سفارش آنلاین غذا > فست فود جوانان فست فود جوانان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز شیرین ۱۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۱۵۰۰ تومان +
سس سفید ۱۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۱۵۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(خانواده) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(خانواده) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(خانواده) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(متوسط) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(متوسط) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(متوسط) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(مینی) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(مینی) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۴۳۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(مینی) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص(ویژه) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(ویژه) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(ویژه) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (ویژه) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(ویژه) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(ویژه) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(ویژه) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبر دستی مخصوص ٢۳۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل ٢۳۰۰۰ تومان +
خوراک بندری تند ٢۳۰۰۰ تومان +
کالباس لیونر ٢۳۰۰۰ تومان +
فلافل ۱۸۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ٢۳۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ٢۵۰۰۰ تومان +
مرغ ٢۵۰۰۰ تومان +
زبان ۳۳۰۰۰ تومان +
مغز ۳۳۰۰۰ تومان +
گوشت ۳۵۰۰۰ تومان +
مغز و زبان ۳۳۰۰۰ تومان +
گوشت و مغز ۳۵۰۰۰ تومان +
گوشت و زبان ۳۵۰۰۰ تومان +
همبر و گوشت ۳۰۰۰۰ تومان +
مغز و مرغ ۳۰۰۰۰ تومان +
همبر و مرغ ٢۵۰۰۰ تومان +
همبر و زبان ۳۰۰۰۰ تومان +
همبر قارچ و پنیر ۳۳۰۰۰ تومان +
کوکتل قارچ و پنیر ۳۳۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر ۳۳۰۰۰ تومان +
هات داگ قارچ و پنیر ۳۳۰۰۰ تومان +
بلغاری قارچ و پنیر ۳۵۰۰۰ تومان +
مرغ قارچ و پنیر ۳۵۰۰۰ تومان +
همبر مغز قارچ و پنیر ۴۰۰۰۰ تومان +
زبان قارچ و پنیر ۴۳۰۰۰ تومان +
گوشت قارچ و پنیر ۴۵۰۰۰ تومان +
همبر مرغ قارچ و پنیر ۳۵۰۰۰ تومان +
همبر زبان قارچ و پنیر ۴۰۰۰۰ تومان +
همبر گوشت قارچ و پنیر ۴۰۰۰۰ تومان +
مغز گوشت قارچ و پنیر ۴۵۰۰۰ تومان +
مغز مرغ قارچ و پنیر ۴۰۰۰۰ تومان +
فلافل قارچ و پنیر ۳۱۰۰۰ تومان +
مغز و زبان با قارچ و پنیر ۴٢۰۰۰ تومان +
همبر و مغز ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(مشکی) ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(زرد) ٧۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ۸۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۵۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢۰۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ٧۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست
زمان سرویس دهی 9 - 15 و 18 - 22
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 10000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 10000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
محمد کیفیت غذا مطلوب ارسال به موقع برخورد خوب پیک عزیز 1401/03/29
توحیدزاده من اوایل خیلی هم حضوری هم باپیک ازاینجا ساندویچ میگرفتم عالی بودن ولی الان کیفیت صفر،سر ساندویج زبون بیمارستانی شدم،لطفا رعایت کنید اگ موندس بگین نداریم. 1400/10/06
سیداحسان دلبری سلام من یک عدد همبر با یک عدد هات داگ باقارچ و پنیرسفارش دادم اول اینکه گفتم سس قرمزدستی بزارن که لطف کردن فرستادن ولی چرا همراه دوتا ساندویچ هیچ سس دیگری نفرستادن اگرمشکل برای پول سس هست چرا نمیگن که پول اضاف بدیم بعدشم به نظرتون برای هرساندویچ نباید یک سس یک نفره حداقل گذاشت دوما ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر بسیار افتضاح بود به طوری که از سوسیس نامرغوب استفاده شده بود و کاملا خام بود و حتی خلاقیت به کارنبرده بودن که سوسیس را شکاف شکاف کنن و در روغن کاملا سرخ کنن تا حداقل یه خورده خوشمزه بشه به جای اینکار سوسیس را چهارتیکه کرده بودن و خام خام داخل ساندویچ گذاشته بودن کاش به جای این ضعف ها به مشتری احترام بزارن تا باعث نشه این اولین و اخرین سفارشی باش که از ساندویچ جوانان سفارش میدم و به کسی هم دیگه پیشنهاد نمیدم این ساندیچی را کاش پیامم را غذارسان بدون سانسور بزارن باتشکر ازغذارسان 1400/08/28
سجاد توفیقی 1400/07/25
حسن رحیمی 1400/06/15
معصومه زاهدی پور سلام من غذا گ سفارش دادم ازم پول اضافه گرفتن 1400/06/11
احسان زیدآبادی سلام منم دقیقا هم نظر دوستمون هستم پیتزا 20 تومنی درسته ارزونه ولی اصلا به کیفیتش نمی ارزه پول بیشتر بگیرید کیفیت رو بیشتر کنید 1400/06/04
09158226851 سلام خیلی ببخشید نمیدونم اتفاقی اینطور شده یا نه. ولی من امروز برای اولین بار ازتون پیتزا گرفتم متاسفانه اصلا خورده نشد خمیرش کاملا نپخته بود و طعم ناجوری داشت😑 1400/05/23
عظیمی پور 1400/04/19
محسن نادری 1400/03/26
رضا عطاران بسیارعالی و با کیفیت 1400/03/26
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق