سفارش آنلاین غذا > رستوران تاج طلائی توحید شهر رستوران تاج طلائی توحید شهر توحید شهر - بلوک 6 - رو به روی مولوی 2 حداقل سفارش : 60000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص ویژه تاج(خانواده) گوشت چرخی،گوشت اسلایس شده،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۳۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(خانواده) گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۴٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(خانواده) گوشت چرخی،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۳۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کوکتل،کالباس خشک 70%،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) ژامبون پپرونی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۳٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(خانواده) فیله مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۴۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکی(خانواده) ژامبون پپرونی،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۴٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسوی(خانواده) فیله مرغ،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۴۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت چرخی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۴۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص ویژه تاج(متوسط) گوشت چرخی،گوشت اسلایس شده،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱٧٧۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) گوشت چرخی،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۶۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کوکتل،کالباس خشک 70%،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) ژامبون پپرونی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(متوسط) فیله مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکی(متوسط) ژامبون پپرونی،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسوی(متوسط) فیله مرغ،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت چرخی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۰۵۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالاد نودل ۳۵۰۰۰ تومان +
نان سیر ۶۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ٧۰۰۰۰ تومان +
سالاد فصل ٢۰۰۰۰ تومان +
ماست ساده ۶۰۰۰ تومان +
ماست موسیر ۱٢۰۰۰ تومان +
ماست و خیار ٢۵۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۱۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی کراکف فقط شب ها ۱۰۰۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله سوخاری ۱۳۵۰۰۰ تومان +
فیله سوخاری اسپایسی ۱۳۵۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ٧۵۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(بدون برنج)
شیشلیک(بدون برنج) ۴۸۰۰۰۰ تومان +
ماهیچه(بدون برنج) 600 گرم ۴۶۰۰۰۰ تومان +
گوشت(بدون برنج) 450 گرم ۴٢۰۰۰۰ تومان +
برگ(بدون برنج) 250 گرم ٢۳۰۰۰۰ تومان +
سلطانی(بدون برنج) ٢۳۰۰۰۰ تومان +
بختیاری(بدون برنج) ۱٧۰۰۰۰ تومان +
کباب لقمه(بدون برنج) 280 گرم ۱٧۰۰۰۰ تومان +
کباب لقمه نگینی(بدون برنج) 350 گرم ٢۰۰۰۰۰ تومان +
کباب کوبیده(سیخی) 108 گرم،نان همراه کوبیده نمی باشد ۵۰۰۰۰ تومان +
گوجه(سیخی) 3 عدد کامل ٧۰۰۰ تومان +
جوجه بدون استخوان(بدون برنج) 270 گرم ۱۰۵۰۰۰ تومان +
اکبر جوجه(بدون برنج) 600 گرم ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پاچین(بدون برنج) 500 گرم ۱۱۵۰۰۰ تومان +
میکس(بدون برنج) 108 گرم کوبیده + 170 گرم جوجه ۱۱۵۰۰۰ تومان +
ماهی قزل آلا(بدون برنج) ٢۰۰۰۰۰ تومان +
جوجه حلزونی(بدون برنج) ۱۱۵۰۰۰ تومان +
قرمه گوسفندی(بدون برنج) ۳۳۰۰۰۰ تومان +
خورشت قرمه سبزی(بدون برنج) ۱۱۰۰۰۰ تومان +
خورشت قیمه(بدون برنج) ۱۱۰۰۰۰ تومان +
مرغ(بدون برنج) ۱۰۵۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(برنج ایرانی)
چلو شیشلیک ۵۳۰۰۰۰ تومان +
چلو ماهیچه 600 گرم ۵۱۰۰۰۰ تومان +
چلو گوشت 450 گرم ۴٧۰۰۰۰ تومان +
چلو برگ 250 گرم ٢۸۰۰۰۰ تومان +
چلو سلطانی ٢۸۰۰۰۰ تومان +
چلو بختیاری ٢٢۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب لقمه 280 گرم ٢٢۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب لقمه نگینی 350 گرم ٢۵۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب کوبیده ۱۵۵۰۰۰ تومان +
چلو جوجه بدون استخوان 270 گرم ۱۵۵۰۰۰ تومان +
چلو اکبر جوجه 600 گرم ۱٧۰۰۰۰ تومان +
چلو پاچین 500 گرم ۱۶۵۰۰۰ تومان +
چلو میکس 108 گرم کوبیده + 170 گرم جوجه ۱۶۵۰۰۰ تومان +
چلو ماهی قزل آلا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
زرشک پلو با مرغ ۱۵۵۰۰۰ تومان +
چلو جوجه حلزونی ۱۶۵۰۰۰ تومان +
چلو چنجه ٢۸۰۰۰۰ تومان +
چلو قرمه گوسفندی ۳۸۰۰۰۰ تومان +
استانبولی با گوشت ٢۳۰۰۰۰ تومان +
استانبولی ساده ۸۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو با گوشت ٢۳۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو ساده ۸۰۰۰۰ تومان +
چلو خورشت قرمه سبزی ۱۶۰۰۰۰ تومان +
چلو خورشت قیمه ۱۶۰۰۰۰ تومان +
شوید پلو با ماهی ٢۶۰۰۰۰ تومان +
برنج ساده(پرسی) ۵۰۰۰۰ تومان +
شوید پلو(پرسی) ۸۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۱۹۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۹۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ٢۹۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ٢۹۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ٢۹۵۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ٢۹۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۴۵۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود رستوران و کترینگ
آدرس رستوان توحید شهر - بلوک 6 - رو به روی مولوی 2
زمان سرویس دهی 12 -15:30 و 19 - 23
حد اقل سفارش 60000 تومان
هزینه ارسال 15000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهرک 15000 تومان - برای داخل شهر سبزوار پبک نداریم
ایدا پایدار من امروز سفارش دادم برای اولین بار ازین رستوران واقعا باکیفیت بود خوشم اومد😍 1402/07/13
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق