سفارش آنلاین غذا > پیتزا پازل پیتزا پازل درب جنوبی شهربازی - نبش پگاه حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی اضافه ۱۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ۱۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس چیلی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا مخصوص پازل(بزرگ) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(بزرگ) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله گوساله،پنیر پیتزا ۱۴۹۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(بزرگ) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر ۱۴۹۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(بزرگ) سس مخصوص،فیله گوساله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) سس مخصوص،کوکتل،کالباس،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) سس تند،کالباس،پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(بزرگ) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(بزرگ) سس مخصوص، فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۱۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص پازل(متوسط) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(متوسط) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله گوساله،پنیر پیتزا ۱۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر ۱۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(متوسط) سس مخصوص،فیله گوساله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) سس مخصوص،کوکتل،کالباس،قارچ،پنیر پیتزا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس تند،کالباس،پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(متوسط) سس مخصوص، فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص پازل(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۶۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله گوساله،پنیر پیتزا ٧۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر ٧۸۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(مینی) سس مخصوص،فیله گوساله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٧۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل،کالباس،قارچ،پنیر پیتزا ۶۱۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس تند،کالباس،پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۶۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۶۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(مینی) سس مخصوص، فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی سرخ شده ٢۶۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با قارچ و پنیر ۴۸۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
ساندویچ غول پازل هات داگ دوبل،برگر دوبل،رست بیف دوبل،مرغ دوبل،قارچ و پنیر دوبل ٢۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا غول پازل گوشت فیله،گوشت چرخی،مرغ،هات داگ،ژامبون،پنیر،قارچ ٢۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا سرآشپز ویژه ۱۹۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط ویژه ۱۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی ویژه ۱۶۶۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ ویژه ٢۱۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ مخصوص پازل مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ و پنیر ۶۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ مخلوط پازل ژامبون،هات داگ،سس مخصوص،قارچ و پنیر ۶۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ زاپاتا مخصوص پازل هات داگ،برگر،رست بیف،مرغ،قارچ و پنیر ۱۱۸۰۰۰ تومان +
مکدونالد مخصوص پازل دو عدد برگر،دو برگ ژامبون گوشت،قارچ و پنیر ۱۱۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ همبرگر ۴٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری ۳۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ ۳۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد ۳۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ ۴٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ همبرگر با قارچ و پنیر ۵٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ۶۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر ۵۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ چیزبرگر زغالی ۶٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف ۵٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر ٧٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر ۵٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر ۵۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد ویژه ۵۵۰۰۰ تومان +
چبز برگر ویژه رست بیف،مرغ،برگر،ژامبون،قارچ و پنیر ۱۰۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری ۶۱۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه کوچک(مشکی) ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک (زرد) ٧۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ۱۰۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۱٧۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱٧۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢٧۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۱٧۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان درب جنوبی شهربازی - نبش پگاه
زمان سرویس دهی 12 الی 15:30 و 18:30 الی 23
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 13000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 13000 الی 15000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
مریم پورسعادت پیتزا مخصوص گرفتم‌خوب بود نسبت به قیمتش👌🏻 1401/08/27
الهه کاویان بنظر من هم قیمتاشون خوبه هم کیفیت غذاهاشون امیدوارم خوب بمونه 1401/08/02
زرقانی ممنون که پنج تومن پول سس گرفتین و سس نذاشتین🙏 1401/05/12
S ساندویچ سرد گرفتیم، کیفیتش متوسط روبه پایین بود. نونش که مونده بود و کیفیت ساندویچ هم واقعا معمولی بود. 1401/05/10
آرش كروجي برای اولین بار پیتزا مخصوص پازل سفارش دادم.اصلا خوب نبود متاسفانه 1401/02/06
معصومه زاهدی پور پیتزا مخصوص عالی بود همبر هم همینطور 1400/12/25
ر.مصلح یه پیتزا دونفره و یه ساندویچ پیتزا گرفتیم پیتزا که کلا سوخته بود. بعدشم مسموم شدیم😐 1400/12/12
ftm پیتزاش خیلی خشک بود 1400/11/21
حسن رحیمی 1400/06/15
نرگس پیتزا خانواده سفارش دادیم ولی اندازه دو نفره بود. حجم مواد به شدت کم بود. ولی حسابی برشته بود 1400/06/01
فرنوش خسروی خواه پیتزا مخلوط افتضاح بود 1400/05/27
ریحانه احمدزاده خیییلی دیر میارین از 45دقه هم گذشت 1400/05/22
آروین طبسی کیفیت پیتزا پایین بود مخصوصا نوع پنیرش همبرگر هم بوی گوشتش افتضاح بود 1400/05/21
علیرضا پیتزای مخصوص سرآشپزش عالی بود بلعکس خلیج 1400/02/26
جلالی کیا بخاطر پیتزاتون مشتری دایمتون بودم ولی ساندویچ فلافل با قارچ و پنیرتون به شدت بد و مونده بود.. فلافل اونقد موادش مونده بود که دچار مسمومیت شدم و دیگه ازتون خرید نمیکنم... متاسفم که با سلامتی مردم توی این شرایط بد کرونایی اینقد راحت بازی میکنید 1400/02/09
S ساندویچ هات داگ خوب بود فقط قارچ وپنیرش مزه سوختگی میداد اماپیتزا گوشت وقارچ واقعاکیفیت قبلو نداشت وبه شدت سوخته وخشک بود. 1400/02/07
فهیمی بدترین ساتدویچ پیتزایی که خوردم 1400/01/13
سرائی پیتزا گوشت و قارچ گرفتم اصلا خوب نبود و روش پر کنجد بود ک من دوست نداشتم اصلا خمیرش خوب نبود اصلا راضی نبودم 1399/12/12
ماندانا کرمانیان پیتزاش عالیه و قیمت مناسب 😍 1399/12/05
S پیتزاگوشت وقارچ عالی👌 1399/09/26
علیرضا لعل یکی از افتضاح تربن ساندویچ های هات داگی که سفارش دادم و برام اوردن !حدوده دو سومش سهمه سطل زباله شد 1399/02/28
رحیمی کیفیت عالی ،حتما چیزدیگری رو امتحان کنيد 1398/11/15
جلالی کیا 1398/11/09
علی حسن آبادی پیتزاهاش نه ولی سادویچاش مخصوصا هات داگ قارچو پنیر یا همبر قارچو پنیرش عالیه👌🏻 1398/05/30
مسعود خشاوه ازین بدتر ندیده بودم... سیب زمینی پنیریو توی فویل پیچیده بودن همش چسبیده بود ب فویل... حیف پول 1398/03/13
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق