سفارش آنلاین غذا > فست فود بامزه توحید شهر فست فود بامزه توحید شهر شهرک توحید - خیابان حافظ - رو به روی پارک ساعت - جنب گل سنبل حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
نان اضافه ۳۰۰۰ تومان +
برگر
برگر زغالی برگر 130 گرم،سس مخصوص،نان ساندویچی ۱٢۸۰۰۰ تومان +
بامزه برگر برگر 130 گرم،شنیسل سوخاری،پنیر گودا،سس مخصوص،نان ساندویچی ۱۵۵۰۰۰ تومان +
دوبل برگر دو عدد برگر 130 گرمی،پنیر گودا،سس مخصوص،نان ساندویچی ۱۸۸۰۰۰ تومان +
چیز برگر برگر 130 گرم،پنیر گودا،سس مخصوص،نان ساندویچی ۱۳۸۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگر 130 گرم،ژامبون،پنیر موزارلا،سس مخصوص،نان ساندویچی ۱۴۱۰۰۰ تومان +
مایتین برگر دو عدد شنیسل تند و نرمال،گوشت ریش شده ران گوساله،قارچ و پنیر،سس مخصوص،نان ساندویچی ۱۵۹۰۰۰ تومان +
ماشروم برگر برگر 130 گرم،قارچ،سس مخصوص،نان ساندویچی ۱۳۸۰۰۰ تومان +
پاستا
پیتزا خانواده
پیتزا تنوری مخلوط خانواده ژامبون پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ٢۴۳۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری مخصوص خانواده ژامبون پیتزا،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۳۰۹۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری گوشت و قارچ خانواده گوشت ران گوساله چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۳۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری چیکن خانواده شنیسل مرغ گریل یا سوخاری شده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۳۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری جهنمی خانواده ژامبون پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،سس آتشین ٢۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری پپرونی خانواده ژامبون پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ٢۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا دونفره
پیتزا تنوری مخلوط دو نفره ژامبون پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ٢۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری مخصوص دو نفره ژامبون پیتزا،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ٢۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری گوشت و قارچ دو نفره گوشت ران گوساله چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ٢۸٧۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری چیکن دو نفره شنیسل مرغ گریل یا سوخاری شده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ٢٧۳۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری جهنمی دوج دو نفره ژامبون پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،سس آتشین ٢۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری پپرونی دو نفره ژامبون پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ٢۰٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مینی
پیتزا تنوری مخلوط مینی ژامبون پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۸۹۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری مخصوص مینی ژامبون پیتزا،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۱۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری گوشت و قارچ مینی گوشت ران گوساله چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۱۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری چیکن مینی شنیسل مرغ گریل یا سوخاری شده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۱۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری جهنمی مینی ژامبون پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،سس آتشین ۱۰۳۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری پپرونی مینی ژامبون پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۹٧۰۰۰ تومان +
پیتزا یک نفره
پیتزا تنوری مخلوط یک نفره ژامبون پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۱۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری مخصوص یک نفره ژامبون پیتزا،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۱۵٧۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری گوشت و قارچ یک نفره گوشت ران گوساله چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ٢۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری چیکن یک نفره شنیسل مرغ گریل یا سوخاری شده،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۱۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری جهنمی یک نفره ژامبون پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،سس آتشین ۱۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا تنوری پپرونی یک نفره ژامبون پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،سس مخصوص ۱۳۹۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی 300 گرم،ادویه مخصوص ۶۵۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ٧۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با قارچ و پنیر تنوری 300 گرم سیب زمینی،پنیر پیتزا،ادویه مخصوص ۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
هات داگ 70% 3 نان ۵۹۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر 3 نان ٧۵۰۰۰ تومان +
بندری 3 نان ۵۳۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر 3 نان ۶۹۰۰۰ تومان +
همبر ماشینی 60% 3 نان ۴۹۰۰۰ تومان +
همبر ماشینی با قارچ و پنیر 3 نان ۶۶۰۰۰ تومان +
همبر دستی 100% 3 نان ٧۳۰۰۰ تومان +
همبر دستی با قارچ و پنیر 3 نان ۸٧۰۰۰ تومان +
فیله سنگی 3 نان ۶۹۰۰۰ تومان +
فیله سنگی با قارچ و پنیر 3 نان ۸۳۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری 3 نان ۸۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب مرفین ژامبون،هات داگ،برگر شرکتی 60%،قارچ،پنیر،4 عدد نان ساندویچی،2 عدد سس ۱۱۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ۸٧۰۰۰ تومان +
سوخاری
برست *فقط شب ها* - شنیسل مرینت شده،قارچ،پنیر ٧۱۰۰۰ تومان +
دبل دان *فقط شب ها* - 2 عدد شنیسل مرینت شده تند و نرمال،قارچ،پنیر ۱۰٢۰۰۰ تومان +
زینگر *فقط شب ها* - شنیسل مرینت شده تند،قارچ،پنیر ٧۱۰۰۰ تومان +
فیله استریپس دو تکه *فقط شب ها* - فیله مرینت شده،سیب زمینی ۱۱۴۰۰۰ تومان +
فیله استریپس سه تکه *فقط شب ها* - فیله مرینت شده،سیب زمینی ۱٢۵۰۰۰ تومان +
ژامبون زینگر *فقط شب ها* - شنیسل مرینت شده تند،ژامبون ورق شده،قارچ،پنیر ٧۸۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری مشکی ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری زرد ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۳۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۳۳۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ٢٢۰۰۰ تومان +
لیموناد خانواده ۳۳۰۰۰ تومان +
لیموناد شیشه ای ۱۶۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان شهرک توحید - خیابان حافظ - رو به روی پارک ساعت - جنب گل سنبل
زمان سرویس دهی 19:30 - 23
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 18000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهرک 18000 تومان - برای داخل شهر سبزوار پبک نداریم
ندا صفاری وقت بخیر ساندویچ ها خوش طعم بودن اما خیلی چرب بودن یکی اش کلا خورده نشد 1403/01/30
ممنون از انتخابتون...سپاس از اینکه وقت گذاشتید و نظر دادید انشالله اصلاح میشه.🌹
نرگس قریشی عالی بود سریع ارسال شد 1403/01/26
نوش جونتون ممنون از انتخاب و اعتمادتون.🙂🌹
آیداضیاجعفری واقعا عالی بود هم ازنظر کیفیت هم اینکه سریع به دستمون رسوندن🌹 1402/06/27
ممنون از انتخاب و اعتمادتون.🌹🌹
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق