سفارش آنلاین غذا > پیتزا گلستان پیتزا گلستان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی اضافه ۱۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ۱۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس چیلی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
نان باگت اضافه ۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۱۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۱۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(خانواده) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۸٢۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(خانواده) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱۹٧۰۰۰ تومان +
پیتزاجوجه و قارچ(خانواده) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۶٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(خانواده ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی خانواده) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۱۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(خانواده) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۱۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۱۰٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۱۱٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(متوسط) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۰٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۰٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۰٢۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(متوسط) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(متوسط) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(متوسط) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(متوسط) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۱۱٢۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ٧٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۸٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٧٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٧٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٧٢۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(مینی) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۹٢۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(مینی) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۸٢۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص(ویژه ) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۱۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(ویژه) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ٢۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(ویژه ) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۱۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(ویژه ) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(ویژه) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(ویژه ) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(ویژه) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(ویژه) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ٢۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(ویژه) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۱٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(ویژه ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(ویژه) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٢٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(ویژه) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ٢٢۵۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ویژه سرخ شده قارچ و پنیر مخصوص ۳۹۰۰۰ تومان +
هات چیپسی ۳٧۰۰۰ تومان +
نان سیر ٢۹۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ٢۳۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارانی ۱۸۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۱۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ رست بیف ۵۳۰۰۰ تومان +
کالباس خشک ۳٢۰۰۰ تومان +
کالباس ژامبون گوشت مخصوص ۴۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ۳۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ(تنوری) ۴٢۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت(تنوری) ۵۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی ۴۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) ۸۳۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی ٢۳۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل گوشت ٢۹۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر ۳۵۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ۳۳۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ۳۳۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر ۳۹۰۰۰ تومان +
بندری باگت ۳٢۰۰۰ تومان +
بندری(پرسی) ۵۶۰۰۰ تومان +
همبرگر(دستی) ۳۱۰۰۰ تومان +
همبرگر مخصوص(گرد) ۳۵۰۰۰ تومان +
چیزبرگر ۳٧۰۰۰ تومان +
چیزبرگر با قارچ ۴۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ۳٧۰۰۰ تومان +
مکدونالد ۶۳۰۰۰ تومان +
مرغ ۳۵۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ۳٧۰۰۰ تومان +
چیکن برگر با قارچ ۳۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ جوجه ۳۶۰۰۰ تومان +
جوجه با قارچ و پنیر ۴٢۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر ۳٧۰۰۰ تومان +
هات رویال ۵۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر ۶۳۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ۳٧۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر ۳۸۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر ۴۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمبی
زاپاتا ٧۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه با گوشت گوسفندی 180 گرم ۴۸۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ با گوشت گوسفندی 180 گرم ۵٢۰۰۰ تومان +
هات رویال دوبل با قارچ و پنیر ٧۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت بمبی ۵۸۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری بمبی ٧۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر با قارچ و پنیر بمبی ٧۶۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله مرغ سوخاری 4 تکه با سیب زمینی ساعت 21 به بعد ۸۵۰۰۰ تومان +
جوجه سوخاری ساعت 21 به بعد ۸۵۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ساعت 21 به بعد ۳٧۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۶۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۱۳۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۳۵۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۴۵۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢۳۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۹۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۹۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۱۳۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۹۵۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۹۵۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1
زمان سرویس دهی 11 -15:30 و 18:30 -24
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 9000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 9000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
اریا همبرگر هاشون بسیار خوبه 1401/03/02
فاطمه توکلی هزینه اضافه ک میگیرن سفارش هم ک دیر میارن…حداقل انتظار کیفیت غذای خوب داشتم که از همونم خبری نبود☹️ ای کاش نظراتتونو میخوندم منصرف میشدم از سفارش این یذره پول چیزی نیس ولی مشتری نمتونین نگه دارین واقعا باید کار بشه 1401/02/16
ستاره کوشکی من همبرگر با قارچ و پنیر سفارش دادن فقط همبرگر ساده برام اوردن ساندویچ چیکن هم مزه نداشت اصلا😐 1401/01/18
الهه کاویان پیتزا و نون سیر سفارش دادم خمیر بود نون سیر افتضااااح بود 1400/12/27
پروین امین نژاد سلام .کیفیت پیتزاتون عالیه .مخصوصا پیتزا قرمه .ولی چهارفصل بیشترش ژامبون بود.پیک خیلی دیر رسوند غذا رو .نزدیکه 50 دقیقه شد 1400/11/30
miss_Dolat سفارشم پیتزا خانواده مخصوصگلستان خیلی خوب بود😍 ولی به جای نوشابه سفید🥺 مشکی گذاشته بودید😩اصلا دوست نداشتیم نخوردیم 1400/11/19
امید تدین فر خوبه ولی من میکس برگر سفارش دادم مزه ش خیلی خوب نبود. 1400/11/18
مهدی علیزاده ساندویچ همبرتون عالیه 1400/10/23
ایمان غلامی سلام وقتتون بخیر به نظرم برخورد و رفتار پرسنل توی رستوران جز مهمتریناس 🙂منشی تلفنیتون اصلا رفتارو گفتارش خوب نیست و اینکه این سری دومه سفارش اشتباهی میفرستین من ساندویچ مرغ سفارش دادم اما همبر اوردین 🤷🏻‍♀️ 1400/10/10
رویا عالی 1400/09/20
مجید دانشور بسیار بی کیفیت 1400/09/04
فهیمه فرزان پیتزا مرغ و قارچ خیلی عااااالی بود بابت کیفیت خوب و مواد تازه خیلی ممنونم👍 1400/08/11
امیر حسین بیدی 1400/07/24
عاطفه بدیعیان ساندویچ زاپاتا خیلی خوشمزه است و ولی امروز ما شش تا سفارش دادیم یک دونه از ساندویچ بدون برگر بود .‌‌‌خدایی پنجاه درصد طعمش بخاطر برگر خوشمزه هست. 1400/07/14 3:30 PM
سامان ابارشی سلام، خسته نباشید، یه انتقاد داشتم خدمتتون متاسفانه امشب سفارش فیله سوخاری داشتیم هم زمان زیادی طول کشید تا برسه هم اینکه خیلی خیلی سرد شده بود متاسفانه از کیفیت عذا خیلی خیلی کم شده بود 1400/07/04
فاطمه بهفرد سلام پتزا سفارس دادم خوب بود ممنون 1400/06/28
عباس شریعتی با سلام .دیشب پیتزا و قارچ سوخاری سفارش دادم. متاسفانه کیفیت قارچ سوخاریتون بشدت افت کرده 1400/06/18
هوشیار. پیتزای مخصوص گلستان خیلی خوشمزه بود .مرسی .هم به موقع اومد هم داغ بود. تشکر فراوان 1400/06/17
miss_Dolat خیلی سفارشم دیر رسید سردم بود کیفیتم نداشت 1400/05/22
امیر دانش طلب من مرغ سفارش دادم خیلی شور بود 1400/04/19
رضا کریمی ساندویچ بمبی با قارچ و پنیر فقط نون بمبی داشت. قارچ و پنیرش توهمی بیش نبود.بخدا انصاف نیس.ما راضی نیستیم. 1400/03/07
فرید 1400/01/26
روشنک اسحاقیان سلام . من امشب چیز برگر بدون قارچ سفارش دادم واقعااااااا بد بود من مشتری همشگی شما بودم ولی واقعاااا امشب ناراضیم ... چون پنیر پیتزا نداشت مثل همیشه و انقد چرب بود که دل رو میزد .... درضمن دفعه اولم نیست چیزبرگر سفارش میدم ... امشب خیلی بد بود واقعا 1399/11/17
فاطمه داورزنی با سلام. من امروز پیتزا گوشت سفارش دادم اصلا مثل همی شه نبود و کیفیتش پایین 1399/11/02
محسن حسینی درود، من پیتزا قارچ و گوشت خانواده سفارش دادم، باینکه گرم بدستم رسید ولی اصلا پنیرش کش نمیومد یعنی اصلااا ها، و از شکل ظاهرش هم که بخوابم بگم به محض اینکه دیدمش تو ذوقم خورد انگار بیات بوده و دوباره گرمش کردن فرستادن چون اگر بدترین پنیر پیتزا هم میزدن و تازه بود یکم کش میومد، اینم عرض کنم که عکس گرفتم ازش ولی متاسفانه اینجا برای اینکه عکس هم کنار نظرمون قرار بدیم تعبیه نکردند، جز بحث بیات بودنش مقدار قارچ و گوشتش مناسب بود، به قول معروف اینم شانس مایه 1399/10/25
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق