سفارش آنلاین غذا > اغذیه طاهری اغذیه طاهری نبش مدرس 24 حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس تک نفره مایونز 20گرم ۶۰۰ تومان +
سس تک نفره کچاب 20گرم ۶۰۰ تومان +
سس تک نفره کچاب تند 20گرم ۶۰۰ تومان +
سس تک نفره فرانسوی 20گرم ۶۰۰ تومان +
پیتزا متوسط
پیتزا مخلوط متوسط کالباس خشک 60 ، سوسیس کوکتل 55، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 3 عدد سس، لطفا اولویت نوع سس را در توضیحات مشخص فرمایید ۴۳۰۰۰ تومان ۳۸٧۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ متوسط گوشت ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 3 عدد سس لطفا اولویت نوع سس را در توضیحات مشخص فرمایید. ۵۳۰۰۰ تومان ۴٧٧۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ متوسط سینه و ران مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 3 عدد سس، لطفا نوع سس را در توضیحات مشخص بفرمایید. ۴۵۰۰۰ تومان ۴۰۵۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص متوسط گوشت ریش ریش شده، کالباس خشک 60، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 3 عدد سس، لطفا نوع سس را در توضیحات مشخص بفرمایید ۴۵۰۰۰ تومان ۴۰۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی متوسط کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، قارچ، 3 عدد سس، لطفا نوع سس را در توضیحات مشخص بفرمایید ۴۳۰۰۰ تومان ۳۸٧۰۰ تومان +
پیتزا مینی
پیتزا مخلوط مینی کالباس خشک 60 ، سوسیس کوکتل 55، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 2 عدد سس، لطفا اولویت نوع سس را در توضیحات مشخص فرمایید. ۳۰۰۰۰ تومان ٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ مینی گوشت ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 2 عدد سس ،لطفا اولویت نوع سس را در توضیحات مشخص فرمایید ۴۰۰۰۰ تومان ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ مینی سینه و ران مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 2 عدد سس، لطفا نوع سس را در توضیحات مشخص بفرمایید ۳۶۰۰۰ تومان ۳٢۴۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص مینی گوشت ریش ریش شده، کالباس خشک 60، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، 2 عدد سس، لطفا نوع سس را در توضیحات مشخص بفرمایید ۳۶۰۰۰ تومان ۳٢۶۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی مینی کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، قارچ، 2 عدد سس، لطفا نوع سس را در توضیحات مشخص بفرمایید ۳۰۰۰۰ تومان ٢٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ
فلافل 4 قرص فلافل، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۹۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ و پنیر 4 قرص فلافل، 50گرم قارچ ،50گرم پنیر،گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۴۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی 100 گرم سوسیس آلمانی، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۱۵۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی با قارچ و پنیر 100 گرم سوسیس آلمانی،50 گرم قارچ ،50گرم پنیر،گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۶۵۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل 100 گرم سوسیس کوکتل، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱٢۵۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل با قارچ و پنیر 100 گرم سوسیس کوکتل،50گرم قارچ ،50گرم پنیر،گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱٧۵۰۰ تومان +
خوراک بندری 80 گرم سوسیس کوکتل، گوجه و پیاز و سیب زمینی سرخ شده، خیارشور، کلم، 3 عدد نان، 1 عدد سس ۱٢۵۰۰ تومان +
خوراک بندری با قارچ و پنیر 80 گرم سوسیس کوکتل،50گرم قارچ،50گرم پنیر،گوجه و پیاز و سیب زمینی سرخ شده، خیارشور، کلم، 3 عدد نان، 1 عدد سس ۱٧۵۰۰ تومان +
کباب لقمه 120گرم کباب لقمه 70 گوشت مرغ، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۳۵۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ 100 گرم سوسیس هات داگ، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۴۵۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ با قارچ و پنیر 100 گرم سوسیس هات داگ،50گرم قارچ،50گرم پنیر، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۹۵۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری 100 گرم سوسیس بلغاری، گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۴۵۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری با قارچ و پنیر 100 گرم سوسیس بلغاری،50گرم قارچ ،50گرم پنیر،گوجه، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۹۵۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی 100گرم همبرگر ماشینی 60 گوشت قرمز, گوجه, خیارشور, کلم, 3 عدد نان, 1 عدد سس ۱۴۰۰۰ تومان +
مرغ 80 گرم ران و سینه مرغ، گوجه سرخ شده، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱٧۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر 80 گرم ران و سینه مرغ،50گرم قارچ،50گرم پنیر، گوجه سرخ شده، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ٢٢۰۰۰ تومان +
همبر دستی 80 گرم گوشت چرخ کرده مخصوص همبرگر دستی، گوجه و پیاز سرخ شده، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۶۰۰۰ تومان +
همبر دستی با قارچ و پنیر 80 گرم گوشت چرخ کرده مخصوص همبرگر دستی،50گرم قارچ ،50گرم پنیر،گوجه و پیاز سرخ شده، خیارشور،3 عدد نان، 1 عدد سس ٢۱۰۰۰ تومان +
مغز و زبان ٢۳۵۰۰ تومان +
مغز و زبان با قارچ و پنیر ٢۸۵۰۰ تومان +
گوشت ٢۳۵۰۰ تومان +
گوشت با قارچ و پنیر ٢۸۵۰۰ تومان +
کباب لقمه با قارچ وپنیر 120گرم کباب لقمه 70 گوشت مرغ،50گرم قارچ،50گرم پنیر،گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان، 1 عدد سس ۱۸۵۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی با قارچ وپنیر 100گرم همبرگر ماشینی 60 گوشت قرمز, 50گرم قارچ،50گرم پنیر،گوجه, خیارشور, کلم, 3 عدد نان, 1 عدد سس ۱۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ ناگت مرغ 100گرم ناگت مرغ ۱۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
کالباس خشک ۱۱۵۰۰ تومان +
ژامبون گوشت ۱۴۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری کوکا 300میلی لیتر ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری فانتا 300میلی لیتر ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری اسپرایت 300میلی لیتر ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده کوکا 1.5لیتر ۱۴۴۰۰ تومان +
نوشابه خانواده فانتا 1.5لیتر ۱۴۴۰۰ تومان +
ماءالشعیرخانواده ایستک استوایی 1لیتر ۱۳۵۰۰ تومان +
ماءالشعیرخانواده ایستک آناناس 1لیتر ۱۳۵۰۰ تومان +
ماءالشعیرخانواده ایستک هلو 1لیتر ۱۳۵۰۰ تومان +
ماءالشعیرخانواده ایستک لیمو 1لیتر ۱۳۵۰۰ تومان +
ماءالشعیرخانواده ایستک انار 1لیتر ۱۳۵۰۰ تومان +
دوغ بطری خوشگوار 250میلی لیتر ۵۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده خوشگوار ۱۶۰۰۰ تومان +
دوغ محلی نظام 1لیتر ۱۱۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان نبش مدرس 24
زمان سرویس دهی 09 - 15:30 و 17:30 - 23
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 7000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 7000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،پشت پمپ گاز جاده شهرک ،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
موسی الرضا تاج آبادی پیتزا پرملات وخوب بود مرسی 1400/09/14
امیر نسبت به قیمت عالی وخوشمزه بود 1400/09/01
محمد رضا حسن نژاد کیفیت ساندویچ ها خوب بود ممنون 1400/07/15
میلاد متاسفانه پیکی که ساندویچ ما رو اورد،خیلی مبتدی ساندویچ ها تو دستش و با موتور اورد.که باعث شده ساندویچ خیلی سرد و از دهن بیفته. غذا باید تو محفظه مخصوص باشه که گرم بمونه نه اینکه‌همیتجوری تو دستمون روی موتور بیاریم😑 1400/07/05
مبینا سعادتی آرا ما ساندویچ فلافل سفارش دادیم خیلی بد مزه بود مثل کوکوی سیب زمینی میداد تا فلافل😶🤦‍♀️ 1400/06/31
علی امیری عالی 1400/06/26
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق