سفارش آنلاین غذا > آبمیوه بستنی مظلومی نیا آبمیوه بستنی مظلومی نیا نبش چهارراه پیام نور حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
آبمیوه طبیعی
آب انار ۳۰۰۰۰ تومان +
آب شاتوت ۴۰۰۰۰ تومان +
آب زرشک ۴۰۰۰۰ تومان +
آب انبه ۵۵۰۰۰ تومان +
آب طالبی ۴۰۰۰۰ تومان +
آب سیب ۴۰۰۰۰ تومان +
آب هویج ۳۵۰۰۰ تومان +
آب کرفس ۳۵۰۰۰ تومان +
آب پرتقال ۵۵۰۰۰ تومان +
آب توت فرنگی ۴۵۰۰۰ تومان +
آب آناناس ۶۰۰۰۰ تومان +
آبمیوه های ترکیبی
آب شاتوت انار ۴۰۰۰۰ تومان +
آب شاتوت پرتقال ۴۰۰۰۰ تومان +
آب شاتوت انبه ۵۰۰۰۰ تومان +
آب زرشک انار ۴۰۰۰۰ تومان +
آب پرتقال انار ۴۵۰۰۰ تومان +
آب سیب کرفس ۴۵۰۰۰ تومان +
آب سیب هویج پرتقال ۵۰۰۰۰ تومان +
آب کرفس هویج پرتقال ۴۵۰۰۰ تومان +
آب سیب هویج ۳۵۰۰۰ تومان +
آب سیب پرتقال ۴۵۰۰۰ تومان +
آب پرتقال هویج ۴۵۰۰۰ تومان +
آب پرتقال کرفس ۴۵۰۰۰ تومان +
آب شاتوت انار زرشک ۵۵۰۰۰ تومان +
آب شاتوت انبه پرتقال ۶۰۰۰۰ تومان +
آب توت فرنگی انبه ۶۰۰۰۰ تومان +
آب توت فرنگی پرتقال ۵۵۰۰۰ تومان +
آب آناناس انبه ٧۰۰۰۰ تومان +
آب کرفس پرتقال ۵۰۰۰۰ تومان +
آب انار توت فرنگی ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک
آیس پک شکلاتی ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک کارامل ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک نسکافه ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک توت فرنگی ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک موز ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک طالبی ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک وانیل ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک انبه ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک آناناس ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک شاتوت ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک شکلات تلخ ۵۵۰۰۰ تومان +
آیس پک موز کیک ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک موز شکلات ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک وانیل کیک ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک شکلات تکه ای ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک هلو ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک بلوبری ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک اسنیکرز بادام زمینی ۵۵۰۰۰ تومان +
آیس پک کوکی ۵۵۰۰۰ تومان +
آیس پک نوتلا ٧۰۰۰۰ تومان +
آیس پک کره گردو ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک وانیل پسته ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک معجون ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک شکلات و نسکافه ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک انبه و آناناس ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک توت فرنگی و شاتوت ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک کره گردو و وانیل پسته ۶۵۰۰۰ تومان +
آیس پک شکلات و کارامل ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک موز و طالبی ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک نوتلا و وانیل ٧۰۰۰۰ تومان +
آیس پک دارک و شکلات ۶۵۰۰۰ تومان +
آیس پک بلوبری و توت فرنگی ٧۰۰۰۰ تومان +
آِس پک آدامس و وانیل ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک کارامل و بادام زمینی ٧۰۰۰۰ تومان +
آیس پک وانیل و موز ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک کوکی و نوتلا ٧۰۰۰۰ تومان +
آیس پک طالبی و انبه ۶۰۰۰۰ تومان +
ذرت
ذرت کوچک ۵۰۰۰۰ تومان +
ذرت متوسط ۶۰۰۰۰ تومان +
ذرت بزرگ ۸۰۰۰۰ تومان +
شیک
شیک شکلات ۴۵۰۰۰ تومان +
شیک توت فرنگی ۴۵۰۰۰ تومان +
شیک آناناس ۴۵۰۰۰ تومان +
شیک انبه ۴۵۰۰۰ تومان +
شیک موز ۴۵۰۰۰ تومان +
شیک نوتلا ۵۵۰۰۰ تومان +
شیک طالبی ۵۵۰۰۰ تومان +
شیک بادام زمینی ۵۵۰۰۰ تومان +
شیک وانیل ۵۰۰۰۰ تومان +
شیک مخصوص ۶۰۰۰۰ تومان +
شیک نارگیل ۵۵۰۰۰ تومان +
شیک لوتوس ۶۰۰۰۰ تومان +
شیک اورئو ۶۰۰۰۰ تومان +
گلاسه
آب انار مخصوص ۴۰۰۰۰ تومان +
انار بستنی ۳۵۰۰۰ تومان +
انار گلاسه ۴۵۰۰۰ تومان +
شاتوت گلاسه ۴۵۰۰۰ تومان +
پرتقال گلاسه ۴۵۰۰۰ تومان +
آناناس گلاسه ۵۵۰۰۰ تومان +
شکلات گلاسه ۶۰۰۰۰ تومان +
فالوده انار ۳۵۰۰۰ تومان +
فالوده بستنی ۴۰۰۰۰ تومان +
فالوده ۳۵۰۰۰ تومان +
معجون
معجون افلاطونی ۹۰۰۰۰ تومان +
معجون انبه ۱۱۰۰۰۰ تومان +
شیر موز مخصوص ۸۰۰۰۰ تومان +
دینامیت بادام زمینی ۶۰۰۰۰ تومان +
معجون ویتامینه 2 نفره ۱۵۰۰۰۰ تومان +
معجون ویتامینه 3 نفره ۱۸۰۰۰۰ تومان +
معجون ترش ۵۰۰۰۰ تومان +
معجون ترش و شیرین ۶۰۰۰۰ تومان +
معجون مینی ٧۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی سرد
شیر موز ۴۰۰۰۰ تومان +
شیر انبه ۵۵۰۰۰ تومان +
شیر خرما ۴۰۰۰۰ تومان +
شیر پسته ۶۵۰۰۰ تومان +
شیر نارگیل ۴۵۰۰۰ تومان +
شیر خرما انبه ۴۵۰۰۰ تومان +
شیر موز خرما ۴۵۰۰۰ تومان +
شیر موز پسته ۵۵۰۰۰ تومان +
شیر بادام ۵۰۰۰۰ تومان +
شیر موز هویج ۴۰۰۰۰ تومان +
شیر موز بستنی ۴۵۰۰۰ تومان +
شیر انبه بستنی ۵۵۰۰۰ تومان +
شیر پسته بستنی ۶۵۰۰۰ تومان +
هویج بستنی ۳۵۰۰۰ تومان +
شیر پسته مخصوص ۸۰۰۰۰ تومان +
شیر انبه مخصوص ۸۰۰۰۰ تومان +
آب پرتقال بستنی ۶۰۰۰۰ تومان +
آب سیب بستنی ۴۵۰۰۰ تومان +
آب شاتوت بستنی ۴۵۰۰۰ تومان +
آب انبه بستنی ۶۰۰۰۰ تومان +
آب زرشک بستنی ۵۵۰۰۰ تومان +
آب آناناس بستنی ۶۰۰۰۰ تومان +
آب توت فرنگی بستنی ۶۰۰۰۰ تومان +
کیک
کیک شکلاتی ۴۰۰۰۰ تومان +
کیک هویج گردو ۴۵۰۰۰ تومان +
کیک تیرامیسو ۶۰۰۰۰ تومان +
چیز کیک ۶۰۰۰۰ تومان +
باقلوا ۶۰۰۰۰ تومان +
باقلوا بستنی ٧۵۰۰۰ تومان +
کیک بستنی شکلاتی ۵۵۰۰۰ تومان +
کیک بستنی مغزدار ۶۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران کافی شاپ
آدرس رستوان نبش چهارراه پیام نور
زمان سرویس دهی 10:30 - 16 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 23000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 23000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
خاطره نیک مرام با سلام من بار اول که سفارش دادم عالی بود اما بار دوم لیوان آیس پک پاره شده بود دست پیک و بار سوم هم به کل آیس پک آب شده بود و ریخته بود لطفا رسیدی کنید 🥺❤️ 1403/04/31
خاطره نیک مرام سلام من 2 تا سفارش آیس پک داشتم خیلی به موقع رسید دستم و طعمش فوق العاده بود 🤎🤎 1403/04/17
محمد مظلومی 1403/04/06
ابوالفضل اب انار سفارش دادم عالی بود با این پکای خوشگل 1403/04/06
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق