سفارش آنلاین غذا > پیتزا گلستان پیتزا گلستان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید ۴۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی ۴۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۴۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۴۰۰ تومان +
نان ۱۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ٧۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(خانواده) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۶۹۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (خانواده) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٧۹۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه (خانواده) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۹٢۰۰۰ تومان +
پیتزاجوجه و قارچ (خانواده) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٧۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ (خانواده ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی( خانواده) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٧۴۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(خانواده ) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ٧۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۵٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۴۱۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(متوسط) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۵۱۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۶۱۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(متوسط) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۶۶۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(متوسط) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۶۳۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(متوسط) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(متوسط) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۱۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(متوسط) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۵۱۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴۱۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(مینی) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(مینی) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص (ویژه ) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان (ویژه ) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۱۰۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه ) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ٧۶۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف (ویژه ) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (ویژه ) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه (ویژه ) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱٢۸۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی (ویژه ) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(ویژه ) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۹۸۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ویژه سرخ شده قارچ و پنیر مخصوص ٢۴۰۰۰ تومان +
هات چیپسی ٢۳۰۰۰ تومان +
نان سیر ۱۶۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۱۵۰۰۰ تومان +
سالاد ویژه گلستان ۳۰۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارانی ۱۰۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۱۰۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۵۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
آش کشک(کیلویی) فقط چهارشنبه ها ٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ رست بیف ۳۰۰۰۰ تومان +
کالباس خشک ۱۶۰۰۰ تومان +
کالباس ژامبون گوشت مخصوص ٢۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ۱٧۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ(تنوری) ٢۴۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت(تنوری) ٢٧۰۰۰ تومان +
کباب ترکی ٢۶۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) ۴۸۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی ۱۱۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل گوشت ۱۵۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر ۱۸۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ۱٧۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ۱٧۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر ٢۳۰۰۰ تومان +
بندری باگت ۱۶۰۰۰ تومان +
بندری(پرسی) ٢۸۰۰۰ تومان +
همبرگر(دستی) ۱۶۰۰۰ تومان +
همبرگر مخصوص(گرد) ۱۹۰۰۰ تومان +
چیزبرگر ٢۰۰۰۰ تومان +
چیزبرگر با قارچ ٢۳۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ٢۰۰۰۰ تومان +
مکدونالد ۳۹۰۰۰ تومان +
مرغ ۱٧۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ۱۸۰۰۰ تومان +
چیکن برگر با قارچ ٢٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ جوجه ٢۰۰۰۰ تومان +
جوجه با قارچ و پنیر ٢۳۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر ٢۰۰۰۰ تومان +
هات رویال ۳۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر ۳۸۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمبی
زاپاتا ۴٢۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه با گوشت گوسفندی 180 گرم ۳٢۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ با گوشت گوسفندی 180 گرم ۳۵۰۰۰ تومان +
هات رویال دوبل با قارچ و پنیر ۴۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت بمبی ۳۴۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری بمبی ۴٢۰۰۰ تومان +
میکس برگر با قارچ و پنیر بمبی ۴۵۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله مرغ سوخاری 4 تکه با سیب زمینی ساعت 21 به بعد ۴۵۰۰۰ تومان +
جوجه سوخاری ساعت 21 به بعد ۴۵۰۰۰ تومان +
فیله ماهی سوخاری ساعت 21 به بعد ۵۵۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ساعت 21 به بعد ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۴۵۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۴۵۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۱۱۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۱۵۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱٢۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۶۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۱۱۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۶۵۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۶۵۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1
زمان سرویس دهی 11 -15:30 و 18:30 -24
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 4000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 4000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
علی خراسانی 1400/03/22
رضا کریمی ساندویچ بمبی با قارچ و پنیر فقط نون بمبی داشت. قارچ و پنیرش توهمی بیش نبود.بخدا انصاف نیس.ما راضی نیستیم. 1400/03/07
Mm ساندویچ همبرتون سرد و بدون مخلفات و واقعا بی کیفیت بود 1400/02/24
پارسائی مهر سفارش حلیم از این رستوران داشتم واقعا بد بود داخلش گدشت بوقلمون بود و تو حلیم کلی آرد ریخته بودن که حلیم سفت بشه ما2 کیلو سفارش دادیم اما برامون گرم 1.3کیلو اوردن طعم حلیم واقعا بد بود 1400/01/29
فرید 1400/01/26
رضاحسینی منم ازشون پیتزا پپرونی سفارش دادم اصلا شبیه توی عکس نبود و 45 هزار تومان نمی ارزید 1400/01/16
ریحانه صفاری سلام من چند پیش مهمون دلشتم و از شما ساندویچ سفارش دادم اولا که اشتباه ارسال کرده بودید و‌یه ساندویچ کم گذاشته بودید دوما به شدت چیز برگر افتضاحی بود 1399/12/13
روشنک اسحاقیان سلام . من امشب چیز برگر بدون قارچ سفارش دادم واقعااااااا بد بود من مشتری همشگی شما بودم ولی واقعاااا امشب ناراضیم ... چون پنیر پیتزا نداشت مثل همیشه و انقد چرب بود که دل رو میزد .... درضمن دفعه اولم نیست چیزبرگر سفارش میدم ... امشب خیلی بد بود واقعا 1399/11/17
فاطمه داورزنی با سلام. من امروز پیتزا گوشت سفارش دادم اصلا مثل همی شه نبود و کیفیتش پایین 1399/11/02
محسن حسینی درود، من پیتزا قارچ و گوشت خانواده سفارش دادم، باینکه گرم بدستم رسید ولی اصلا پنیرش کش نمیومد یعنی اصلااا ها، و از شکل ظاهرش هم که بخوابم بگم به محض اینکه دیدمش تو ذوقم خورد انگار بیات بوده و دوباره گرمش کردن فرستادن چون اگر بدترین پنیر پیتزا هم میزدن و تازه بود یکم کش میومد، اینم عرض کنم که عکس گرفتم ازش ولی متاسفانه اینجا برای اینکه عکس هم کنار نظرمون قرار بدیم تعبیه نکردند، جز بحث بیات بودنش مقدار قارچ و گوشتش مناسب بود، به قول معروف اینم شانس مایه 1399/10/25
مسعودمصطفوی سلام‌ وقتتون بخیر خواستم تشکر کنم‌ازتون بابت سرویس دهی و کیفیت خوبتون من پیتزا خانواده سفارش دادم واقعا عالی بود انشالله ک برقرار باشین و موفق❤❤ 1399/10/07
مقدسی مثل همیشه پیتزاها داغ و تازه میرسن به دستمون پبتزا جوجه و قارچتون حررف نداره همیشه گلستان اولین انتخاب ماست. 1399/10/07
محمد هادی همبر با قارچ و پنیر سفارش داد اما صلا کیفیت خوبی نداشت.متاسفانه منجر به دل‌ درد شد 1399/10/03
سرائی سلام من چندین ساله مشتری تون هستم ...چیزبرگر ویژه گوسفندی سفارش دادم ولی اصلا خوب نبود ...خیلی کیفیت غذاهاتون افت کرده ...تو گوشتش یه چیزایی بود ک جویده نمیشد در کل راضی نبودم بازم ممنون 1399/09/19
مقدسی پیتزا ایتالیایی تون حرف نداشت 1399/09/17
خسروجردی هات داگ با قارچ وپنیر رو بدون پنیر نفرستین خیلی بهتره 1399/08/15
سید محمد شهرایینی من که از پیتزاراضی نبودم 1399/08/06
صبا سیاحی سلام. بسیار عالی. هم سفارش خیلی زود به دستم رسید. هم بسیار خوشمزه و با کیفیت بود. متشکرم 1399/07/11
امیر ضمن سلام و خداقوت. ایندفعه متاسفانه جالب نبود.ساندویچ رست پیف سفارش دادم . بی نمک. گوشتش تازه بود و نرم ولی یه مزه خاص میداد. قارچ و پنیر که نه طعمش متوجه شدم نه هر چی گشتم پیدا کردم .. 1399/07/04
پارسائی خیلی خوبه که رضایت مشتری براتون مهمه.ممنون بابت جبران 1399/07/01
بینقی سلام واقعن ناامید شدم 21ساندویچ ازتون سفارش دادم به جای اینکه بهتر بزنید ومشتری جذب کنید بدتر شد نه یه ذره خیارشوروگوجه وکلم .یه نون سفت ومونده با یکم چیز شبیه گوشت. 1399/06/28
عباس ایزی عالیه 1399/06/24
میلاد واقعا مک دونالدش افتضاح بود. پیتزاشم که قبلا خورده بودم اونم بدرد نمیخورد دیگه گلستان جزو بدترین های سبزوار شده. این یه امتیازم برای اینکه غذا گرم به دستم رسید. 1399/06/20 7:27 AM
امیر محسن سلیمی خیلی دیر سفارشات به دستمون میرسه 1399/05/27
زرقانی 1399/05/21
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق