سفارش آنلاین غذا > اغذیه طاهری اغذیه طاهری نبش مدرس 24 حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 30 تا 60 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس تک نفره مایونز 20گرم ۱۵۰۰ تومان +
سس تک نفره کچاب 20گرم ۱٢۰۰ تومان +
سس تک نفره کچاب تند 20گرم ۱٢۰۰ تومان +
سس تک نفره سیر 20گرمی ۱۵۰۰ تومان +
سس تک نفره فرانسوی 20گرم ۱۵۰۰ تومان +
سس تک نفره چیلی 20گرمی ۱۵۰۰ تومان +
نان اضافه ٢۳۰۰ تومان +
پیتزا متوسط
پیتزا مخلوط متوسط قالب پیتزا با قطر 22سانتی متر،کالباس خشک 60درصد گوشت ،سوسیس کوکتل 55، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ،3عدد سس ۶۳۰۰۰ تومان ۵٧۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ متوسط قالب پیتزا با قطر 22سانتی متر،گوشت ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ،3عدد سس ۸۳۰۰۰ تومان ٧۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص متوسط قالب پیتزا با قطر 22سانتی متر،گوشت ریش ریش شده، کالباس خشک 60، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 3عدد سس ٧۵۰۰۰ تومان ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی متوسط قالب پیتزا باقطر 22سانتی متر،کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، قارچ، 3عدد سس ۶۳۰۰۰ تومان ۵٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مینی
پیتزا مخلوط مینی قالب پیتزا با قطر 18سانتی متر،کالباس خشک 60 ، سوسیس کوکتل 55، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 2 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ مینی قالب پیتزا با قطر 18 سانتی متر،گوشت ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 2 عدد سس ۶۳۰۰۰ تومان ۵٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص مینی قالب پیتزا با قطر 18 سانتی متر، گوشت ریش ریش شده، کالباس خشک 60، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 2 عدد سس ۵۶۰۰۰ تومان ۵۱۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی مینی قالب پیتزا با قطر 18 سانتی متر،کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، قارچ، 2 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ با نان فانتزی
فلافل با نان فانتزی 4 قرص فلافل، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۸۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ و پنیر با نان فانتزی 4 قرص فلافل، 50گرم قارچ ،50گرم پنیر،گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ٢۶۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی با نان فانتزی 100 گرم سوسیس آلمانی، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ٢۱۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی قارچ و پنیر با نان فانتزی 100 گرم سوسیس آلمانی،50 گرم قارچ ،50گرم پنیر،گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ٢۹۰۰۰ تومان +
کوکتل با نان فانتزی 100 گرم سوسیس کوکتل، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ٢۳۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر با نان فانتزی 100 گرم سوسیس کوکتل،50گرم قارچ ،50گرم پنیر،گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۳۱۰۰۰ تومان +
بندری با نان فانتزی 80 گرم سوسیس کوکتل، گوجه و پیاز و سیب زمینی سرخ شده، خیارشور، کلم، 3 عدد نان، 1 عدد سس ٢٢۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر با نان فانتزی 60 گرم سوسیس کوکتل،50گرم قارچ،50گرم پنیر،گوجه و پیاز و سیب زمینی سرخ شده، خیارشور، کلم، 3 عدد نان، 1 عدد سس ٢۸۰۰۰ تومان +
کباب لقمه با نان فانتزی 120گرم کباب لقمه 70 گوشت مرغ، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان، 1 عدد سس ٢۳۰۰۰ تومان +
هات داگ با نان فانتزی 100 گرم سوسیس هات داگ، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ٢۵۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر با نان فانتزی 100 گرم سوسیس هات داگ،50گرم قارچ،50گرم پنیر، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۳٢۰۰۰ تومان +
بلغاری با نان فانتزی 100 گرم سوسیس بلغاری، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ٢۵۰۰۰ تومان +
بلغاری با قارچ و پنیر با نان فانتزی 100 گرم سوسیس بلغاری،50گرم قارچ ،50گرم پنیر،گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۳٢۰۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی ممتاز با نان فانتزی 100گرم همبرگر ماشینی 60 گوشت قرمز, گوجه, خیارشور, کلم, 3 عدد نان, 1 عدد سس ٢۶۰۰۰ تومان +
مرغ با نان فانتزی 80 گرم ران و سینه مرغ، گوجه سرخ شده، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ٢٧۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر با نان فانتزی 60 گرم ران و سینه مرغ،50گرم قارچ،50گرم پنیر، گوجه سرخ شده، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۳٢۰۰۰ تومان +
همبر دستی با نان فانتزی 80 گرم گوشت چرخ کرده مخصوص همبرگر دستی، گوجه و پیاز سرخ شده، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ٢۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی با قارچ و پنیر با نان فانتزی 60 گرم گوشت چرخ کرده مخصوص همبرگر دستی،50گرم قارچ ،50گرم پنیر،گوجه و پیاز سرخ شده، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۳۱۰۰۰ تومان +
گوشت با نان فانتزی ۳٧۰۰۰ تومان +
گوشت با قارچ و پنیر با نان فانتزی ۴۳۰۰۰ تومان +
کباب لقمه با قارچ وپنیر با نان فانتزی 120گرم کباب لقمه 70 گوشت مرغ،50گرم قارچ،50گرم پنیر،گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان، 1 عدد سس ۳۰۰۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی با قارچ وپنیر با نان فانتزی 100گرم همبرگر ماشینی 60 گوشت قرمز, 50گرم قارچ،50گرم پنیر،گوجه, خیارشور, کلم, 3 عدد نان, 1 عدد سس ۳۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
کالباس خشک ٢۴۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت ۳۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس پپرونی کالباس پپرونی تند ٢۴۰۰۰ تومان +
۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری کوکا 300میلی لیتر ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری فانتا 300میلی لیتر ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری اسپرایت 300میلی لیتر ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده کوکا 1.5لیتر ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده اسپرایت 1.5لیتر ۱۵۰۰۰ تومان +
ماءالشعیرخانواده ایستک استوایی 1لیتر ۱۴۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان نبش مدرس 24
زمان سرویس دهی 09 - 15:30 و 19 - 23
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 10000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 10000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
علی عبادی تشکر پیتزا ها خوشمزه وبا قیمت مناسب بودن 1401/03/22
محمد سهیلی فر افتضاح بود. فلافل سفارش دادم مثله کوکو سیب زمینی. بندریتونم که فقط رب بود. انگار نون و رب میخوردی. 1401/03/03
یونس بخشی همبرگر دستی مزه نداشت اصلا..!!! کوکتل هم بدک نبود🤔 1400/12/27
موسی الرضا تاج آبادی پیتزا پرملات وخوب بود مرسی 1400/09/14
امیر نسبت به قیمت عالی وخوشمزه بود 1400/09/01
محمد رضا حسن نژاد کیفیت ساندویچ ها خوب بود ممنون 1400/07/15
میلاد متاسفانه پیکی که ساندویچ ما رو اورد،خیلی مبتدی ساندویچ ها تو دستش و با موتور اورد.که باعث شده ساندویچ خیلی سرد و از دهن بیفته. غذا باید تو محفظه مخصوص باشه که گرم بمونه نه اینکه‌همیتجوری تو دستمون روی موتور بیاریم😑 1400/07/05
مبینا سعادتی آرا ما ساندویچ فلافل سفارش دادیم خیلی بد مزه بود مثل کوکوی سیب زمینی میداد تا فلافل😶🤦‍♀️ 1400/06/31
علی امیری عالی 1400/06/26
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق