سفارش آنلاین غذا > فست فود جوانان فست فود جوانان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز شیرین ۱۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۱۰۰۰ تومان +
سس سفید ۱۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۱۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(خانواده) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(خانواده) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(خانواده) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۳٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(متوسط) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(متوسط) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(متوسط) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(مینی) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(مینی) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(مینی) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص(ویژه) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(ویژه) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(ویژه) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (ویژه) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(ویژه) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(ویژه) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(ویژه) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۹۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبر دستی مخصوص ۱۳۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل ۱۳۰۰۰ تومان +
خوراک بندری تند ۱۳۰۰۰ تومان +
کالباس لیونر ۱۳۰۰۰ تومان +
فلافل ٧۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ۱۴۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ۱۶۰۰۰ تومان +
مرغ ۱۴۰۰۰ تومان +
زبان ٢۱۰۰۰ تومان +
مغز ٢۱۰۰۰ تومان +
گوشت ٢۳۰۰۰ تومان +
مغز و زبان ٢۱۰۰۰ تومان +
گوشت و مغز ٢۳۰۰۰ تومان +
گوشت و زبان ٢۳۰۰۰ تومان +
همبر و گوشت ٢۰۰۰۰ تومان +
مغز و مرغ ٢۰۰۰۰ تومان +
همبر و مرغ ۱۴۰۰۰ تومان +
همبر و زبان ۱٧۰۰۰ تومان +
همبر قارچ و پنیر ٢۰۰۰۰ تومان +
کوکتل قارچ و پنیر ٢۰۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر ٢۰۰۰۰ تومان +
هات داگ قارچ و پنیر ٢۱۰۰۰ تومان +
بلغاری قارچ و پنیر ٢۳۰۰۰ تومان +
مرغ قارچ و پنیر ٢۱۰۰۰ تومان +
همبر مغز قارچ و پنیر ٢۴۰۰۰ تومان +
زبان قارچ و پنیر ٢۸۰۰۰ تومان +
گوشت قارچ و پنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
همبر مرغ قارچ و پنیر ٢۱۰۰۰ تومان +
همبر زبان قارچ و پنیر ٢۴۰۰۰ تومان +
همبر گوشت قارچ و پنیر ٢٧۰۰۰ تومان +
مغز گوشت قارچ و پنیر ۳۰۰۰۰ تومان +
مغز مرغ قارچ و پنیر ٢٧۰۰۰ تومان +
فلافل قارچ و پنیر ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(مشکی) ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(زرد) ۵۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ٧۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱٢۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱٢۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۵۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست
زمان سرویس دهی 9 - 15:30 و 18 - 22
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 7000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 7000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
حسن رحیمی 1400/06/15
معصومه زاهدی پور سلام من غذا گ سفارش دادم ازم پول اضافه گرفتن 1400/06/11
احسان زیدآبادی سلام منم دقیقا هم نظر دوستمون هستم پیتزا 20 تومنی درسته ارزونه ولی اصلا به کیفیتش نمی ارزه پول بیشتر بگیرید کیفیت رو بیشتر کنید 1400/06/04
09158226851 سلام خیلی ببخشید نمیدونم اتفاقی اینطور شده یا نه. ولی من امروز برای اولین بار ازتون پیتزا گرفتم متاسفانه اصلا خورده نشد خمیرش کاملا نپخته بود و طعم ناجوری داشت😑 1400/05/23
عظیمی پور 1400/04/19
محسن نادری 1400/03/26
رضا عطاران بسیارعالی و با کیفیت 1400/03/26
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق