک گوشت شرکتی 70%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱٧۵۰۰ تومان +
ساندویچ استیک با قارچ و پنیر استیک گوشت شرکتی 70%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۳۵۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ مرغ ریش شده،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر مرغ ریش شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص 140 گرم ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢۹۵۰۰ تومان +
ساندویچ آلمانی سوسیس آلمانی،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٢٢۰۰۰ تومان +
هات رویال هات داگ،قارچ،پنیر،دو ورق کالباس خشک،کلم،گوجه،خیارشور،3 عدد نان ساندویچی ٢۶۵۰۰ تومان +
ساندویچ بمب هات 21 مورفین،هات داگ،همبرگر ماشینی،کلم،گوجه،خیارشور،3 عدد نان ساندویچی ٢۶۵۰۰ تومان +
ساندویچ بمب افلاطون هات داگ،همبر شرکتی،قارچ،پنیر،دو ورق کالباس خشک،کلم،گوجه،خیارشور،3 عدد نان ساندویچی ٢۹۵۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ساندویچ پپرونی تند ٢۱۵۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون گوشت ٢۳۵۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس خشک ۱۸۵۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس ۱۶۵۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۵۵۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۵۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۱۳۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۵۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱۵۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۱۳۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان بین دانشگاه 20 و 22
زمان سرویس دهی 9 - 14:30 و 18 - 23
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 9000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 9000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،پشت پمپ گاز جاده شهرک ،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
قانعی بسیار عالی و با کیفیت 1401/01/21
سید صادق میری عالی و درجه یک 👌 1400/11/12
سفارش آنلاین غذا در سبزوار ارزان تر از همیشه
پیتزا تک کد تخفیف : ghazaresan 10 درصد تخفیف
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق