سفارش آنلاین غذا > پیتزا گلستان پیتزا گلستان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید ۸۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی ۸۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۸۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۸۰۰ تومان +
نان ۱٢۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۹٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(خانواده) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۹۳۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (خانواده) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه (خانواده) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزاجوجه و قارچ (خانواده) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ (خانواده ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی( خانواده) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(خانواده ) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ٧۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(متوسط) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۶۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۶۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(متوسط) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۸۹۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(متوسط) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٧۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(متوسط) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(متوسط) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٧۳۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(مینی) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۶٢۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(مینی) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص (ویژه ) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۱٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان (ویژه ) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۱۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه ) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۱۰۳۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف (ویژه ) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (ویژه ) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(ویژه ) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ (ویژه ) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی (ویژه ) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۱۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(ویژه ) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۱۳٧۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ویژه سرخ شده قارچ و پنیر مخصوص ٢۹۰۰۰ تومان +
هات چیپسی ٢۸۰۰۰ تومان +
نان سیر ٢۱۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۱۸۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارانی ۱۳۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۱۳۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ رست بیف ۴۰۰۰۰ تومان +
کالباس خشک ٢۳۰۰۰ تومان +
کالباس ژامبون گوشت مخصوص ٢۸۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ٢۴۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ(تنوری) ۳۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت(تنوری) ۳۶۰۰۰ تومان +
کباب ترکی ۳۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) ۶۳۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی ۱۶۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل گوشت ٢۰۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر ٢۴۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ٢۳۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ٢۳۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
بندری باگت ٢۰۰۰۰ تومان +
بندری(پرسی) ۳۸۰۰۰ تومان +
همبرگر(دستی) ۱۹۰۰۰ تومان +
همبرگر مخصوص(گرد) ٢۴۰۰۰ تومان +
چیزبرگر ٢٧۰۰۰ تومان +
چیزبرگر با قارچ ٢۹۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ٢٧۰۰۰ تومان +
مکدونالد ۴٧۰۰۰ تومان +
مرغ ۱۹۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ٢۵۰۰۰ تومان +
چیکن برگر با قارچ ٢۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ جوجه ٢۵۰۰۰ تومان +
جوجه با قارچ و پنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر ٢۴۰۰۰ تومان +
هات رویال ۴۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر ۵۰۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ٢٧۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر ٢۶۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر ٢۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمبی
زاپاتا ۵۴۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه با گوشت گوسفندی 180 گرم ۳۸۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ با گوشت گوسفندی 180 گرم ۴٢۰۰۰ تومان +
هات رویال دوبل با قارچ و پنیر ۵۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت بمبی ۴۳۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری بمبی ۵۴۰۰۰ تومان +
میکس برگر با قارچ و پنیر بمبی ۵۸۰۰۰ تومان +
برگر شتر مرغ ۳۳۰۰۰ تومان +
چیز برگر شتر مرغ ۳٧۰۰۰ تومان +
چیز برگر شتر مرغ با قارچ ۴۰۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله مرغ سوخاری 4 تکه با سیب زمینی ساعت 21 به بعد ۶۵۰۰۰ تومان +
جوجه سوخاری ساعت 21 به بعد ۶۵۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ساعت 21 به بعد ٢۶۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۵۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۴۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۳۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۳۵۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۸۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۸۵۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1
زمان سرویس دهی 11 -15:30 و 18:30 -24
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 6000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 6000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
مهدی علیزاده ساندویچ همبرتون عالیه 1400/10/23
ایمان غلامی سلام وقتتون بخیر به نظرم برخورد و رفتار پرسنل توی رستوران جز مهمتریناس 🙂منشی تلفنیتون اصلا رفتارو گفتارش خوب نیست و اینکه این سری دومه سفارش اشتباهی میفرستین من ساندویچ مرغ سفارش دادم اما همبر اوردین 🤷🏻‍♀️ 1400/10/10
رویا عالی 1400/09/20
مجید دانشور بسیار بی کیفیت 1400/09/04
فهیمه فرزان پیتزا مرغ و قارچ خیلی عااااالی بود بابت کیفیت خوب و مواد تازه خیلی ممنونم👍 1400/08/11
امیر حسین بیدی 1400/07/24
عاطفه بدیعیان ساندویچ زاپاتا خیلی خوشمزه است و ولی امروز ما شش تا سفارش دادیم یک دونه از ساندویچ بدون برگر بود .‌‌‌خدایی پنجاه درصد طعمش بخاطر برگر خوشمزه هست. 1400/07/14 3:30 PM
سامان ابارشی سلام، خسته نباشید، یه انتقاد داشتم خدمتتون متاسفانه امشب سفارش فیله سوخاری داشتیم هم زمان زیادی طول کشید تا برسه هم اینکه خیلی خیلی سرد شده بود متاسفانه از کیفیت عذا خیلی خیلی کم شده بود 1400/07/04
فاطمه بهفرد سلام پتزا سفارس دادم خوب بود ممنون 1400/06/28
عباس شریعتی با سلام .دیشب پیتزا و قارچ سوخاری سفارش دادم. متاسفانه کیفیت قارچ سوخاریتون بشدت افت کرده 1400/06/18
هوشیار. پیتزای مخصوص گلستان خیلی خوشمزه بود .مرسی .هم به موقع اومد هم داغ بود. تشکر فراوان 1400/06/17
miss_Dolat خیلی سفارشم دیر رسید سردم بود کیفیتم نداشت 1400/05/22
امیر دانش طلب من مرغ سفارش دادم خیلی شور بود 1400/04/19
رضا کریمی ساندویچ بمبی با قارچ و پنیر فقط نون بمبی داشت. قارچ و پنیرش توهمی بیش نبود.بخدا انصاف نیس.ما راضی نیستیم. 1400/03/07
فرید 1400/01/26
روشنک اسحاقیان سلام . من امشب چیز برگر بدون قارچ سفارش دادم واقعااااااا بد بود من مشتری همشگی شما بودم ولی واقعاااا امشب ناراضیم ... چون پنیر پیتزا نداشت مثل همیشه و انقد چرب بود که دل رو میزد .... درضمن دفعه اولم نیست چیزبرگر سفارش میدم ... امشب خیلی بد بود واقعا 1399/11/17
فاطمه داورزنی با سلام. من امروز پیتزا گوشت سفارش دادم اصلا مثل همی شه نبود و کیفیتش پایین 1399/11/02
محسن حسینی درود، من پیتزا قارچ و گوشت خانواده سفارش دادم، باینکه گرم بدستم رسید ولی اصلا پنیرش کش نمیومد یعنی اصلااا ها، و از شکل ظاهرش هم که بخوابم بگم به محض اینکه دیدمش تو ذوقم خورد انگار بیات بوده و دوباره گرمش کردن فرستادن چون اگر بدترین پنیر پیتزا هم میزدن و تازه بود یکم کش میومد، اینم عرض کنم که عکس گرفتم ازش ولی متاسفانه اینجا برای اینکه عکس هم کنار نظرمون قرار بدیم تعبیه نکردند، جز بحث بیات بودنش مقدار قارچ و گوشتش مناسب بود، به قول معروف اینم شانس مایه 1399/10/25
مسعودمصطفوی سلام‌ وقتتون بخیر خواستم تشکر کنم‌ازتون بابت سرویس دهی و کیفیت خوبتون من پیتزا خانواده سفارش دادم واقعا عالی بود انشالله ک برقرار باشین و موفق❤❤ 1399/10/07
مقدسی مثل همیشه پیتزاها داغ و تازه میرسن به دستمون پبتزا جوجه و قارچتون حررف نداره همیشه گلستان اولین انتخاب ماست. 1399/10/07
محمد هادی همبر با قارچ و پنیر سفارش داد اما صلا کیفیت خوبی نداشت.متاسفانه منجر به دل‌ درد شد 1399/10/03
سرائی سلام من چندین ساله مشتری تون هستم ...چیزبرگر ویژه گوسفندی سفارش دادم ولی اصلا خوب نبود ...خیلی کیفیت غذاهاتون افت کرده ...تو گوشتش یه چیزایی بود ک جویده نمیشد در کل راضی نبودم بازم ممنون 1399/09/19
مقدسی پیتزا ایتالیایی تون حرف نداشت 1399/09/17
سید محمد شهرایینی من که از پیتزاراضی نبودم 1399/08/06
صبا سیاحی سلام. بسیار عالی. هم سفارش خیلی زود به دستم رسید. هم بسیار خوشمزه و با کیفیت بود. متشکرم 1399/07/11
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق