سفارش آنلاین غذا > پیتزا گلستان پیتزا گلستان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1 حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید ۴۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی ۴۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۴۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۴۰۰ تومان +
نان ۱۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۵۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(خانواده) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (خانواده) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۶۶۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه (خانواده) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ٧۶۰۰۰ تومان +
پیتزاجوجه و قارچ (خانواده) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ (خانواده ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۶۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (خانواده) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی( خانواده) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(خانواده ) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۵۹۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(متوسط) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(متوسط) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(متوسط) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(متوسط) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(متوسط) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(متوسط) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(مینی) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(مینی) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص (ویژه ) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان (ویژه ) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه ) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف (ویژه ) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (ویژه ) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه (ویژه ) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (ویژه ) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی (ویژه ) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(ویژه ) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ویژه سرخ شده قارچ و پنیر مخصوص ٢۳۰۰۰ تومان +
هات چیپسی ٢۱۰۰۰ تومان +
نان سیر ۱۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۱۴۰۰۰ تومان +
سالاد ویژه گلستان ٢۵۰۰۰ تومان +
سالاد مکزیکی ۱۱۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارانی ۸۵۰۰ تومان +
سالاد اندونزی ۱۱۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۸۵۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۴۰۰۰ تومان +
پیشنهاد
آش کشک(کیلویی) فقط چهارشنبه بعدظهرها ۱٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ رست بیف ٢۳۰۰۰ تومان +
کالباس خشک ۱۴۰۰۰ تومان +
کالباس ژامبون گوشت مخصوص ٢۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ۱۶۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ(تنوری) ٢۴۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت(تنوری) ٢٧۰۰۰ تومان +
کباب ترکی ٢٢۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) ۴۰۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی ۱۰۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل گوشت ۱۳۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر ۱۶۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ۱۵۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ۱۵۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر ٢۰۰۰۰ تومان +
بندری باگت ۱۴۰۰۰ تومان +
بندری(پرسی) ٢۵۰۰۰ تومان +
همبرگر(دستی) ۱۴۰۰۰ تومان +
همبرگر مخصوص(گرد) ۱٧۰۰۰ تومان +
چیزبرگر ۱۸۰۰۰ تومان +
چیزبرگر با قارچ ٢۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ۱۸۰۰۰ تومان +
مکدونالد ۳۵۰۰۰ تومان +
مرغ ۱۳۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ۱۶۰۰۰ تومان +
چیکن برگر با قارچ ۱۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ جوجه ۱٧۰۰۰ تومان +
جوجه با قارچ و پنیر ۱۹۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر ۱٧۰۰۰ تومان +
هات رویال ٢٧۰۰۰ تومان +
میکس برگر ۳۴۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ۱۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمبی
زاپاتا ۳٧۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه با گوشت گوسفندی 180 گرم ٢۹۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ با گوشت گوسفندی 180 گرم ۳٢۰۰۰ تومان +
هات رویال دوبل با قارچ و پنیر ۳۸۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت بمبی ۳۰۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری بمبی ۳۸۰۰۰ تومان +
میکس برگر با قارچ و پنیر بمبی ۴٢۰۰۰ تومان +
سوخاری
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۳۵۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۳۵۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۳۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۹۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۹۵۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۶۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۵۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1
زمان سرویس دهی 11:30 -15:30 و 18-24 |روزهای تعطیل 12-15:30 و 18-2
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 4000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 4000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
روشنک اسحاقیان سلام . من امشب چیز برگر بدون قارچ سفارش دادم واقعااااااا بد بود من مشتری همشگی شما بودم ولی واقعاااا امشب ناراضیم ... چون پنیر پیتزا نداشت مثل همیشه و انقد چرب بود که دل رو میزد .... درضمن دفعه اولم نیست چیزبرگر سفارش میدم ... امشب خیلی بد بود واقعا 1399/11/17
فاطمه داورزنی با سلام. من امروز پیتزا گوشت سفارش دادم اصلا مثل همی شه نبود و کیفیتش پایین 1399/11/02
محسن حسینی درود، من پیتزا قارچ و گوشت خانواده سفارش دادم، باینکه گرم بدستم رسید ولی اصلا پنیرش کش نمیومد یعنی اصلااا ها، و از شکل ظاهرش هم که بخوابم بگم به محض اینکه دیدمش تو ذوقم خورد انگار بیات بوده و دوباره گرمش کردن فرستادن چون اگر بدترین پنیر پیتزا هم میزدن و تازه بود یکم کش میومد، اینم عرض کنم که عکس گرفتم ازش ولی متاسفانه اینجا برای اینکه عکس هم کنار نظرمون قرار بدیم تعبیه نکردند، جز بحث بیات بودنش مقدار قارچ و گوشتش مناسب بود، به قول معروف اینم شانس مایه 1399/10/25
مسعودمصطفوی سلام‌ وقتتون بخیر خواستم تشکر کنم‌ازتون بابت سرویس دهی و کیفیت خوبتون من پیتزا خانواده سفارش دادم واقعا عالی بود انشالله ک برقرار باشین و موفق❤❤ 1399/10/07
مقدسی مثل همیشه پیتزاها داغ و تازه میرسن به دستمون پبتزا جوجه و قارچتون حررف نداره همیشه گلستان اولین انتخاب ماست. 1399/10/07
محمد هادی همبر با قارچ و پنیر سفارش داد اما صلا کیفیت خوبی نداشت.متاسفانه منجر به دل‌ درد شد 1399/10/03
سرائی سلام من چندین ساله مشتری تون هستم ...چیزبرگر ویژه گوسفندی سفارش دادم ولی اصلا خوب نبود ...خیلی کیفیت غذاهاتون افت کرده ...تو گوشتش یه چیزایی بود ک جویده نمیشد در کل راضی نبودم بازم ممنون 1399/09/19
مقدسی پیتزا ایتالیایی تون حرف نداشت 1399/09/17
خسروجردی هات داگ با قارچ وپنیر رو بدون پنیر نفرستین خیلی بهتره 1399/08/15
سید محمد شهرایینی من که از پیتزاراضی نبودم 1399/08/06
صبا سیاحی سلام. بسیار عالی. هم سفارش خیلی زود به دستم رسید. هم بسیار خوشمزه و با کیفیت بود. متشکرم 1399/07/11
امیر ضمن سلام و خداقوت. ایندفعه متاسفانه جالب نبود.ساندویچ رست پیف سفارش دادم . بی نمک. گوشتش تازه بود و نرم ولی یه مزه خاص میداد. قارچ و پنیر که نه طعمش متوجه شدم نه هر چی گشتم پیدا کردم .. 1399/07/04
پارسائی خیلی خوبه که رضایت مشتری براتون مهمه.ممنون بابت جبران 1399/07/01
بینقی سلام واقعن ناامید شدم 21ساندویچ ازتون سفارش دادم به جای اینکه بهتر بزنید ومشتری جذب کنید بدتر شد نه یه ذره خیارشوروگوجه وکلم .یه نون سفت ومونده با یکم چیز شبیه گوشت. 1399/06/28
عباس ایزی عالیه 1399/06/24
میلاد واقعا مک دونالدش افتضاح بود. پیتزاشم که قبلا خورده بودم اونم بدرد نمیخورد دیگه گلستان جزو بدترین های سبزوار شده. این یه امتیازم برای اینکه غذا گرم به دستم رسید. 1399/06/20 7:27 AM
امیر محسن سلیمی خیلی دیر سفارشات به دستمون میرسه 1399/05/27
زرقانی 1399/05/21
سارا برزویی ساندویچ رست بیف هاتون عالیه👌 پیتزا گوشت و قارچتونم خوردم و خوبه.ساندویچ های چیزبرگرتونم حرف نداره. 1399/05/08
amir sobhan کیفییت افتصاح 1399/04/08
مرادی کیفیت پیتزاتون بهتر میتونه باشه👎 1399/02/27
مهدی ذاکری 1398/12/04
جلالی کیا ساندویچ مکدونالدش عالی بود پیتزا مخصوصش هم خوشمزه بود... موفق باشید 1398/11/15
Ht هات چیپسی سفارش دادم خیلی خوب بود ولی پیتزا سبزیجات بر خلاف سری های قبل خوب نبود یکی اینکه از نخود فرنگی توش استفاده شده بود که علاوه بر اینکه کلن تو پیتزا نخود فرنگی جالب نمیشه به نظرم ، نپخته هم بود و زیر دندون میومد خمیر پیتزاش هم کیفیت خوبی نداشت بر خلاف گذشته انگار مونده باشه اون حالت بود چون رنگش به زردی میزد و کمی خشک بود با مزه نه چندان خوب اینکه وقت میزاریم و نظرات رو با جزئیات میگیم چون دلمون میخواد امثال پیتزا گلستان که از قدیمی های شهر هست همیشه نامبر وان باشه و بالا و پایین نشه کیفیتش 1398/07/04
مهدی بروغنی 1398/06/04
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق