سفارش آنلاین غذا > پیتزا گلستان پیتزا گلستان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید ۵۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی ۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۵۰۰ تومان +
نان ۱۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(خانواده) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (خانواده) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۹٢۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه (خانواده) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱۰۴۰۰۰ تومان +
پیتزاجوجه و قارچ (خانواده) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۸٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ (خانواده ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۹٢۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی( خانواده) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(خانواده ) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(متوسط) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(متوسط) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ٧۸۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(متوسط) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(متوسط) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(متوسط) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(متوسط) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(مینی) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٢۸۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(مینی) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص (ویژه ) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۱۰۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان (ویژه ) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۱۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه ) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف (ویژه ) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۰۳۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (ویژه ) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۰۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۱٢۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱٢۶۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه (ویژه ) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱٢۶۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی (ویژه ) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۱۱٢۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(ویژه ) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۱۱٢۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ویژه سرخ شده قارچ و پنیر مخصوص ٢۶۰۰۰ تومان +
هات چیپسی ٢۵۰۰۰ تومان +
نان سیر ۱۸۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۱۶۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارانی ۱٢۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۱٢۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۶۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
آش کشک(کیلویی) فقط چهارشنبه ها ٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ رست بیف ۳۸۰۰۰ تومان +
کالباس خشک ٢۰۰۰۰ تومان +
کالباس ژامبون گوشت مخصوص ٢۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ٢۱۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ(تنوری) ٢٧۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت(تنوری) ۳٢۰۰۰ تومان +
کباب ترکی ۳٢۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) ۵۸۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی ۱۴۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل گوشت ۱۸۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر ٢٢۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ٢۰۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ٢۰۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر ٢٧۰۰۰ تومان +
بندری باگت ۱۸۰۰۰ تومان +
بندری(پرسی) ۳۴۰۰۰ تومان +
همبرگر(دستی) ۱٧۰۰۰ تومان +
همبرگر مخصوص(گرد) ٢٢۰۰۰ تومان +
چیزبرگر ٢۴۰۰۰ تومان +
چیزبرگر با قارچ ٢۶۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ٢۴۰۰۰ تومان +
مکدونالد ۴۴۰۰۰ تومان +
مرغ ۱۸۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ٢۳۰۰۰ تومان +
چیکن برگر با قارچ ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ جوجه ٢۳۰۰۰ تومان +
جوجه با قارچ و پنیر ٢۶۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر ٢۳۰۰۰ تومان +
هات رویال ۳۶۰۰۰ تومان +
میکس برگر ۴۴۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ٢۴۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر ٢۶۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر ٢۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمبی
زاپاتا ۴٧۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه با گوشت گوسفندی 180 گرم ۳۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ با گوشت گوسفندی 180 گرم ۳۸۰۰۰ تومان +
هات رویال دوبل با قارچ و پنیر ۴۵۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت بمبی ۳۸۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری بمبی ۴٧۰۰۰ تومان +
میکس برگر با قارچ و پنیر بمبی ۵٢۰۰۰ تومان +
برگر شتر مرغ ۳۱۰۰۰ تومان +
چیز برگر شتر مرغ ۳۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر شتر مرغ با قارچ ۳٧۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله مرغ سوخاری 4 تکه با سیب زمینی ساعت 21 به بعد ۶۰۰۰۰ تومان +
جوجه سوخاری ساعت 21 به بعد ۶۰۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ساعت 21 به بعد ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۴۵۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۴۵۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۴۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۳۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۳۵۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ٧۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۶۵۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1
زمان سرویس دهی 11 -15:30 و 18:30 -24
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 6000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 6000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
فاطمه بهفرد سلام پتزا سفارس دادم خوب بود ممنون 1400/06/28
عباس شریعتی با سلام .دیشب پیتزا و قارچ سوخاری سفارش دادم. متاسفانه کیفیت قارچ سوخاریتون بشدت افت کرده 1400/06/18
هوشیار. پیتزای مخصوص گلستان خیلی خوشمزه بود .مرسی .هم به موقع اومد هم داغ بود. تشکر فراوان 1400/06/17
miss_Dolat خیلی سفارشم دیر رسید سردم بود کیفیتم نداشت 1400/05/22
امیر دانش طلب من مرغ سفارش دادم خیلی شور بود 1400/04/19
صبا سیاحی سلام امروز سفارش پیتزا خانواده گوشت و قارچ داشتم خمیرش به نازکی کاغذ A4 بود و خشک. ساندویچ رست بیف هم کیفیت نداشت و کلا برای اونهمه سفارش 4 تا سس گذاشته بودید اصلا رضایت بخش نبود 1400/04/03
علی خراسانی 1400/03/22
رضا کریمی ساندویچ بمبی با قارچ و پنیر فقط نون بمبی داشت. قارچ و پنیرش توهمی بیش نبود.بخدا انصاف نیس.ما راضی نیستیم. 1400/03/07
Mm ساندویچ همبرتون سرد و بدون مخلفات و واقعا بی کیفیت بود 1400/02/24
پارسائی مهر سفارش حلیم از این رستوران داشتم واقعا بد بود داخلش گدشت بوقلمون بود و تو حلیم کلی آرد ریخته بودن که حلیم سفت بشه ما2 کیلو سفارش دادیم اما برامون گرم 1.3کیلو اوردن طعم حلیم واقعا بد بود 1400/01/29
فرید 1400/01/26
رضاحسینی منم ازشون پیتزا پپرونی سفارش دادم اصلا شبیه توی عکس نبود و 45 هزار تومان نمی ارزید 1400/01/16
روشنک اسحاقیان سلام . من امشب چیز برگر بدون قارچ سفارش دادم واقعااااااا بد بود من مشتری همشگی شما بودم ولی واقعاااا امشب ناراضیم ... چون پنیر پیتزا نداشت مثل همیشه و انقد چرب بود که دل رو میزد .... درضمن دفعه اولم نیست چیزبرگر سفارش میدم ... امشب خیلی بد بود واقعا 1399/11/17
فاطمه داورزنی با سلام. من امروز پیتزا گوشت سفارش دادم اصلا مثل همی شه نبود و کیفیتش پایین 1399/11/02
محسن حسینی درود، من پیتزا قارچ و گوشت خانواده سفارش دادم، باینکه گرم بدستم رسید ولی اصلا پنیرش کش نمیومد یعنی اصلااا ها، و از شکل ظاهرش هم که بخوابم بگم به محض اینکه دیدمش تو ذوقم خورد انگار بیات بوده و دوباره گرمش کردن فرستادن چون اگر بدترین پنیر پیتزا هم میزدن و تازه بود یکم کش میومد، اینم عرض کنم که عکس گرفتم ازش ولی متاسفانه اینجا برای اینکه عکس هم کنار نظرمون قرار بدیم تعبیه نکردند، جز بحث بیات بودنش مقدار قارچ و گوشتش مناسب بود، به قول معروف اینم شانس مایه 1399/10/25
مسعودمصطفوی سلام‌ وقتتون بخیر خواستم تشکر کنم‌ازتون بابت سرویس دهی و کیفیت خوبتون من پیتزا خانواده سفارش دادم واقعا عالی بود انشالله ک برقرار باشین و موفق❤❤ 1399/10/07
مقدسی مثل همیشه پیتزاها داغ و تازه میرسن به دستمون پبتزا جوجه و قارچتون حررف نداره همیشه گلستان اولین انتخاب ماست. 1399/10/07
محمد هادی همبر با قارچ و پنیر سفارش داد اما صلا کیفیت خوبی نداشت.متاسفانه منجر به دل‌ درد شد 1399/10/03
سرائی سلام من چندین ساله مشتری تون هستم ...چیزبرگر ویژه گوسفندی سفارش دادم ولی اصلا خوب نبود ...خیلی کیفیت غذاهاتون افت کرده ...تو گوشتش یه چیزایی بود ک جویده نمیشد در کل راضی نبودم بازم ممنون 1399/09/19
مقدسی پیتزا ایتالیایی تون حرف نداشت 1399/09/17
سید محمد شهرایینی من که از پیتزاراضی نبودم 1399/08/06
صبا سیاحی سلام. بسیار عالی. هم سفارش خیلی زود به دستم رسید. هم بسیار خوشمزه و با کیفیت بود. متشکرم 1399/07/11
امیر ضمن سلام و خداقوت. ایندفعه متاسفانه جالب نبود.ساندویچ رست پیف سفارش دادم . بی نمک. گوشتش تازه بود و نرم ولی یه مزه خاص میداد. قارچ و پنیر که نه طعمش متوجه شدم نه هر چی گشتم پیدا کردم .. 1399/07/04
پارسائی خیلی خوبه که رضایت مشتری براتون مهمه.ممنون بابت جبران 1399/07/01
عباس ایزی عالیه 1399/06/24
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق